undoubtedly

listen to the pronunciation of undoubtedly
English - Turkish
bugüne bugün
kesin olarak
şüphesiz olarak
kuşkusuz

Ama kuşkusuz o zaman hiçbir bilimsel gelişme yoktu. - But undoubtedly there were no scientific advances then.

Şaka yapmak kuşkusuz öğrenmek için en iyi yoldur. - Joking is undoubtedly the best way to learn.

hiç kuşku yok
hiç şüphesiz
kesinlikle
hiç kuşkusuz
undoubted
kuşku götürmez
undoubted
su götürmez
undoubted
şüphesiz

Sizin kromozomunuz şüphesiz ne tür bir insan olduğunuzu gösterebilir! - Your chromosome can undoubtedly show what kind of human you are!

İngiliz dili şüphesiz en kolay ve aynı zamanda uluslararası iletişimin en etkili aracıdır. - The English language is undoubtedly the easiest and at the same time the most efficient means of international communication.

undoubted
kuşkusuz

Ama kuşkusuz o zaman hiçbir bilimsel gelişme yoktu. - But undoubtedly there were no scientific advances then.

Şaka yapmak kuşkusuz öğrenmek için en iyi yoldur. - Joking is undoubtedly the best way to learn.

undoubted
{s} kesin

On dokuzuncu yüzyılın matematiğinin en önemli figürü kesinlikle, Gauss. - The most important figure of mathematics of the nineteenth century is, undoubtedly, Gauss.

undoubted
undoubtedlyşüphesiz olarak
English - English
Without doubt
{a} without doubt, certainly
In a confident manner; showing little doubt
with certainty; "it's undoubtedly very beautiful
with certainty; "it's undoubtedly very beautiful"
certainly, unquestionably, without doubt
undoubted
Not doubted; not called in question; indubitable; indisputable; as, undoubted proof; undoubted hero
undoubted
Without doubt; without question; certain
undoubted
accepted without question; "undoubted evidence"
undoubted
{s} undisputed, unquestioned
undoubted
emphasis You can use undoubted to emphasize that something exists or is true. The event was an undoubted success. a man of your undoubted ability. + undoubtedly un·doubt·ed·ly Undoubtedly, political and economic factors have played their part Hanley is undoubtedly a great player. definitely true or known to exist
undoubtedly
Favorites