yazıklar

listen to the pronunciation of yazıklar
Türkçe - İngilizce
shame
yazıklar olsun (sana)
shame on you
yazıklar olsun
Shame on you!
Yazıklar olsun sana
Shame on you!
yazıklar olsun!
(Konuşma Dili) I wouldn't have expected this from you!/I thought you were above doing such a thing!
yazık
shame

It's a shame Tom couldn't come, too. - Yazık olmuş Tom da gelemedi.

It's a shame that concrete doesn't burn. - Ne yazık ki beton yanmaz.

yazık
{ü} alas

Alas, she died young. - Yazık, o genç yaşta öldü.

Alas, I've no time today. If I did, I'd go to the movies with you. - Ne yazık ki, bugün vaktim yok. Eğer olsaydı seninle sinemaya giderdim.

yazık
pity

It's a pity you can't come. - Ne yazık ki gelemezsin.

It is a pity that you can't join us. - Ne yazık ki bize katılamazsın.

yazık
what a pity!
yazık
abject
yazık
{ü} alack
yazık
it's a pity

It's a pity that he can't get married to her. - Ne yazık ki o onunla evlenemez.

It's a pity you can't come. - Ne yazık ki gelemezsin.

yazık
{ü} dear
yazık
what a pity !

What a pity that then we did not understand this. - Ne yazık ki bunu o zaman anlamadık.

What a pity I don't have a garden. - Ne yazık ki bir bahçem yok.

yazık
What a pity!/What a shame!
yazık
pity, shame; What a pity!, What a shame!, Alas!
Türkçe - Türkçe

yazıklar teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

yazık
Acınma, üzüntü anlatır
yazık
Herkesi üzebilecek şey, günah
yazık
Kınama anlatır
yazık
Acınma, üzüntü anlatır: "Yazık, ben böyle olmasını istemezdim! Yazık, beş gün sonra bu tepeden inmek gerek..."- R. H. Karay
yazıklar