fighting

listen to the pronunciation of fighting
English - Turkish
kavga

Kavga ettiği için okuldan kovuldu. - He was expelled from school for fighting.

Neden kavga ettiklerini bilmiyorum. - I don't know why they are fighting.

{s} savaşan
dövüş

Anne dövüşen çocukları ayırdı. - The mother separated the fighting children.

Tom dövüşmüyor, değil mi? - Tom isn't fighting, is he?

mücadele

Ben sonuna kadar mücadeleye niyet ediyorum. - I intend on fighting till the end.

Onlar şimdi şiddetle mücadele ediyorlar fakat çok uzun zaman geçmeden önce savaş baltasını gömeceklerine sizi temin ederim. - They're fighting fiercely now but I assure you they'll bury the hatchet before long.

harp
savaş

Japonyanın savaş sırasında açlığa karşı sürekli bir mücadele verdiğini söyleyebiliriz. - We can say that Japan was fighting a constant battle against hunger during the war.

Sokaklarda savaş vardı. - There was fighting in the streets.

{i} mücâdele

Japon ve Amerikan güçleri hâlâ acımasızca mücadele ediyorlardı. - Japanese and American forces were still fighting bitterly.

George, son zamanlarda üç saatlik mücadeleden sonra yakaladığı 30 paundluk bir levreği tanımlıyordu. - George was describing a 30 pound bass he'd caught recently after fighting it for three hours.

(Askeri) SAVAŞ: Taktik alanda, yapılan bir savaş içinde bilfiil çarpışmalar
{s} savaşçı

O hayatının çoğunu düşmanlarıyla savaşarak harcamış cesur bir savaşçıydı. - He was a brave warrior who had spent most of his life fighting his enemies.

{s} mücâdeleye hazır
savaşarak

O hayatının çoğunu düşmanlarıyla savaşarak harcamış cesur bir savaşçıydı. - He was a brave warrior who had spent most of his life fighting his enemies.

fight
savaşmak

Düşmanla savaşmak için güçlerini birleştirdiler. - They combined forces to fight the enemy.

Theodore Roosevelt ile savaşmak istemem. - I do not want to fight Theodore Roosevelt.

fight
dövüş

Onlar dövüşmeyi reddetti. - They refused to fight.

Keşke onlar dövüşmeyi bıraksalar. - I wish they would stop fighting.

bull fighting
boğa güreşi
fight
kavga etmek

Ben kavga etmekten hoşlanmam. - I don't enjoy fighting.

Seninle kavga etmek istemiyorum. - I don't want to fight you.

fight
{f} dövüşmek

Gerçekten hiç dövüşmek istemiyordu. - He did not really want to fight at all.

Tom seninle dövüşmek zorunda kalmak istemiyor. - Tom doesn't want to have to fight you.

fight
mücâdele

Ben sonuna kadar mücadeleye niyet ediyorum. - I intend on fighting till the end.

Hastalıklarla mücadele etmek için doktorlar ilaçlar öneriyor. - Doctors suggest drugs to fight diseases.

fight
kavga

Sınır kavgaları yaygındı. - Border fights were common.

Neden kavga ettiklerini bilmiyorum. - I don't know why they are fighting.

fight
mücadele

Hastalıklarla mücadele etmek için doktorlar ilaçlar öneriyor. - Doctors suggest drugs to fight diseases.

Sonuna kadar mücadele edelim. - Let's fight to the last.

fighting falcon
(Askeri) savaşan şahin
fighting cock
kavgacı horoz
fighting cock
dövüş horozu
fighting fit
turp gibi sağlıklı
fighting back
geri mücadele
fighting brand
marka mücadele
fighting chance
(deyim) Uğraşarak elde edilen gerçek başarı şansı
fighting for
için mücadele
fighting spirit
ruhu mücadele
fighting against smuggling
kaçakçılıkla mücadele
fighting at close quarters
(Askeri) YAKIN MESAFELER DAHİLİNDE SAVAŞ: Düşmanla mutlak temas mesafesi içinde yapılan savaş. Bak. "close quarters"
fighting cock
horoz dövüşü
fighting colour
(Denizbilim) savaş rengi
fighting colour
(Denizbilim) savaş boyası
fighting compartment
(Askeri) savaş bölmesi
fighting compartment
(Askeri) SAVAŞ BÖLGESİ: Bir muharebe aracında, mürettebatın esas silahları idare ve bu silahlarla ateş ettikleri yer. Savaş bölmesi, zırh gövdesinin bir kısmını ve varsa kulenin tamamını teşkil eder
fighting control
(Askeri) idareli bombardıman
fighting control
(Askeri) İDARELİ BOMBARDIMAN: Bir bombardıman düzeninde, otomatik silah ve top ateşinin en tehlikeli hedefler üzerinde toplanması ve ateşin, kritik zamanda azami derecede açılması sağlanacak şekilde, bu zamana saklanması. İdareli bombardıman, özellikle, küçük bombardıman düzenlerinde önemlidir
fighting efficiency
(Askeri) Muharebe etkinliği
fighting emplacements
(Askeri) avcı çukurları
fighting emplacements
(Askeri) Avcı çıukurları
fighting line
(Askeri) muharebe hattı
fighting load
(Askeri) harp yükü
fighting load
(Askeri) SAVAŞ YÜKÜ: Bir muharebe erinin etkinliği ve birliğinin verilen bir görevi anında başarması için gerekli olan ve onun tarafından taşınan mühimmat, silahlar, teçhizat, şahsi giyim eşyalarından oluşan yük. Ayrıca bakınız: "existence load"
fighting patrol
(Askeri) MUHAREBE KARAKOLU: Bak. "combat patrol"
fighting savagely
kıran kırana
fighting talk it out
(deyim) kışkırtıcı sözler
fighting talk it out
(deyim) kavgaya neden olan sözler
fighting trench
(Askeri) irtibat hendeği
fire fighting
yangınla mücadele
fire fighting equipment
yangın tesisatı
fire fighting system
(Askeri) yangın söndürme sistemi
fierce fighting
Şiddetli çatışma
fire fighting
yangın söndürme
fire fighting aircraft
yangın söndürme uçağı
fire fighting drill
yangın söndürme tatbikatı
fire fighting plan
(Askeri) yangın ile mücadele planı
fire fighting rescue
(Askeri) yangın söndürme ve kurtarma
fire fighting systems
yangınla mücadele sistemleri
fire fighting water supply
itfaiye su mevcudu
fight
{i} uğraşma
fight
döğüşmek

İsyancı kuvvetler döğüşmek için hazırlandı. - Rebel forces prepared to fight.

Döğüşmekten başka seçeneğimiz yoktu. - We had no alternative but to fight.

fight
uğraş
fight
cidal
fight
döğüş

Tom döğüştüğü için okuldan atıldı. - Tom was expelled from school for fighting.

Mark Twain tarafından söylenmiş sevdiğim sözlerden biri Döğüşte köpeğin büyüklüğü önemli değil, köpekteki döğüşün büyüklüğü önemlidir. - One of my favorite quotes by Mark Twain is, It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog.

fight
çarpışmak
fight
kapışmak
fight
cenk etmek
fight
boğuşmak
flood fighting
sel mücadelesi
cock fighting
horoz dövüşü
fight
-e karşı savaşım vermek
fight
kavgacılık ruhu
fight
ile savaşmak
fight
savaşım

Ben kendi savaşımı veriyorum. - I fight my own battles.

fight
didişmek
fight
tartışmak
fight
savaş

Farragut, New Orleans'ı savaş olmadan ele geçirdi. - Farragut captured New Orleans without a fight.

Amerikalıların sadece savaşmak için herhangi bir arzusu yoktu. - Americans simply had no desire to fight.

live like fighting cocks
krallar gibi yaşamak
stop fighting
kavgayı bırak
agreement to stop fighting
anlaşma mücadele durdurmak için
arm fighting
Bilek güreşi
be fighting for your life
hayatta kalma mücadelesi vermek
close fighting
(Askeri) Yakın doğuş
fight
savaşma
one fighting for his life
hayatta kalma mücadelesi veren
stand-up fighting
Göğüs göğüse çarpışma
combat/fighting patrol
(Askeri) (GROUND) MUHAREBE KEŞİF KOLU (KARA): Müstakil olarak muharebeye girmek üzere büyük kısmından çıkarılmış taktik birlik. Büyük kısmın ilerisini, yan ve gerisini, icabında muharebe ederek korumak üzere görevlendirilmiş müfreze. Ayrıca bakınız: "combat air patrol", "patrol" ve "reconnaissance patrol (ground) "
disaster fighting drill
afete müdahale tatbikatı
fight
{f} savunmak
fight
defetmek
fight
{f} (fought)
fight
savaş vermek
fight
karşılaşma
fight
dalaşma
fight
anlaşmazlık
fight
mücâdele etmek

Tom mücadele etmek için hazırdır. - Tom is ready for a fight.

Hastalıklarla mücadele etmek için doktorlar ilaçlar öneriyor. - Doctors suggest drugs to fight diseases.

fight
maraza
fight
muharebe
fight
{f} uğraşmak
fight
dövüştürmek
fight
fight it out mücadele yoluyla hesabını görmek
fight
{i} dalaş
fight
savaş veya mücadele eğilimi
fight
fight off püskürtmek
fight
{f} mücadele etmek, uğraşmak
fight
çekişme
hand to hand fighting
göğüs göğüse kavga
infantry fighting vehicle
(Askeri) piyade saldırı aracı
permanent end to fighting
(Politika, Siyaset) savaşa kalıcı çözüm
street fighting
(Askeri) sokak çatışması
street fighting
(Askeri) sokak muharebesi
English - English
Present participle of fight
A fight or battle; an occasion on which people fight
apt to provoke a fight

Those are fighting words, of course, and the people who presently hold the high ground of economic power in society will not be amused.

engaged in war or other conflict
{a} fit for or employed in war, brave
the act of fighting; any contest or struggle; "a fight broke out at the hockey game"; "there was fighting in the streets"; "the unhappy couple got into a terrible scrap"
{s} militant, combative, warlike
when people or groups fight each other in a war, in the street etc fighting between
disposed to loud disagreements and fighting
engaged in war; "belligerent (or warring) nations"; "a fighting war"
a major penalty which occurs when two or more players drop their sticks and gloves and fight; if a referee deems one player to be the instigator, that player also receives a minor penalty and a misconduct penalty; the minor penalty for a less severe pushing and shoving match is called roughing
Often a result of territorial behaviour which becomes exaggerated when fish are stressed (particularly when overcrowded) Can be more pronounced in some species during breeding times Insufficient water velocity in tanks and ponds can also induce fighting (e g in some tilapia species) Fighting is particularly common in crustaceans when stressed In addition to leaving open wounds which are easy entry sites for pathogens, the loss of appendages can also lead to a reduction in the value of the animal In some larger crustaceans such as lobster, rubber bands can be put round the claws, which in addition to protecting the handler, also reduce damage caused during fights See also nipping
{i} combat, battle
Occupied in war; being the scene of a battle; as, a fighting field
engaged in or ready for military or naval operations; "on active duty"; "the platoon is combat-ready"; "review the fighting forces"
An infraction that incurs a major penalty It's called when two or more players drop their sticks and gloves and begin fighting A player judged to be the instigator may get a game misconduct penalty
Qualified for war; fit for battle
fighting fish
A small aggressive freshwater fish originating from Thailand, popular as aquarium fish, Betta splendens
fighting game
A video game genre based around interpersonal combat often in a tournament setting, in which characters fight until their HP is depleted or the round timer expires
fighting games
plural form of fighting game
fighting words
Aggressive words that may lead to confrontation
fighting chance
chance for success with great effort
fighting brand
A low-priced manufacturer's brand sold with minimal advertising and promotional expenditure; the brand is used to compete with dealers' brands and generics. Also called a Price Brand
Fighting French
French forces under the command of General De Gaulle that opposed the Nazis during World War II
Fighting Irish
name of the athletic teams at Notre Dame University (USA)
fighting chair
a fixed chair from which a salt-water angler can fight a hooked fish
fighting chance
A chance to win but only with a struggle: had a fighting chance to recover
fighting chance
possibility of succeeding, hope of success (if a great effort is made)
fighting cock
gamecock, rooster trained to fight in cock fights
fighting echelon
front line soldiers, soldiers participating directly in combat
fighting men
soldiers, warriors
fighting spirit
warring nature, battling soul
fighting word
A word that one uses to provoke a fight or hostility. Often used in the plural: "Fighting words are categorically excluded from the protection of the First Amendment... their content embodies a particularly intolerable and socially unnecessary mode of expressing whatever idea the speaker wishes to convey" (Antonin Scalia)
fierce fighting
intense hostilities or combat, violent conflict, violent battle
fire-fighting
putting out fires
Siamese fighting fish
A freshwater fish, scientific name Betta splendens
armored fighting vehicle
Alternative spelling of armoured fighting vehicle
armoured fighting vehicle
An armed and armoured military vehicle which runs on wheels or caterpillar track, used by fighting troops
cage fighting
The practise of participating in hand-to-hand combat inside of a usually steel cage
fight
To engage in combat with; to oppose physically, to contest with
fight
The will or ability to fight
fight
A physical confrontation or combat between two or more people or groups
infantry fighting vehicle
An armoured combat vehicle designed to carry infantry soldiers and provide fire support for them
sword fighting
dueling with swords; fighting an opponent when both are using swords as weapons
z-fighting
A phenomenon in three-dimensional rendering where two or more primitives have similar values in the z-buffer, causing flickering as one is displayed varyingly behind or in front of the other
fight
If you fight an election, you are a candidate in the election and try to win it. The former party treasurer helped raise almost £40 million to fight the election campaign
fight
Fight is the desire or ability to keep fighting. I thought that we had a lot of fight in us
fight
If you fight a case or a court action, you make a legal case against someone in a very determined way, or you put forward a defence when a legal case is made against you. Watkins sued the Army and fought his case in various courts for 10 years The newspaper is fighting a damages action brought by the actress
fight
If you fight an emotion or desire, you try very hard not to feel it, show it, or act on it, but do not always succeed. I desperately fought the urge to giggle He fought with the urge to smoke one of the cigars he'd given up awhile ago He fought to be patient with her
fight
Someone who is fighting for their life is making a great effort to stay alive, either when they are being physically attacked or when they are very ill. He is still fighting for his life in hospital
fight
{v} to contend in battle, war, engage, resist
fight
{n} a bettle, combat, duel, contest, dispute
be fighting for your life
to be so ill or injured that you might die
be fighting for your life
if an organization or system is fighting for its life, people are trying very hard to prevent it from being defeated or destroyed
Infantry Fighting Vehicle
IFV, lightly-armored vehicle used to transport foot soldiers
Siamese fighting fish
n. A small, often brightly colored, aggressive freshwater fish (Betta splendens) native to Malaysia and Thailand that has large fins and tail and is popular in home aquariums. Freshwater tropical fish (Betta splendens;family Belontiidae or Anabantidae), noted for the males' pugnacity toward one another. A native of Thailand, it was domesticated there for use in contests. Combat consists mainly of fin nipping and is accompanied by a display of extended gill covers, spread fins, and intensified colouring. This slender fish grows to about 2.5 in. (6.5 cm) long. In the wild it is predominantly greenish or brown, with red fins; domesticated, it has been bred with long, flowing fins and in a variety of colours, such as red, green, blue, and lavender
armored fighting vehicle
combat vehicle with protective armor plating, AFV
extreme fighting
a competition, similar to boxing, in which two people are allowed to hit or kick each other and in which there are almost no rules
fight
make a strenuous or labored effort; "She struggled for years to survive without welfare"; "He fought for breath"
fight
A screen for the combatants in ships
fight
A conflict, possibly nonphysical, with opposing ideas or forces; strife
fight
Strength or disposition for fighting; pugnacity; as, he has a great deal of fight in him
fight
A battle between opposing armies
fight
If you fight your way to a place, you move towards it with great difficulty, for example because there are a lot of people or obstacles in your way. I fought my way into a carriage just before the doors closed = battle
fight
To fight means to take part in a boxing match. In a few hours' time one of the world's most famous boxers will be fighting in Britain for the first time I'd like to fight him because he's undefeated and I want to be the first man to beat him I'd like to fight him for the title
fight
To contend in physical conflict, either singly or in war, battle etc
fight
To strive for; to campaign or contend for success
fight
To struggle with a particular golfing flaw If all your poor shots are slices, you're said to be fighting a slice If all your misses are hooks, you're said to be fighting a hook If you miss all your short putts, you're said to be fighting a balky putter If your rounds resemble boxing matches, take up tennis
fight
To contend with in battle; to war against; as, they fought the enemy in two pitched battles; the sloop fought the frigate for three hours
fight
If a person or army fights in a battle or a war, they take part in it. He fought in the war and was taken prisoner by the Americans If I were a young man I would sooner go to prison than fight for this country My father did leave his university to fight the Germans Last month rebels fought their way into the capital. see also dogfight + fighting fight·ing More than nine hundred people have died in the fighting
fight
An occasion of fighting
fight
A battle; an engagement; a contest in arms; a combat; a violent conflict or struggle for victory, between individuals or between armies, ships, or navies, etc
fight
To strive or contend for victory, with armies or in single combat; to attempt to defeat, subdue, or destroy an enemy, either by blows or weapons; to contend in arms; followed by with or against
fight
To cause to fight; to manage or maneuver in a fight; as, to fight cocks; to fight one's ship
fight
If an army or group fights a battle with another army or group, they oppose each other with weapons. You can also say that two armies or groups fight a battle. The two men fought a battle over land and water rights In the latest incident at the weekend police fought a gun battle with a gang which used hand grenades against them The Sioux had always fought other tribes for territorial rights
fight
If one person fights with another, or fights them, they have an angry disagreement or quarrel. You can also say that two people fight. She was always arguing with him and fighting with him Gwendolen started fighting her teachers Mostly, they fight about paying bills. = quarrel, argue Fight is also a noun. We think maybe he took off because he had a big fight with his dad the night before
fight
To conduct or engage in (battle, warfare etc.)
fight
To carry on, or wage, as a conflict, or battle; to win or gain by struggle, as one's way; to sustain by fighting, as a cause
fight
a boxing match; "the fight was on television last night"
fight
A boxing or martial arts match
fight
To try to overpower; to fiercely counteract
fight
the act of fighting; any contest or struggle; "a fight broke out at the hockey game"; "there was fighting in the streets"; "the unhappy couple got into a terrible scrap"
fight
exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person; be an advocate for; "The liberal party pushed for reforms"; "She is crusading for women's rights"; "The Dean is pushing for his favorite candidate"
fight
To struggle with a fish after hooking it Fighting the fish will tire it out and make it easier to land
fight
If you fight something unpleasant, you try in a determined way to prevent it or stop it happening. More units to fight forest fires are planned I've spent a lifetime fighting against racism and prejudice. Fight is also a noun. the fight against drug addiction
fight
To act in opposition to anything; to struggle against; to contend; to strive; to make resistance
fight
an aggressive willingness to compete; "the team was full of fight"
fight
be engaged in a fight; carry on a fight; "the tribesmen fought each other"; "Siblings are always fighting"
fight
fight against or resist strongly; "The senator said he would oppose the bill"; "Don't fight it!"
fight
A struggle or contest of any kind
fight
A fight is a boxing match. The referee stopped the fight. = bout
fight
a boxing match; "the fight was on television last night" the act of fighting; any contest or struggle; "a fight broke out at the hockey game"; "there was fighting in the streets"; "the unhappy couple got into a terrible scrap" an intense verbal dispute; "a violent fight over the bill is expected in the Senate" be engaged in a fight; carry on a fight; "the tribesmen fought each other"; "Siblings are always fighting" fight against or resist strongly; "The senator said he would oppose the bill"; "Don't fight it!" make a strenuous or labored effort; "She struggled for years to survive without welfare"; "He fought for breath
fight
{i} battle, combat; wrestle; quarrel; boxing match; desire to do battle
fight
a hostile meeting of opposing military forces in the course of a war; "Grant won a decisive victory in the battle of Chickamauga"; "he lost his romantic ideas about war when he got into a real engagement"
fight
If you fight for something, you try in a determined way to get it or achieve it. Our Government should be fighting for an end to food subsidies I told him how we had fought to hold on to the company The team has fought its way to the cup final. Fight is also a noun. I too am committing myself to continue the fight for justice. = battle
fight
make a strenuous or labored effort; "She struggled for years to survive without welfare"; "He fought for breath
fight
{f} battle; combat; wrestle; advance through great effort
fight
to fight a losing battle: see battle
fight
To combat, duel, battle
fight
You can use fight to refer to a contest such as an election or a sports match. the fight for power between the two parties. = contest
fight
emphasis If you describe someone as fighting fit, you are emphasizing that they are very fit or healthy. After a good night's sleep I feel fighting fit again
fight
If one person fights with another, or fights them, the two people hit or kick each other because they want to hurt each other. You can also say that two people fight. As a child she fought with her younger sister I did fight him, I punched him but it was like hitting a wall He wrenched the crutch from Jacob, who didn't fight him for it I refuse to act that way when my kids fight You get a lot of unruly drunks fighting each other. Fight is also a noun. He had had a fight with Smith and bloodied his nose
fight
an intense verbal dispute; "a violent fight over the bill is expected in the Senate"
in-fighting
boxing at close quarters conflict between members of the same organization (usually concealed from outsiders)
in-fighting
boxing at close quarters
in-fighting
conflict between members of the same organization (usually concealed from outsiders)
infantry fighting vehicle
A heavily armed, armored combat vehicle, having tracks or wheels and often having amphibious capability, used to transport infantry into battle and support them there
libyan islamic fighting group
a Libyan terrorist group organized in 1995 and aligned with al-Qaeda; seeks to radicalize the Libyan government; attempted to assassinate Qaddafi
prize fighting
professional boxing
resume fighting
begin fighting again
street fighting
disputes between gangs, fight that takes place on the street
ultimate fighting
a competition, similar to boxing, in which two people hit or kick each other and in which there are almost no rules
fighting
Favorites