silahlar

listen to the pronunciation of silahlar
Türkisch - Englisch
weaponry

Let there be an end to wars and weaponry. - Savaşlara ve silahlara bir son verelim.

armaments
{i} armament
{i} arms

The troops had plenty of arms. - Askerlerin bol miktarda silahları vardı.

Some people are demonstrating against nuclear arms. - Bazı insanlar nükleer silahlara karşı gösteri yapıyorlar.

silâh
weapon

The fingerprints left on the weapon match the suspect's. - Silahta kalan parmak izleri şüphelininki ile uyuşuyor.

China is working to modernize its weapons program. - Çin, silah programını modernleştirmek için çalışıyor.

silâh
gun

Guns don't kill people. People kill people. - Silahlar insanları öldürmez. İnsanlar insanları öldürür.

He keeps this gun loaded. - O, bu silahı yüklü bulundurur.

silâh
arm

Tom did time for armed robbery. - Tom silahlı soygun için cezasını doldurdu.

The troops had plenty of arms. - Askerlerin bol miktarda silahları vardı.

ağır silahlar
artillery

The soldiers had artillery. - Askerlerin ağır silahları vardı.

silâh
arms

The export of arms was not allowed. - Silah ihracatına izin verilmedi.

Americans have the right to bear arms. - Amerikalılar silah taşıma hakkına sahiptir.

biyolojik ve kimyasal silahlar
(Askeri) nuclear
silah
(Askeri) armour
silah
armor
silah
arm

The troops had plenty of arms. - Askerlerin bol miktarda silahları vardı.

The export of arms was prohibited. - Silah ihracatı yasaklandı.

silah
weaponry

Let there be an end to wars and weaponry. - Savaşlara ve silahlara bir son verelim.

silah
arming

People have started arming themselves. - Millet silahlanmaya başladı.

silah
weapon

Barack Obama is aiming for an international ban on nuclear weapons, but is not against them in all wars. - Barack Obama, nükleer silahlarla ilgili uluslararası bir yasaklamayı hedefliyor, fakat tüm savaşlarda onlara karşı değil.

He used his umbrella as a weapon. - O, şemsiyesini bir silah olarak kullandı.

silah
gun point
silah
gunshots
1980 Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar Kongresi; süreki taşıyıcı dalgas
(Askeri) 1980 United Nations Convention on Conventional Weapons; continuous carrier wave
Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu
(Askeri) Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms
Biyolojik Silahlar Sözleşmesi (BSS)
(Askeri) Biological Weapons Convention
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (KSS); ortak muharebe komutanı
(Askeri) Chemical Weapons Convention; composite warfare commander
Nükleer Silahlar İstihbarat Destek Planı
(Askeri) Nuclear Weapons Intelligence Support Plan
ateşli silahlar
(Hukuk) firearms

A country cannot truly be considered free if it does not allow its citizens to own firearms. - Bir ülke, vatandaşlarının ateşli silahlara sahip olmasına izin vermezse gerçekten özgür olarak kabul edilemez.

Tom is a firearms expert. - Tom bir ateşli silahlar uzmanı.

atomik, biyolojik ve kimyasal silahlar
ABC weapons Atomic
atomik, biyolojik ve kimyasal silahlar
Biological and Chemical weapons
belde taşınan silahlar
(Askeri) side arms
biyolojik silahlar
biological weapons
geliştirilmiş konvansiyonel silahlar
(Askeri) advanced conventional weapons
hafif silahlar
small arms
hafif silahlar dolabı
(Askeri) small arms locker
insansız silahlar
(Hukuk) inhumane weapons
kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve gelişmiş patlayıcı silahlar
(Askeri) chemical, biological, radiological, nuclear and high yield explosives
klasik silahlar
conventional weapons
konvansiyonel silahlar
conventional weapons
nükleer silahlar
nuclear weaponry
nükleer silahlar (NUWEP) keşif listesi
(Askeri) nuclear weapons (NUWEP) reconnaissance list
silah
weapon, arm
silah
{i} hardware
silah
firearm

Dan is a firearms expert. - Dan bir ateşli silah uzmanıdır.

Hand over your firearms. - Silahlarınızı teslim edin.

silâh
{i} gat

Tom held the hostages at gunpoint while Mary gathered the cash. - Tom, Mary parayı toplarken rehineleri silahla tuttu.

stratejik silahlar
strategic arms
Türkisch - Türkisch
(Hukuk) ESİHA
(Osmanlı Dönemi) eslihâ
Silah
yarak
Silah
algu
Silâh
cebe
Silâh
(Osmanlı Dönemi) ZİKE
Silâh
(Osmanlı Dönemi) HAŞHAŞA
Silâh
(Osmanlı Dönemi) VİZR
silah
Bir konuda etkili nesne, etken araç: "Bir maddi menfaate dayanmayan meselelerde rica ve niyaz en kuvvetli bir silahtır."- R. N. Güntekin
silah
Bir konuda etkili nesne, etken araç
silah
Savunmak veya saldırmak için kullanılan, başvurulan her şey
silah
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
Englisch - Türkisch

Definition von silahlar im Englisch Türkisch wörterbuch

silah
(Silahlar) bir silah ateşlendiğinde bir yanık kokusu varsa size kimyalsal madde yayar
silahlar
Favoriten