terbiyesiz

listen to the pronunciation of terbiyesiz
Turkish - English
{s} impertinent
{s} impudent

It is impudent of you to make fun of adults. - Belden aşağı şakalar yapman terbiyesizlik.

ill-mannered
impolite

It was impolite of him to do so. - Öyle yapması terbiyesizlikti.

The only thing that mattered to Tom was that we weren't impolite to his boss. - Tom için önemli olan tek şey, bizim onun patronuna karşı terbiyesiz olmamamızdı.

outrageous
saucebox
uncivilized
bawdy
nasty

What a nasty man he is! - Ne terbiyesiz bir adam!

I can't stand that nasty attitude of his any longer. - Onun terbiyesiz davranışlarına dayanamıyorum artık.

blatant
abrupt
unenlightened
sauced
coarse-grained
uneducated
saucy
ungracious
ill-mannered, unmannerly, impolite, rude; badly brought up, ill-bred
churlish
inelegant
immodest
graceless
(yemek) undressed
shameless
immoral
blackguard
unmannerly
mannerless
bad

It's supposed to be bad manners to talk with your mouth full. - Dolu ağzınla konuşmak terbiyesizlik olması gerekiyor.

It's bad manners to speak with your mouth full. - Ağzın doluyken konuşmak terbiyesizliktir.

ill-mannered, ill-bred, impolite, insolent, rude, impudent, impertinent, graceless, abrupt, dirty, saucy, nasty, coarse; (yemek) undressed
blackguardly
coarse grained
dirty
coarse
naughty
broad
caddish
ill-bred

l know he's stubborn, ill-bred, and what's more, he's crazy. - Onun inatçı, terbiyesiz olduğunu biliyorum ve ayrıca o deli.

indelicate
improper
{s} rude

I was trying to say something when you so rudely interrupted. - Sen terbiyesizce sözümü kestiğinde ben bir şey söylemeye çalışıyordum.

ill mannered
repugnant
underbred
inurbane
insolent
undisciplined
risqué
ill bred
currish
vulgar
hoydenish
vulgarities
rugged
{s} scabrous
{s} ribald
{s} uncultured
{s} risky
{s} risque
unbred
{s} unpolished
terbiyesiz konuşma
dirt
terbiyesiz bir biçimde
shamelessly
terbiyesiz bir şekilde
caddishly
terbiyesiz el hareketi
V sign
terbiyesiz fıkra
smutty joke
terbiyesiz genç
unlicked cub
terbiyesiz genç
cub
terbiyesiz kimse
ribald
terbiyesiz kız
hoyden
terbiyesiz olmak
have no manners
terbiyesiz söz
ribaldry
terbiyesiz sözler
obscenities
terbiyesiz ve kaba adam
cad
f çok terbiyesiz; hamhalat
f too bad; hamhalat
Turkish - Turkish
Topluluk kurallarına aykırı davranan: "Böyle bir terbiyesiz, misafir diye çağrılır mı? Misafir böyle şey yapar mı?"- R. N. Güntekin
Topluluk kurallarına aykırı davranan
Terbiyesi olmayan
terbiyesiz
Favorites