as such

listen to the pronunciation of as such
English - Turkish
aslında

Aslında sürmeye yoğunlaşarak iyi sürücüler olmayız. - We do not become good drivers by concentrating on driving as such.

Paranın, aslında, hiçbir anlamı yok. - Money, as such, has no meaning.

bu itibarla

O, mükemmel bir bilim adamıdır, bu itibarla her yerde tanınır. - She is an excellent scholar, and is recognized everywhere as such.

böylesi
öyle

O benim bir arkadaşım ve ona öyle davranırım. - He is a friend and I treat him as such.

Bir çocuk gibi davranırsan öyle davranılırsın. - If you act like a child, you will be treated as such.

haddi zatında
gerçekte
şöyle
benzer
böyle

O bir bilim adamı ve ona böyle davranılmalı. - He is a scholar, and ought to be treated as such.

O bir yönetmen ve böyle muamele edilmelidir. - He is a director, and should be treated as such.

bunun gibi
Aslında: "İt's not a medicine as such. Aslında ilaç değil."
Öyle/şöyle/böyle: "He's a teacher and iş known as such. O öğretmendir ve herkes onu öyle tanıyor."
öyle/şöyle/böyle: He's a teacher and is known as such. O öğretmendir ve herkes onu öyle tanıyor
aslında: It's not a medicine as such
as such

  Turkish pronunciation

  äz sʌç

  Pronunciation

  /ˈaz ˈsəʧ/ /ˈæz ˈsʌʧ/

  Common Collocations

  as such as

  Videos

  ... such as Robbie Keane and obviously London Donovan as a ...
  ... American taxpayer, have stepped in in such an unprecedented way, we have no choice but ...

  Word of the day

  donnybrook
Favorites