to meet unexpectedly

listen to the pronunciation of to meet unexpectedly
English - Turkish

Definition of to meet unexpectedly in English Turkish dictionary

encounter
{f} rastlamak
encounter
karşılaşmak

En çok hangi tür hayvanlarla karşılaşmaktan korkarsınız? - What kind of animals are you most afraid to encounter?

encounter
{i} rastlama
encounter
karşılaşma

Hayatında hiç böyle bir ikilem ile karşılaşmamıştı. - Never in his life had he encountered such a dilemma.

Giotto 10 Temmuz, 1992'de Kuyruklu yıldız Grigg-Skjellerup'la yakın bir karşılaşma yaptı. - Giotto made a close encounter with Comet Grigg-Skjellerup on July 10, 1992.

encounter
{f} (bir tehlike veya zorlukla) karşı karşıya gelmek
encounter
rastlaşmak
encounter
rast

Yeni bir dil öğrenirken ben her zaman zaten bildiğim dillerde benzerliklere rastlıyorum. - When I learn a new language, I always encounter similarities with the languages I already know.

meet unexpectedly
gökte ararken yerde bulmak
encounter
{f} karşılaş

Gözlerin güzel bir kadınla karşılaştığında, onu çok şaşırt. - When your eyes encounter a beautiful woman, knock her out.

Hayatında hiç böyle bir ikilem ile karşılaşmamıştı. - Never in his life had he encountered such a dilemma.

encounter
rastgelme
encounter
{i} eğitim amacıyla toplanma
encounter
{i} rastlantı
encounter
(Sosyoloji, Toplumbilim) karşılaşma (goffman)
encounter
i karşı karşıya gel mek
encounter
dövüş
encounter
{f} çarpışmak
encounter
karşılamak
encounter
{f} yüz yüze gelmek
English - English
encounter
to meet unexpectedly

  Hyphenation

  to meet un·ex·pect·ed·ly

  Turkish pronunciation

  tı mit ʌnîkspektîdli

  Pronunciation

  /tə ˈmēt ˌənəkˈspektədlē/ /tə ˈmiːt ˌʌnɪkˈspɛktɪdliː/

  Word of the day

  internuncio
Favorites