utanmaz

listen to the pronunciation of utanmaz
Turkish - English
shameless

The female-boss of the company seems shameless. - Şirketin kadın patronu utanmaz görünüyor.

He sits at a table, surrounded by false friends and shameless women. - O, sahte arkadaşlar ve utanmaz kadınlarla çevrili bir masada oturuyor.

gay
ribald
shameless, brazen
barefaced
bold faced
sassy
unembarrassed
bold
immodest
unblushing
impudent
brazenfaced
unashamed
unabashed
shameless, barefaced, brazen, immodest, unabashed, profligate
indecent
profligate
vile
brassy
blatant
miserable
Turkish - Turkish
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
utanmaz
Favorites