uydurmak

listen to the pronunciation of uydurmak
Turkish - English
fabricate
make up
adapt
adjust

As is often said, it is difficult to adjust yourself to a new environment. - Sık sık söylenildiği gibi kendini yeni bir çevreye uydurmak zordur.

fudge
reconcile
invent
fit in
make something up
devise
contrive
coin
think up
harmonize
(Ticaret) matching
assimilate to
assimilate into
measure
get
regulate
attune
fake up
feign

It's futile to feign illness. - Hastalık uydurmak anlamsızdır.

accommodate
to make up, to cook sth up, to concoct, to fabricate, to trump up, to invent, to think sth up>; to devise; to improvise; to coin, to mint; to adapt, to fit, to tailor, to adjust, to scale, to accommodate
conform
fashion

It is very expensive to keep up with the latest fashions. - En son modalara ayak uydurmak çok pahalı.

manufacture
concoct
to make (one thing) fit (another)
fib
mint
gear
tune
to manage somehow to scrape up, manage somehow to come up with
fit
improvise

He forgot a section of the speech and had to improvise for a while. - O, konuşmanın bir bölümünü unuttu ve bir süre uydurmak zorunda kaldı.

tell a fib
to make up, invent, dream up, concoct
tune up
slang to *screw, lay, have sex with
frame
suit
key
cook up
forge
cook
dream up
(bir şeye) quadrate
{f} tailor
hammer out
trump up
put
think sth. up
{f} fake
{f} romance
tally up
quadrate
dispose
square with
{f} square
time

I read newspapers in order to keep up with the times. - Zamana ayak uydurmak için gazeteler okurum.

I read books and magazines to keep up with the times. - Zamana ayak uydurmak için kitaplar ve dergiler okurum.

match
{f} spin
(Fiili Deyim ) trim in
tally
talk through one's hat
attemper
{f} syntonize
uydurma
{i} fabrication

Everything he told us was pure fabrication. - Onun bize anlattığı her şey sadece uydurmaydı.

uydurmak (birbirine)
match
ayak uydurmak
keep up with

I read newspapers in order to keep up with the times. - Zamana ayak uydurmak için gazeteler okurum.

I read books and magazines to keep up with the times. - Zamana ayak uydurmak için kitaplar ve dergiler okurum.

sözcük uydurmak
coin
uydurma
{i} fake

Many consumer reviews of books on Amazon are fake. - Amazon kitapları hakkında birçok tüketici yorumları uydurmadır.

I gave him a fake address. - Ona uydurma bir adres verdim.

ayak uydurmak
keep up

Tom says he's tired of trying to keep up with the Joneses. - Tom Joneses'lara ayak uydurmaktan bıktığını söylüyor.

It's hard to keep up with you. - Sana ayak uydurmak zor.

ayak uydurmak
keep pace with
ayak uydurmak
keep pace
uy
correspond to
uydurma
{i} fitting
uy
obey
uydurma
invented
ayak uydurmak
suit up
ayak uydurmak
fall in step
ayak uydurmak
keep in step with
ayak uydurmak
accommodate oneself to
ayak uydurmak
keep in step (with)
ayak uydurmak
conform one's behavior to
ayak uydurmak
temporise
ayak uydurmak
attune
ayak uydurmak
fit
ayak uydurmak (zamana)
keep up with
ayak uydurmak (çağa/zamana)
keep up with
biraz uydurmak
fudge
birbirine uydurmak
match
uy
(Bilgisayar) snap to
uydurma
contrived
uydurma
fictional
uydurma
accommodation
uydurma
adaptation
uydurma
matching
uydurma
fit

I hope Tom can fit me into his tight schedule. - Ben Tom'un beni onun dar programına uydurmasını umarım.

uydurma
superstition
uy
conform
uy
{f} suit
uy
{f} tally
uy
{f} accord
uy
conform to
uy
{f} conforming
uy
{f} fitted
uy
{f} fixing
uy
{f} suiting
uy
{f} according
uy
{f} fit
uy
{f} suited
uy
conform with
uy
comply
uydurma
calumny
uydurma
imagination

There really was an Alice, but Wonderland is a figment of the imagination. - Gerçekten bir Alice vardı, fakat Harikalar Diyarı hayal gücünün bir uydurmasıdır.

uydurma
mythical
uydurma
fictitious
uydurma
farfetched
uydurma
fairy tail
uydurma
factitious
uydurma
shoddy
uydurma
flam
uydurma
fiction
uydurma
imaginary
uydurma
{s} apocryphal

They are apocryphal writings. - Onlar uydurma yazılar.

Apocryphal stories are the most fun variety of bullshit. - Uydurma hikayeler en eğlenceli saçmalık türüdür.

uydurma
concoction
uydurma
made up
uydurma
{s} fabulous
ayak uydurmak
conformity
bahane uydurmak
Make (up) excuses
adım uydurmak
to fall in with, follow the example (of)
adım uydurmak
to be in step (with)
anahtar uydurmak
to match up a key to (a lock)
ayak uydurmak
settle
ayak uydurmak
string along
ayak uydurmak
keep step with
ayak uydurmak
to keep in step with, to keep up (with sb/sth), to keep pace (with sb/sth)
ayak uydurmak
fall in step with
ayak uydurmak
keep step
ayak uydurmak
fall into step with
ayak uydurmak
humour [Brit.]
ayak uydurmak
humor
ayak uydurmak
string along with
ayak uydurmak
temporize
bahane uydurmak
make up an excuse
bahane uydurmak
allege an excuse
kitabına uydurmak
wangle
kitapa/ına uydurmak
to find a way to make (something illegal) look legal
kıçından uydurmak
talk through one's hat
mazeret uydurmak
concoct an excuse
usule uydurmak
regularize
uy
comply#with
uydurma
{i} tosh
uydurma
false

The girls spread many false rumors and lies about Mary. - Kızlar Mary hakkında birçok uydurma söylenti ve yalanlar yaydılar.

uydurma
{i} arranging
uydurma
untruth
uydurma
falsification
uydurma
invented, made-up, fictitious
uydurma
(sözcük ya da deyim) coinage
uydurma
adjustment
uydurma
fictive
uydurma
fib
uydurma
out of whole cloth
uydurma
untruthful
uydurma
fabled
uydurma
making up

She is good at making up interesting stories. - İlginç hikayeler uydurmada iyidir.

uydurma
{s} mendacious
uydurma
cardboard box
uydurma
{s} untrue
uydurma
gold brick
uydurma
making up, inventing, dreaming up
uydurma
quack
uydurma
improvisation
uydurma
figment

There really was an Alice, but Wonderland is a figment of the imagination. - Gerçekten bir Alice vardı, fakat Harikalar Diyarı hayal gücünün bir uydurmasıdır.

uydurma
invention
uydurma
making (one thing) fit (another)
uydurma
made-up, fabricated, invented
uydurma
improvised

Children can make dangerous improvised weapons. - Çocuklar tehlikeli uydurma silahlar yapabilirler.

uydurma
trumped up
uydurma
tuning
uydurma
{s} colorable
uydurma
madeup
uydurma
canard
yerine uydurmak
true up
zamana ayak uydurmak
to keep up with the times, to move with the times, to march with the times
zamana ayak uydurmak
move with the times
zorla uydurmak
fit tightly
çağa ayak uydurmak
to keep up with the times
şeytana uydurmak
to tempt
English - English

Definition of uydurmak in English English dictionary

uy
Uruguay (in Internet addresses)
Turkish - Turkish
Elde etmek, sağlamak, bulmak
Hayal gücünden yararlanarak gerçek dışı bir şey söylemek, yakıştırmak: "Terzinin kendi sözünü yanlış anlamış olduğu hikâyesini uydurmuş olmalıydı."- A. Ş. Hisar
Hayal gücünden yararlanarak gerçek dışı bir şey söylemek, yakıştırmak
Cinsel birleşmede bulunmak, becermek
Uymasını sağlamak: "Gözlerini kilidi sökülmüş ve büyümüş anahtar deliğine uydurdu."- P. Safa
Uymasını sağlamak
düzmek
UYDURMA
Uydurmak işi
UYDURMA
Uydurulmuş, yalan, sahte, asılsız, düzme, palavra, mürettep: "Atatük'ün Osmanlıcayı Türkçeleştirmek hususundaki güzel arzusunu bugünkü 'uydurma dilcilik' gayretine alet etmişiz."- B. Felek
Uydurma
sania
Uydurma
uydurmasyon
uydurma
Uydurulmuş, yalan, sahte, asılsız, düzme, palavra, mürettep
uydurmak
Favorites