yazıklar

listen to the pronunciation of yazıklar
Turkish - English
shame
yazıklar olsun (sana)
shame on you
yazıklar olsun
Shame on you!
Yazıklar olsun sana
Shame on you!
yazıklar olsun!
(Konuşma Dili) I wouldn't have expected this from you!/I thought you were above doing such a thing!
yazık
shame

It's a shame, because I really wanted to play. - Yazık, çünkü gerçekten oynamak istedim.

Shame on you for lying. - Yalan söylediğin için yazıklar olsun.

yazık
{ü} alas

Alas, she died young. - Yazık, o genç yaşta öldü.

Alas, I've no time today. If I did, I'd go to the movies with you. - Ne yazık ki, bugün vaktim yok. Eğer olsaydı seninle sinemaya giderdim.

yazık
pity

It is a pity that you can't join us. - Ne yazık ki bize katılamazsın.

It is a pity that the singer died so young. - Çok yazık, şarkıcı çok genç yaşta öldü.

yazık
what a pity!
yazık
abject
yazık
{ü} alack
yazık
it's a pity

It's a pity that Mary has no sense of humor. - Ne yazık ki Mary mizah duygusuna sahip değil.

It's a pity that he can't get married to her. - Ne yazık ki o onunla evlenemez.

yazık
{ü} dear
yazık
what a pity !

What a pity that then we did not understand this. - Ne yazık ki bunu o zaman anlamadık.

What a pity that I did not see it. - Ne yazık ki onu görmedim.

yazık
What a pity!/What a shame!
yazık
pity, shame; What a pity!, What a shame!, Alas!
Turkish - Turkish

Definition of yazıklar in Turkish Turkish dictionary

yazık
Acınma, üzüntü anlatır
yazık
Herkesi üzebilecek şey, günah
yazık
Kınama anlatır
yazık
Acınma, üzüntü anlatır: "Yazık, ben böyle olmasını istemezdim! Yazık, beş gün sonra bu tepeden inmek gerek..."- R. H. Karay
yazıklar
Favorites