indulging in or manifesting coarse indecency or obscenity

listen to the pronunciation of indulging in or manifesting coarse indecency or obscenity
English - English
ribald
indulging in or manifesting coarse indecency or obscenity

  Hyphenation

  in·dulg·ing in or manifesting coarse in·de·cen·cy or ob·scen·i·ty

  Turkish pronunciation

  îndʌlcîng în ır mänıfestîng kôrs îndisınsi ır ıbsenîti

  Pronunciation

  /ənˈdəlʤəɴɢ ən ər ˈmanəˌfestəɴɢ ˈkôrs ənˈdēsənsē ər əbˈsenətē/ /ɪnˈdʌlʤɪŋ ɪn ɜr ˈmænəˌfɛstɪŋ ˈkɔːrs ɪnˈdiːsənsiː ɜr əbˈsɛnɪtiː/

  Word of the day

  nidorosity
Favorites