bildiri

listen to the pronunciation of bildiri
Turkish - English
notice

Tom was fired without notice. - Tom bildirimsiz kovuldu.

Tom's death notice was in today's paper. - Tom'un ölüm bildirimi bugünkü gazetedeydi.

edict
announcement
leaflet
pronounce
annunciation
judgment
judgement
ban

Notification of the smoking ban was posted outside the restaurant yesterday. - Sigara içme yasağı bildirimi dün restoranın dışında yayınlandı.

(Ticaret) manifest
(Ticaret) decleration
assertion
(Latin) edictum
public declaration
announcement, notice, proclamation
report

Today's paper reports that the premier has given up the idea of visiting America. - Bügünkü gazete Başbakanın Amerikayı ziyaret etme fikrinden vazgeçtiğini bildiriyor.

Tom was reported missing three weeks ago. - Tom'un üç hafta önce kaybolduğu bildirildi.

communiqué, declaration, notice, notification, announcement, manifesto, bulletin
memo
asseveration
bulletin
communique
memorial
throwaway
message, theme, subject (of a literary work)
manifesto
writ

Write to me sometime and let me know what you're doing. - Bir ara bana yazın ve ne yaptığınızı bildirin.

I have to write a paper. - Bir bildiri yazmalıyım.

memorandum
notification

I received notification that we must move out in one month. - Bir ay içinde taşınmamız gerektiğine dair bildirim aldım.

Notification of the smoking ban was posted outside the restaurant yesterday. - Sigara içme yasağı bildirimi dün restoranın dışında yayınlandı.

service

Let us know how we can be of service. - Nasıl hizmet edebileceğimizi bize bildirin.

Your feedback is important and it will help us to know how we can provide the best service possible. - Geri bildiriminiz önemli ve mümkün olan en iyi hizmeti nasıl sağlayabileceğimizi bilmemize yardım edecek.

proclamation
report, paper (read at a conference)
handout
paper

The accident is reported in today's paper. - Kaza, bugünkü gazetede bildirildi.

Today's paper reports that the premier has given up the idea of visiting America. - Bügünkü gazete Başbakanın Amerikayı ziyaret etme fikrinden vazgeçtiğini bildiriyor.

pronouncement
message
pronunciamento
judg(e)ment
(Avrupa Birliği) declaration

Your customs declaration, please. - Gümrük bildiriminiz, lütfen.

announce
bildiri kağıt türü
(Bilgisayar) statement
bildiri kapsamı
(Askeri) scope
bildiri özetleri
abstracts
bildiri / beyanname
(Hukuk) declaration, communiqué
bildiri bombası
(Askeri) leaflet bomb
bildiri dağıtmak
(Politika, Siyaset) distribute leaflets
bildiri mermisi
(Askeri) leaflet shell
bildiri mermisi
(Askeri) leaflet cartridge
bildiri tahtası
bulletin board
geri-bildiri
(Dilbilim) feedback
bildiriler
papers
bildiriler
declarations
yazılı açıklama, bildiri
written statement, declaration
ortak bildiri
(Hukuk) joint communiqué
resmi bildiri
pronouncement
sözlü bildiri
(Hukuk) verbal declaration
çok önemli bildiri
three line whip
Turkish - Turkish
Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat: "Sonra elçiler için ikinci bir bildiri yazdık."- F. R. Atay
Bilimsel bir konu üzerine yazılan açıklama, tebliğ
Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat
manifesto
tebliğ
bildiri
Favorites