sign

listen to the pronunciation of sign
English - Turkish
imzalamak

Bir sonraki adım belgeyi imzalamaktı. - The next step was to sign the document.

Yapmanız gereken her şey bu evrakı imzalamaktır. - All you have to do is sign this paper.

{f} imza atmak
işaret

Uzun bir dil, kısa bir elin işaretidir. - A long tongue is a sign of a short hand.

Bu siste yol işaretlerini göremiyorum. - I can't see the road signs in this fog.

{i} simge
belirti

Hiçbir yaşam belirtisi yok. - There's no sign of life.

Herhangi bir yaşam belirtisi vermememe rağmen hayattayım. - I am alive even though I am not giving any sign of life.

{i} burç

Burçlar kuşağının on iki burcu şunlardır: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık. - The twelve signs of the Zodiac are: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces.

Burçların on iki işareti on iki takımyıldızına karşılık gelir. - The twelve signs of the zodiac correspond to twelve constellations.

alamet
{i} alâmet
{i} burç sembolü
{i} tabela

Tom mağaza penceresinde bir yardım aranıyor tabelası ördü. - Tom saw a Help Wanted sign is in the store window.

Çimlere basmayın diyen bir tabela vardı. - There was a sign saying, Keep off the grass.

{i} sembol

Tom duvardaki bir sembolü gösterdi. - Tom pointed to a sign on the wall.

kaydolmak

Tom'a kaydolmak için çok geç olmadığını söyle. - Tell Tom it's not too late to sign up.

Hemen kaydolmak istiyorum. - I want to sign up right now.

eser
imza

lütfen burayı imzalar mısınız? - Could you sign here, please?

Prospektüsler iki sponsor temsilci tarafından imzalanmalıdır. - Prospectuses must be signed by two sponsor representatives.

işaret levhası
bellik
nişane
etiket
belgi
{f} imzala

Sözleşme imzaladığımız için kararımıza bağlıydık. - We were tied to our decision because we signed the contract.

lütfen burayı imzalar mısınız? - Could you sign here, please?

sözleşmeyle işe almak
ifade

Duygularını ifade etmek, zayıflık belirtisi değildir. - Expressing your feelings is not a sign of weakness.

Erkekler duyguları ifade etmeyi bazen bir zayıflık işareti olarak algılarlar. - Men sometimes perceive expressing emotions as a sign of weakness.

işaret vermek
sözleşmeyle işe girmek
im
işaret etmek
işaretle(mek)
{f} spor (yeni bir oyuncuyla) kontrat yapmak
{i} mucize işareti
{i} haç işareti

Papaz haç işaretini yaptı. - The priest made the sign of the cross.

on iki burçtan biri
{i} nişan
{i} gösterge

Minnettarlık göstergesi olarak bahşiş verdi. - He gave a tip as a sign of gratitude.

Parlak kırmızı, Çin kültürünün göstergelerinden biridir. - Vermilion is one the signifiers of Chinese culture.

{f} işaretlemek
{f} ifade etmek

Duygularını ifade etmek, zayıflık belirtisi değildir. - Expressing your feelings is not a sign of weakness.

{i} isim levhası
sign language sağır ve dilsizlerin işaretlerle konuştuklansign manual el yazısı imza sign painter tabela ressamı
{i} 1. işaret: plus sign artı işareti. minus sign eksi işareti. the signs of the zodiac burç işaretleri. the sign of the cross haç işareti. 2
{i} istavroz
{i} semptom
{f} ismini yazmak
{f} imza etmek
işaretim

İşaretim için beklemede kalın. - Stand by for my signal.

imza, imzalamak, yazmak
{i} jest
(Tıp) İşaret, araz, belirti
{f} belirtmek
belirti,v.imzala: n.işaret
işaret: plus sign artı işareti. minus sign eksi işareti. the signs of the zodiac burç işaretleri. the sign of the cross haç işareti. 2
{f} ima etmek
{i} iz
(Tıp) sign
sign in
(bir yere girerken) deftere imza atmak
sign in
kaydol
sign up
sözleşme imzalamak
sign up
yazılmak
sign as
(Bilgisayar) imza türü
sign box
işaret kutusu
sign digit
işaret sayamağı
sign frame
işaret çerçevesi
sign in
(Bilgisayar) gir
sign in
kaydolmak
sign lamp
işaret lambası
sign macros
(Bilgisayar) makroları imzala
sign minutes
tutanak imzalamak
sign off
(Askeri) muhabere bitti!
sign off
(Ticaret) işsizlik kaydını sildirmek
sign off
oturumu kapatmak
sign out
(Bilgisayar) oturumu kapatmak
sign out
(Bilgisayar) ayrıl
sign out
(Bilgisayar) oturumu kapat
sign system
(Pisikoloji, Ruhbilim) işaret sistemi
sign test
(Pisikoloji, Ruhbilim) işaret testi
sign up
(Bilgisayar) kaydol

Beyzbol takımına kaydolmak istiyorum. - I'd like to sign up for the baseball team.

Bir Fransızca sınıfına kaydolacağım. - I'm going to sign up for a French class.

sign up
kayıt olmak
sign up
(Bilgisayar) kayıt ol

Gelecek dönem Fransızca sınıfına kayıt olacağım. - I'm going to sign up for a French class next semester.

sign up
(Bilgisayar) kayıt

Gelecek dönem Fransızca sınıfına kayıt olacağım. - I'm going to sign up for a French class next semester.

Almayı istediğimiz derslere kayıt yaptırmak için yarın okula gidiyoruz. - Tomorrow we go to school to sign up for the classes we want to take.

sign up for
kaydolmak

Beyzbol takımına kaydolmak istiyorum. - I'd like to sign up for the baseball team.

İzleme ekibi için kaydolmak istiyorum. - I'd like to sign up for the track team.

sign up for
(Bilgisayar) kaydol

İzleme ekibi için kaydolmak istiyorum. - I'd like to sign up for the track team.

Beyzbol takımına kaydolmak istiyorum. - I'd like to sign up for the baseball team.

sign up for
yazılmak
sign up now
(Bilgisayar) şimdi kaydol
sign up today
bugün kaydolun
sign up today
bugün kaydol
sign up today
bugün kayıt ol
sign window
işaret penceresi
sign window
işaret camı
sign wizard
(Bilgisayar) imza sihirbazı
sign away
imza ile kontrata bağla
sign away
bir belge imzalayarak hakkından vazgeçmek
sign bit
işaret biti
sign character
işaret karakteri
sign digit
işaret sayısı
sign flag
işaret bayrağı
sign manual
el yazısı imza
sign off
imzalayıp bitirmek
sign off
yayını bitirmek
sign off
sonla
sign off
imzala

Resmî evrakları imzalayamadı. - He could not sign official papers.

sign on
yayına başlamak
sign on
sözleşme imzalayıp işe girmek
sign on
imzala

Lütfen noktalı çizginin üzerini imzala. - Please sign on the dotted line.

Hey, bunun için imzalamadım. - Hey, I didn't sign on for this.

sign on
oturum başlat
sign on the dotted line
onaylamak
sign on the dotted line
kabullenmek
sign one's own death warrant
ölüm fermanını imzalamak
sign out
imzala
sign over
resmen başkasına devretmek
sign painter
tabela ressamı
sign the praise of
göklere çıkarmak
sign back
işareti geri
sign check indicator
işaret denetim göstergesi
sign in
Oturum
sign in
(Bilgisayar) Oturum açmak, giriş yapmak
sign language
işaret dili
sign of failure
başarısızlık işareti
sign off
konuşma dili - mektubu bitirmek, mektubu noktalamak
sign off
(radyo spikeri) programının bittiğini söylemek
sign one's autograph
İmza atmak, imzalamak
sign out of the hospital against advice
aksi tavsiye edilmesine rağmen hastaneden ayrılmak
sign over
Kendi imzasıyla bir şeyi başkasına devretmek
sign position
işaret konumu
sign up to
kaydolmak
sign#on
oturum başlat
sign-in
oturum
sign-making
Tabela, reklam panosu ve şair tasarlama işi
sign-up
kayıt
sign away
kendi imzasıyla (bir şeyi) (başkasına) devretmek
sign away
imzalayarak bırakmak
sign away
imza ile kontrata bağlamak
sign away
imza atarak feragat etmek
sign character
isaret damgasi
sign digit
isaret sayama¤i
sign for
(bir şeyi) alabilmek için imza atmak: You must sign for this parcel. Bu paketi alabilmeniz için
sign for
alabilmek için imza atmak
sign for
(başka birinin) namına imza atmak
sign language
dilsizlerin kullandıkları işaretler
sign magnitude arithmetic
isaret-genlik aritmeti¤i
sign manual
el işareti
sign me up
(Bilgisayar) beni kaydet
sign of life
hayat belirtisi
sign of the zodiac
burç simgesi
sign off
bitirmek
sign off
yayına son vermek
sign off
çıkarken imza atmak
sign off
yayını durdurmak
sign off
imzalayarak çıkmak
sign off
(Askeri) MUHABERE BİTTİ !: Bir haber göndermenin sona erdiğini belirten haberleşme işareti
sign off
(Fiili Deyim ) 1- radyo yayınına son vermek 2- işi geçici olarak bırakmak
sign off
son vermek
sign off
k.dili. mektubu bitirmek, mektubu noktalamak
sign off life
oturum kapanma süresi
sign on
(deyim) işsizlik yatrdımına başvurmak sign on the dotted line bir şeyi yapmayı kayıtsız şartsız kabul etmek
sign on
askere yazılmak
sign on
ekibe (sözleşmeli olarak) katılmak: He signed on as a cook. Ekibe ahçı olarak katıldı
sign on
ekibe (sözleşmeli olarak) almak: Let's sign him
sign on
imzalayarak girmek
sign on
(Fiili Deyim ) sözleşme imzalayıp işe almak yada girmek
sign on
işe başlarken imza atmak
sign on
yayını başlatmak
sign on
sözleşme imzalamak
sign on
gemici yazılmak
sign on the dotted line
tereddüd etmeden imzalamak
sign on the dotted line
imzayı basmak
sign one's name
imzasını atmak
sign one's name
imzalamak
sign one's name
ismiyle imzalamak
sign out
(bir yerden çıkarken) deftere imza atmak
sign over
kendi imzasıyla (bir şeyi) (başkasına) devretmek
sign painter
afiş ressamı
sign post
yol işaret direği
sign post
yön tabelası
sign s.o. on
(birini) kontratla takıma almak
sign s.o. up
(for) (-e) (birinin) kaydını yapmak/yaptırmak, birini kaydetmek/kaydettirmek
sign up
askere yazılmak
sign up
kaydolmak

Tom'a kaydolmak için çok geç olmadığını söyle. - Tell Tom it's not too late to sign up.

İzleme ekibi için kaydolmak istiyorum. - I'd like to sign up for the track team.

sign up
(for) (-e) kendi kaydını yapmak/yaptırmak, kaydolmak, yazılmak
sign up again
geri kaydetmek
sign up again
yeniden kaydetmek
sign up again
tekrar kaydetmek
sign up for a course
kursa yazılmak
sign up for a couse
kursa kaydolmak
sign writer
tabelacı
sign#away
imza ile kontrata bağla
sign#off
sonla
sign#on
oturum baslat
section sign
Bölüm işareti(§). Bir metin içerisinde metinin başka bir bölümüne (bölüm veya paragraf) atıfta bulunmak için kullanılır
a good sign
hayra alamet
counter sign
(Bilgisayar) onay imzası
counter sign
(Bilgisayar) sayaç imi
division sign
(Bilgisayar) bölme imi
do not sign up
(Bilgisayar) kayıt olma
dollar sign
(Bilgisayar) dolar imi
equal sign
eşit işareti =
equal sign
eşittir imi
equals sign
(Matematik) eşittir işareti
execute and sign
akd ve imza etmek
fail to obey yield sign
geçiş önceliğine uymamak
gallop sign
Kalbin normalde duyulan iki sesine ek olarak bir ya da bir kaç sesin eklenmesiyle, muayenene dört nala giden bir atın ayak seslerinin izlenimini veren kalp ritmi
identity sign
(Bilgisayar) özdeşlik imi
inclusion sign
(Bilgisayar,Matematik) kapsama imi
inventory sign
(Bilgisayar) stok işareti
membership sign
öğelik imi
mount kit sign box
montaj kiti sinyal kutusu
number sign
(Bilgisayar) sayı işareti
percent sign
(Bilgisayar) yüzde imi
plus sign
artı işareti +
plus sign
artı
positive sign
artı işareti +
radical sign
(Matematik) kök imi
sign in
(Bilgisayar) oturum aç
sign off
imzalamak
sign on
imzalamak
sign on
oturum açmak
sign out
imzalamak
sign up
(Bilgisayar) üye ol

Facebook'a üye olursanız, bilgileriniz istihbarat örgütlerine gönderilecektir. - If you sign up to Facebook, your information will be sent to intelligence agencies.

signed
imzalanmış

Biz Tom'un imzalanmış itirafına sahibiz. - We have Tom's signed confession.

Makbuzun yetkililer tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olması gerekir. - The receipt has to be signed and stamped by the authorities.

signed
imzalandı

Birleşmiş Milletler Bildirgesi 1945'de imzalandı. - The United Nations Charter was signed in 1945.

18 Kasım 1903 tarihinde anlaşma imzalandı - The treaty was signed on November 18, 1903.

signed
(Bilgisayar) imza

Iki taraf bir barış antlaşması imzaladı. - The two sides signed a peace treaty.

Prospektüsler iki sponsor temsilci tarafından imzalanmalıdır. - Prospectuses must be signed by two sponsor representatives.

signer
imza eden
signer
imza atan
English - English
sign language in general

Sorry, I don't know sign very well.

A visible indication

Those clouds show little sign of raining soon.

A traffic sign

I missed the sign at the corner so I took the wrong turn.

A property of the body that indicates a disease and, unlike a symptom, is unlikely to be noticed by the patient
To communicate using (sign langauge)

The chimp was taught to sign ASL.

A clearly visible object, generally flat, bearing a short message in words or pictures

The sign in the window said for rent.

An astrological sign

Your sign is Taurus? That's no surprise.

Any of several specialized non-alphabetic symbols

The sharp sign indicates that the pitch of the note is raised a half step.

To communicate using sign language

I'm learning to sign so I can talk to my new neighbor.

To write one's signature somewhere

Please sign on the dotted line.

To give legal consent by writing one's signature

I'm not signing anything without my lawyer present.

To write one's signature on (a document), thus showing authorship

I forgot to sign that letter to my aunt.

Positive or negative polarity

I got the magnitude right, but the sign was wrong.

To give autographs

I'm sorry, I don't sign.

A linguistic unit in sign language equivalent to word in spoken languages

What's the sign for computer?.

To persuade to sign a contract

It was a great month. I managed to sign three major players.

An omen

It's a sign of the end of the world, the doom prophet said.

A meaningful gesture

I gave them a thumbs-up sign.

{n} a token, symbol, device, miracle, constellation containing 3 degrees or the 12th part of the zodiac
{v} to subscribe, ratify by writing, mark
the smallest unit of meaning Anything that can be used to communicate (or to tell a lie)
be engaged by a written agreement; "He signed to play the casino on Dec
To write one's name, esp
To assign or convey formally; used with away
To make a sign upon; to mark with a sign
A term defined traditionally as aliquid stat pro aliquo (something that stands for something else) In the semiotic view, however, the sign is not a tangible object, like a road sign, but the relation of the sign vehicle, the referent and the sense (or between the signified and the signifier) Today, the term sign itself, apart from the specific meaning of these relations, is usually used by semioticians as an all-encompassing or all-inclusive term In other words, sign is used as an umbrella term-a term under which a host of subtypes huddle
to sign one's own death warrant: see death warrant. In marketing and advertising, a device placed on or before a premises to identify its occupant and the nature of the business done there or, placed at a distance, to advertise a business or its products. The ancient Egyptians and Greeks used signs for advertising purposes, as did the Romans, who also, in effect, created signboards by whitewashing convenient sections of walls for suitable inscriptions. Early shop signs were developed when tradesmen, dealing with a largely illiterate public, devised certain easily recognizable emblems to represent their trades. Modern sign designers use various forms of animation and light
An airport decoration Usually unnoticed except by small children Its primary function is to hide the location of various areas of the airport, i e , gate numbers, rest rooms, baggage claim, etc
place signs, as along a road; "sign an intersection"; "This road has been signed"
To mark; to make distinguishable
If an organization signs someone or if someone signs for an organization, they sign a contract agreeing to work for that organization for a specified period of time. The Minnesota Vikings signed Herschel Walker from the Dallas Cowboys The band then signed to Slash Records
If you say that there is no sign of someone, you mean that they have not yet arrived, although you are expecting them to come. The London train was on time, but there was no sign of my Finnish friend
having an indicated pole (as the distinction between positive and negative electric charges); "he got the polarity of the battery reversed"; "charges of opposite sign"
To write ones signature on (a document), thus showing authorship
A lettered board, or other conspicuous notice, placed upon or before a building, room, shop, or office to advertise the business there transacted, or the name of the person or firm carrying it on; a publicly displayed token or notice
a gesture that is part of a sign language a fundamental linguistic unit linking a signifier to that which is signified; "The bond between the signifier and the signified is arbitrary"--de Saussure (medicine) any objective evidence of the presence of a disorder or disease; "there were no signs of asphixiation"
any communication that encodes a message; "signals from the boat suddenly stopped"
To be a sign or omen
To make a sign or signal; to communicate directions or intelligence by signs
To represent by a sign; to make known in a typical or emblematic manner, in distinction from speech; to signify
A sign is a movement of your arms, hands, or head which is intended to have a particular meaning. They gave Lavalle the thumbs-up sign The priest made the sign of the cross over him
(astrology) one of 12 equal areas into which the zodiac is divided
To create a digital signature for a message, or to affix a signature to a document, depending upon the context
If you sign, you communicate with someone using sign language. If a programme or performance is signed, someone uses sign language so that deaf people can understand it. All programmes will be either `signed' or subtitled
A military emblem carried on a banner or a standard
mark with one's signature; write one's name (on); "She signed the letter and sent it off"; "Please sign here"
To write ones signature somewhere
A symbol in its aspect as a verbal representative of a natural object or concept
A word or a character regarded as the outward manifestation of thought; as, words are the sign of ideas
be engaged by a written agreement; "He signed to play the casino on Dec 18"; "The soprano signed to sing the new opera"
a fundamental linguistic unit linking a signifier to that which is signified; "The bond between the signifier and the signified is arbitrary"--de Saussure
As opposed to a symptom, a sign is something that a doctor can observe For example, a rash is a sign
Physical indicators left, intended or not, which mark the passage of an animal Includes scat, tracks, and bits of aluminum on subsurface rocks
a character indicating a relation between quantities; "don't forget the minus sign"
In human rights the first step in ratification of a treaty; to sign a DECLARATION, CONVENTION, or one of the COVENANTS constitutes a promise to adhere to the principles in the document and to honor its spirit
In tracking, sign is any evidence of change from the natural state that is inflicted on an environment by a creature's passage E g , glove, candy wrapper, footprint, string caught in shrub, overturned stone, broken twig, etc
An objective change in a diseased body that can be directly observed (e g , a fever or rash) (See 850)
Evidence of a person's presence or passage
approve and express assent, responsibility, or obligation; "All parties ratified the peace treaty"; "Have you signed your contract yet?
Any devise, structure, display or placard which is affixed to, placed on or in proximity to, or displayed from within a building to attract the attention of the public forthe purposes of advertising, identifying or communicating information about goods and services
Something that evokes in the mind the idea of something else by its very nature or by convention Examples of signs are the letters that we write or the components of the musical notation Sometimes the signs are part of the symbols The study of signs is called semiotics
To affix a signature to; to ratify by hand or seal; to subscribe in one's own handwriting
a public display of a (usually written) message; "he posted signs in all the shop windows"
In the endowment ordinance, a gesture accompanying the swearing of a specific oath
{i} mark, symbol; signal, indication; hint, trace; notice, advertisement; astrological symbol; sign language, method of communication based on gestures and hand movements (commonly used by the hearing impaired)
Any medical or trauma condition that can be observed and described
Unit in a communicative system comprising a signifier ( that carries the meaning ) and a signified ( what is meant ) Conventional term for a self-contained unit of cuniform script
To give legal consent by writing ones signature
If there is a sign of something, there is something which shows that it exists or is happening. They are prepared to hand back a hundred prisoners of war a day as a sign of good will Your blood would have been checked for any sign of kidney failure
18"; "The soprano signed to sing the new opera" communicate in sign language; "I don't know how to sign, so I could not communicate with my deaf cousin" mark with one's signature; write one's name (on); "She signed the letter and sent it off"; "Please sign here" communicate silently and non-verbally by signals or signs; "He signed his disapproval with a dismissive hand gesture"; "The diner signaled the waiters to bring the menu" place signs, as along a road; "sign an intersection"; "This road has been signed" engage by written agreement; "They signed two new pitchers for the next season" approve and express assent, responsibility, or obligation; "All parties ratified the peace treaty"; "Have you signed your contract yet?
sign bit
The bit in the representation of a number indicating whether it is negative or positive; applicable to both twos complement and signed magnitude representations
sign in
To take some action to access a secured program or web page on a computer; to log in
sign in
To sign one's name on a list when entering somewhere

In order to get into the office after hours, you'll have to sign in at the security desk.

sign into law
To sign legislation as a mark of official approval
sign language
One of several natural languages, typically used by the deaf, where the words and phrases consist of hand shapes, motions, positions, and facial expressions

It is safe to say that the academic world is now convinced that sign languages are real languages in every sense of the term.

sign language
Sign languages (sense 1) considered collectively

There are some unique properties found in sign language compared to spoken language.

sign language
The sign language (sense 1) that is used locally or that is mistakenly believed to be the only one

I'm taking night classes to learn sign language.

sign language
Communication through gestures used when speech is impossible, for example, between monks under a vow of silence or people speaking different languages

Even Maxwell the trader, who has been most among them, is compelled to resort to the curious sign language common to most of the prairie tribes.

sign languages
plural form of sign language
sign of the cross
A gesture of the hand moving over the front of one's body in the shape of a cross made as part of ritual or to invoke divine protection
sign of the times
A symbol of an era; a zeitgeist
sign off
to give one's official approval to something for which it is needed

Once the vice-president signs off on the project, we can start construction.

sign off
Term used to describe the closing of a radio or television station's studios and cessation of a broadcasting signal, usually during the overnight hours

Sign off for the small-town radio station was at midnight.

sign off
To cease broadcasting a radio or television signal, usually at the end of a broadcasting day

Before he signed off the radio station for the night, the disc jockey played the National Anthem.

sign off
To log off; to stop using a computer, radio, etc., especially to stop talking

He finished the conversation and signed off.

sign offs
plural form of sign off
sign on
To sign on for the dole
sign on
To begin broadcasting a radio or television signal, usually at the beginning of a broadcasting day and after being off the air for several hours

Years ago, the TV station would sign on at 5 a.m., but now it broadcasts 24 hours a day.

sign on
To log on; to start using a computer, radio, etc., or to start talking
sign on
To join something, after signing
sign on
The time of day when a radio or television station begins broadcasting, usually after being off the air for several hours

Sign on for the radio station is at 5 a.m.

sign on the dotted line
To formalize an agreement

I think they've basically decided to go through with it, but they still have to sign on the dotted line.

sign out
To sign your name as an indication that you are leaving some location; to take some action to indicate you are leaving a secured program or web page on a computer

After making the necessary edits always sign out of the system.

sign over
to sign a document transferring property or rights to somebody else

He signed his house over to his wife in order to avoid taxes.

sign up
To add a name to the list of people who are participating in something

We signed up Bob for kitchen cleanup duty.

sign up
To add one's own name to the list of people who are participating in something

Terry signed up for the soccer team.

sign up
To agree to purchase some good or service

After much deliberation we decided to sign up for satellite TV.

sign away
If you sign something away, you sign official documents that mean that you no longer own it or have a right to it. The Duke signed away his inheritance They signed the rights away when they sold their idea to DC Comics
sign away
formally assign ownership of; "She signed away her rights
sign away
formally assign ownership of; "She signed away her rights"
sign away
transfer by signature
sign back
The act of countering an offer with a return offer The original offer document is amended, initialled by the person amending it, and sent back to the original offeror as a new, counter offer
sign back
The act of countering an offer with a return offer The original offer document is amended, initialed by the person amending it, and sent back to the original offeror as a new, counter offer
sign for
If you sign for something, you officially state that you have received it, by signing a form or book. When the postal clerk delivers your order, check the carton before signing for it
sign from heaven
special signal given by God that hints of future events
sign in
register, record one's arrival; log in, log on (Computers)
sign in
To enter a valid user name and password for an Online Qualification Service account A user must sign in to submit a product for qualification An account administrator must sign in to manage the account
sign in
To enter one's name for a tournament in order to compete Required of registered players upon arrival at a tournament
sign in
announce one's arrival, e g at hotels or airports
sign in
If you sign in, you officially indicate that you have arrived at a hotel or club by signing a book or form. I signed in and crunched across the gravel to my room
sign in
Sign in is an act to identify yourself as a registered member of Thai2M You must identify yourself with your UserID and Password before you are allowed to participate as a buyer or seller
sign industry
an industry that produces signs
sign language
a communication system using gestures instead of spoken words
sign language
A method of communication for people who are deaf or hard of hearing in which hand movements, gestures and facial expressions convey grammatical structure and meaning
sign language
American Sign Language (ASL) is a gestural language used primarily by the deaf community It has its own structure, independent of English There are other sign language systems in use as well
sign language
A system of conventional symbols or gestures made with the hands to help the deaf communicate It is distinct from finger spelling There are various systems, among them American Sign Language, ASL (AMESLAN); Linguistics of Visual English, LOVE or LVE; Seeing Essential English, SEE1; Signed English, SE (Siglish); Signing Exact English, SEE2; Systematic Sign Language, SLL
sign language
n 1 : a method of communicating by means of systematic conventionalized chiefly manual gestures used by the deaf or by people speaking different languages <sign language of the American Plains Indians> 2 : DACTYLOLOGY American Sign Language, which today is used by more than 500,000 people in the United States and Canada; in fact, it is the fourth most common language in the United States
sign language
language of hand shapes, facial expressions, and movements used as a form of communication
sign language
language expressed by visible hand gestures
sign language
deaf-mute language, communication via hand movements
sign language
Sign language is movements of your hands and arms used to communicate. There are several official systems of sign language, used for example by deaf people. Movements are also sometimes invented by people when they want to communicate with someone who does not speak the same language. Her son used sign language to tell her what happened. a language that uses hand movements instead of spoken words, used by people who cannot hear well. Any means of communication through bodily movements, especially of the hands and arms, rather than through speech. It has long been used by speakers of mutually unintelligible languages for example, various Plains Indian tribes in 19th-century North America communicated via a sign language and is widely used for communication by the deaf. Charles-Michel, abbé de l'Épée (1712-89), developed the first sign language for the deaf in the mid-18th century; his system developed into French Sign Language (FSL), still used in France. Transported to the U.S. in 1816 by Thomas Gallaudet (1787-1851), it evolved into American Sign Language (ASL, or Ameslan), now used by more than half a million people. These and other national sign languages generally express concepts rather than elements of words and thus have more in common with each other than with their countries' spoken languages
sign language
A system of communication among the deaf through conventional hand or body movements which represents ideas, objects, action, etc Distinguished from finger spelling
sign language
(sign lan·guage) NOUN: A language that uses a system of manual, facial, and other body movements as the means of communication, especially among deaf people
sign language
method of communication for people who are deaf or hard of hearing in which hand movements, gestures, and facial expressions convey grammatical structure and meaning
sign language
The manual communication used by people who have hearing impairments The gestures or symbols in sign language are organized in a linguistic way, and each sign has three distinct parts: the handshape, the position of the hands, and the movement of the hands Sign language is not universal American Sign Language (ASL or Ameslan) is not based on English or any other spoken language and is used by the majority of deaf in the United States Two sign systems which are based on English are Signed Exact English (SEE sign) and Signed English (Siglish)
sign manual
the signature of a sovereign on an official document
sign manual
A signature, especially that of a monarch at the top of a royal decree
sign of equality
equal sign (Mathematics); symbol that indicates equivalence
sign of life
sign which shows that someone is alive, indication that one gives that he is alive
sign of recognition
signal of familiarity, hint of identification
sign of relenting
sign of giving in, sign of surrender
sign of sovereignty
symbol of independent rule, sign that represents independence
sign of the cross
A gesture describing the form of a cross, made in token of faith in Jesus or as an invocation of God's blessing
sign of the cross
a gesture with the right hand moving to form a cross; used by Catholics as a profession of faith
sign of the times
symbol of the era
sign of the zodiac
astrological sign
sign of the zodiac
(astrology) one of 12 equal areas into which the zodiac is divided
sign off
cease broadcasting; get off the air; as of radio stations
sign off
When someone who has been unemployed signs off, they officially inform the authorities that they have found a job, so that they no longer receive money from the government. If you work without signing off the dole you are breaking the law
sign off
If someone signs off, they write a final message at the end of a letter or they say a final message at the end of a telephone conversation. You can say that people such as entertainers sign off when they finish a broadcast. O.K. I'll sign off. We'll talk at the beginning of the week
sign off
finish a broadcasted or sent form of communication
sign on
The process by which a user gains access to a computer system or network by typing an identification name or number and a password It is also called Logon
sign on
give a signature; sign up; begin a broadcasted communication
sign on
When an unemployed person signs on, they officially inform the authorities that they are unemployed, so that they can receive money from the government in order to live. He has signed on at the job centre I had to sign on the dole on Monday
sign on
Code provided to each school that enables secure access to the web-based address collection application More information available in Help
sign on
entering the system by entering an ID and password
sign on
engage by written agreement; "They signed two new pitchers for the next season"
sign oneself
obligate oneself, pledge oneself
sign out
register, record one's departure; log out, log off (Computers)
sign over
If you sign something over, you sign documents that give someone else property, possessions, or rights that were previously yours. Two years ago, he signed over his art collection to the New York Metropolitan Museum of Art Last June, he closed his business voluntarily and signed his assets over to someone else
sign painter
someone who paints signs and billboards etc
sign post
traffic sign, guidepost
sign the cross
outline the image of the cross by moving the hand
sign up
If you sign up for an organization or if an organization signs you up, you sign a contract officially agreeing to do a job or course of study. He signed up as a steward with P&O Lines He saw the song's potential, and persuaded the company to sign her up
sign up
join a list; sign; recruit
sign up
engage by written agreement; "They signed two new pitchers for the next season"
sign up
with the intention to join or participate, "Sign up for yoga classes
sign up
join a club, an activity, etc
sign up
join a club, an activity, etc with the intention to join or participate, "Sign up for yoga classes"
sign up now
register now, enroll now
sign writer
person responsible for writing and making signs that are displayed in a production (Movie industry)
sign-off
End of a contract
sign-off
Signifies the written approval of the customer (or his representative) to material produced by the company See Pack
sign-off
The form used to check out respondents as they leave focus groups Verifies they have received payment and agreed to protect confidentiality
sign-on
The procedure of letting a BBS know who you are This involves giving the computer information such as you user number, name, password, and sometimes even phone number See also logon
sign-on
Start of a contract
sign-on
An Oracle Applications username and password that allows you to gain access to Oracle Applications Each sign-on is assigned one or more responsibilities
sign-painter
one who creates large signs
sign-up form
registration form, enrollment form
single sign-on
The ability to login into multiple computers or servers with a single action and the entry of a single password Especially useful where, for example, a user on a LAN or WAN requires access to a number of different servers Although single sign-on makes the login process more convenient for the user, it does mean that the password becomes more valuable to a hacker because of the large number of systems it can access For this reason some consultants discourage the use of single sign-on systems, and, where there is no other realistic option, recommend that passwords are guarded safely and changed regularly Users must also be made fully aware of their responsibility for safeguarding their password
single sign-on
Users sign onto a site only once and are given access to one or more applications in a single domain or across multiple domains
single sign-on
A mechanism to verify a user across multiple applications through a single authentication challenge WebSphere Portal Server uses Java Authentication and Authorization Services to achieve single sign-on
single sign-on
One log-on provides access to all resources of the network, LAN, or WAN
Adamorobe Sign Language
An indigenous sign language used in Adamorobe, a village of Ghana
Algerian Sign Language
A sign language used in Algeria
American Sign Language
a language that uses hands, facial expressions, and other bodily behavior to communicate both concrete and abstract ideas; some signs are based on English words, but ASL syntax and grammar are not based on English
Argentine Sign Language
A sign language used in Argentina
Bolivian Sign Language
A sign language used in Bolivia
Brazilian Sign Language
A sign language used in Brazil
British Sign Language
a language that uses hands, facial expressions, and other bodily behavior to communicate both concrete and abstract ideas; some signs are based on English words, but BSL syntax and grammar are not based on English
Chilean Sign Language
A sign language used in Chile
Chvostek sign
One of the signs of tetany seen in hypocalcemia
Colombian Sign Language
A sign language used in Colombia
French Sign Language
A dactylological sign language used in seven different countries, based on Old French Sign Language
Hausa Sign Language
A sign language used in Nigeria
Honduras Sign Language
A sign language used in Honduras
I don't speak American Sign Language
Indicates that the speaker is unable to speak the American Sign Language
Kenyan Sign Language
A particular sign language, used in Kenya
Lhermitte sign
Electric sensations of the spine and limbs induced by flexing the neck forward
Lhermitte's sign
Electric sensations of the spine and limbs induced by flexing the neck forward
Martha's Vineyard Sign Language
A sign language, now extinct, which developed on Martha's Vineyard (an island in Massachusetts)
South African Sign Language
A sign language used in South Africa
V sign
a sign of victory or peace made with the index and middle fingers, and the palm outwards
V sign
a gesture of contempt made with the palm inwards; supposedly originated by English bowmen at Agincourt
air sign
Any of the three star signs Aquarius, Gemini or Libra
astrological sign
Any of twelve signs, corresponding to constellations, that are used as the basis of astrology
at sign
the symbol @
at-sign
Attributive form of at sign

the at-sign key on my keyboard.

barber's sign
A standing pole and two wash balls
call sign
A combination of letters and numbers used to identify a radio or television station
call sign
Any combination of characters or pronounceable words, which identifies a communication facility, a command, an authority, an activity, or a unit; used primarily for establishing and maintaining communications. Also called CS. (JP 1-02 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms.)
collective call sign
Any call sign which represents two or more facilities, commands, authorities, or units. The collective call sign for any of these includes the commander thereof and all subordinate commanders therein

CHARLIE 6: Commmander of the 1098th Transportation Company (Medium Boat) in Vietnam.

cuckoo sign
A gesture, consisting of a twirling motion of a finger near the temple, that indicates that a person may have a screw loose
day sign
Any of 20 glyphs used, along with a number from 1 to 13, in traditional Mesoamerican calendars to identify their 260 days
division sign
Any symbol (in particular ÷ or / ) used to denote the operation of division
dollar sign
in certain languages, used to indicate a constant
dollar sign
in certain languages, used to indicate a hexadecimal constant
dollar sign
in certain languages (such as Perl or PHP), to indicate a variable
dollar sign
in regular expressions, used to indicated the end of the string/line
dollar sign
punctuation symbol $, used to indicate a price in dollars

The total with tax is $1.05.

dollar sign
in certain languages (such as BASIC), to indicate a variable or a constant containing text (a string) as opposed to a number
dollar-sign
Attributive form of dollar sign

dollar-sign key.

earth sign
Any of the three star signs Capricorn, Taurus or Virgo
equal sign
A symbol ( = ) used in mathematics to indicate that two values are the same, and elsewhere in various other ways, such as (formerly) to separate the signature from the content of a telegram
equal-sign
Attributive form of equal sign

equal-sign key.

equals sign
Alternative form of equal sign
exit sign
A device in a public building that displays where the exit is
fire sign
Any of the three star signs Aries, Leo or Sagittarius
gang sign
Any distinguishing mark, such as a tattoo, that serves to identify a member of a particular gang
handicapped sign
A sign indicating that a certain parking space is a handicapped space and that any nonhandicapped person parking there will have to pay a big fine
Turkish - English
(Tıp) sign
sign
Favorites