surpass or beat by a wide margin

listen to the pronunciation of surpass or beat by a wide margin
English - Turkish

Definition of surpass or beat by a wide margin in English Turkish dictionary

shame
{f} utandırmak
shame
{i} utanma

Utanmadan onu ağızdan öptü. - She kissed him without shame, on the mouth.

Bazı insanların hiç utanması yok. - Some people have no shame.

shame
utanç

Tom utançla başını eğdi. - Tom hung his head in shame.

Onlar utanç içinde başlarını eğdiler. - They hung their heads in shame.

shame
mahcupluk
shame
yüzkarası
shame
mahcubiyet
shame
mahcup etmek
shame
maskaralık
shame
leke
shame
şerefsizlik
shame
yazık

Yazık, çünkü gerçekten oynamak istedim. - It's a shame, because I really wanted to play.

Beni bir kez kandırırsan, sana yazıklar olsun. Beni iki kez kandırırsan, bana yazıklar olsun. - Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.

shame
{f} namusunu kirletmek
shame
{f} rezil etmek

Beni rezil etmek için çok çabaladın, değil mi? - You've tried so hard to put me to shame, haven't you?

shame
{f} tecâvüz etmek
shame
(isim) utanç, utanma, utanılacak şey, ayıp, yüz karası, leke, yazık
shame
{i} utanılacak şey
shame
{f} yazık etmek
shame
münasebetsiz şey
shame
{f} (birini)
shame
Shame on you! Ayıp! Utan Yazıklar olsun! For shame! Ayıp! It is a shame to laugh at On
English - English
shame
surpass or beat by a wide margin

  Hyphenation

  sur·pass or beat by a wide mar·gin

  Turkish pronunciation

  sırpäs ır bit bay ı wayd märcın

  Pronunciation

  /sərˈpas ər ˈbēt ˈbī ə ˈwīd ˈmärʤən/ /sɜrˈpæs ɜr ˈbiːt ˈbaɪ ə ˈwaɪd ˈmɑːrʤən/

  Word of the day

  facetious
Favorites