bir silah ateşlendiğinde bir yanık kokusu varsa size kimyalsal madde yayar

listen to the pronunciation of bir silah ateşlendiğinde bir yanık kokusu varsa size kimyalsal madde yayar
Turkish - English
(Silahlar) silah
bir silah ateşlendiğinde bir yanık kokusu varsa size kimyalsal madde yayar

    Hyphenation

    bir si·lah a·teş·len·di·ğin·de bir ya·nık ko·ku·su var·sa si·ze kim·yal·sal mad·de ya·yar

    Word of the day

    doolally
Favorites