undisputed, unquestioned

listen to the pronunciation of undisputed, unquestioned
English - Turkish

Definition of undisputed, unquestioned in English Turkish dictionary

undoubted
şüphesiz

Milli Kütüphane şüphesiz ilgi noktalarından biridir. - The National Library is undoubtedly one of the points of interest.

Burası şüphesiz dünyadaki en iyi ülke. - This is undoubtedly the best country in the world.

undoubted
kuşku götürmez
undoubted
su götürmez
undoubted
{s} kesin

On dokuzuncu yüzyılın matematiğinin en önemli figürü kesinlikle, Gauss. - The most important figure of mathematics of the nineteenth century is, undoubtedly, Gauss.

undoubted
{s} kuşkusuz

Ama kuşkusuz o zaman hiçbir bilimsel gelişme yoktu. - But undoubtedly there were no scientific advances then.

Şaka yapmak kuşkusuz öğrenmek için en iyi yoldur. - Joking is undoubtedly the best way to learn.

undoubted
undoubtedlyşüphesiz olarak
English - English
{s} undoubted
undisputed, unquestioned
Favorites