undoubtedly

listen to the pronunciation of undoubtedly
Englisch - Türkisch
bugüne bugün
kesin olarak
şüphesiz olarak
kuşkusuz

Şaka yapmak kuşkusuz öğrenmek için en iyi yoldur. - Joking is undoubtedly the best way to learn.

Ama kuşkusuz o zaman hiçbir bilimsel gelişme yoktu. - But undoubtedly there were no scientific advances then.

hiç şüphesiz
hiç kuşku yok
kesinlikle
hiç kuşkusuz
undoubted
şüphesiz

Sizin kromozomunuz şüphesiz ne tür bir insan olduğunuzu gösterebilir! - Your chromosome can undoubtedly show what kind of human you are!

Milli Kütüphane şüphesiz ilgi noktalarından biridir. - The National Library is undoubtedly one of the points of interest.

undoubted
kuşku götürmez
undoubted
su götürmez
undoubted
kuşkusuz

Ama kuşkusuz o zaman hiçbir bilimsel gelişme yoktu. - But undoubtedly there were no scientific advances then.

Şaka yapmak kuşkusuz öğrenmek için en iyi yoldur. - Joking is undoubtedly the best way to learn.

undoubted
{s} kesin

On dokuzuncu yüzyılın matematiğinin en önemli figürü kesinlikle, Gauss. - The most important figure of mathematics of the nineteenth century is, undoubtedly, Gauss.

undoubted
undoubtedlyşüphesiz olarak
Englisch - Englisch
Without doubt
{a} without doubt, certainly
with certainty; "it's undoubtedly very beautiful
In a confident manner; showing little doubt
with certainty; "it's undoubtedly very beautiful"
certainly, unquestionably, without doubt
undoubted
Not doubted; not called in question; indubitable; indisputable; as, undoubted proof; undoubted hero
undoubted
Without doubt; without question; certain
undoubted
accepted without question; "undoubted evidence"
undoubted
{s} undisputed, unquestioned
undoubted
emphasis You can use undoubted to emphasize that something exists or is true. The event was an undoubted success. a man of your undoubted ability. + undoubtedly un·doubt·ed·ly Undoubtedly, political and economic factors have played their part Hanley is undoubtedly a great player. definitely true or known to exist
undoubtedly
Favoriten