add

listen to the pronunciation of add
English - Turkish
katmak
ilave etmek

Az önce söylediklerime ilave etmek istediğin bir şey var mı? - Is there anything you want to add to what I just said?

Daha sonra yapmak istediğimiz şey biraz tuz ilave etmek. - What we want to do next is add some salt.

{f} toplamak

Sayıları toplamak çok mutlu edicidir. - Adding up numbers is very uplifting.

Hesap makinesi kullanarak sayıları toplamak kolaydır. - It is easy to add numbers using a calculator.

{f} eklemek

Söylediklerime bir şey eklemek ister misin? - Would you like to add anything to what I've said?

Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın. - You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence.

toplamını almak
{i} ek
{f} ekle

Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın. - You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence.

Farklı dillerde bir sürü cümle ekleyebilirim. - I can add many sentences in different languages.

(Askeri) on-line tespit tahsisi (assign on-line diagnostic)
yekun çıkarmak
(Askeri) UZAT; İLAVE ET; KALDIR: Topçu veya deniz topçu atışı sırasında belirli bir gözetleme hattı üzerindeki mesafede bir arttırma yapılması gerektiğini belirten gözetleyiciler tarafından kullanılan bir atış tanzim terimi
neticelenmek
{f} karıştırmak
ekle,v.ekle: n.ek
dili anlaşılmak
adder toplayan şey veya kimse
belli olmak
eklemek, toplamak ekle
{f} artırmak
zammetmek
toplama

Çocuk nasıl toplama yapılacağını bile bilmiyor. - The child does not even know how to add.

Hesap makinesi kullanarak sayıları toplamak kolaydır. - It is easy to add numbers using a calculator.

(Denizbilim) tek

Esperantoda çoğul oluşturmak için tekil isme j ekle. - To form the plural in Esperanto, add a j to the singular.

O yakında tekrar yazacağını mektubunda ekledi. - She added in her letter that she would write again soon.

uzatmak
katın
ekleyin
eklemeler

Katılımcıların başkalarına saygılı cümleler eklemeleri gerekir. - Contributors should add sentences that are respectful of others.

ekler

Biraz şeker ekler misin? - Don't you add some sugar?

O, sadece ateşe yakıt ekler. - It only adds fuel to the fire.

(Hukuk) ekleme

10'a 5 eklemek kolaydır. - It is easy to add 5 to 10.

Telifli kaynaklardan cümleler eklemeyin. - Don't add sentences from copyrighted sources.

(Hukuk) katma
(Hukuk) ilave

Biraz daha tuz ilave edelim mi? - Shall we add a bit more salt?

Annem çorbanın tadına baktı ve biraz daha tuz ilave etti. - My mother tasted the soup and added a little more salt.

adding
ekleme

Yorum eklemek kodu okumayı daha kolay hale getirir. - Adding comments makes it easier to read the code.

Biraz daha tuz eklemeye ne dersin? - How about adding a little bit more salt?

add fuel to the fire
(Ev ile ilgili) Bir tartışmayı ya da mevcut kötü bir durumu daha kötü bir boyuta taşımak
add up
anlamına gelmek
add field
(Bilgisayar) alan ekle
add insult injury
tüy dikmek
add item
(Bilgisayar) öğe ekle
add on
üzerine eklemek
add on
ekleme bilgi
add on
eklemek
add on
ekleme
add on
bindirmek
add on
üzerine ekleme
add up
üst üste koymak
add up
akla yakın olmak
add up
tekabül etmek
add up
k.dili. makul olmak, akla yakın olmak
add up
akla yatkın olmak
add up
anlaşılmak
add up
toplamını bulmak
add up to
-e varmak
add/remove
(Bilgisayar) ekle/kaldır
add fuel to the fire
altından od koymak
add fuel to the fire
yangına körükle gitmek
add fuel to the fire
ihtirasları kızıştırmak
add fuel to the fire
arayı kızıştırmak
add in
eklenti
add on
{i} ek
add on
{i} eklenti
add on
{f} ekle

Bir çay kaşığı kırmızı biber ekle. - Add one teaspoon of paprika.

add on cooler
ek soğutucu
add on memory
eklenebilir bellek
add subtract time
toplama çıkarma süresi
add time
toplama süresi
add up
bir anlamı olmak
add up
topla

Bu şekiller toplanmaz. - These figures don't add up.

Lütfen sayıları toplayınız. - Please add up the numbers.

add up to
ekle
add wings to
hızlandırmak
add-on
eklenen
add-on
ek
add a
a eklemek
add all
Tüm eklemek
add before
önceden eklemek
add bookmark
imi eklemek
add emphasis
vurgulamak
add fluoride
florür eklemek
add in special
özel olarak eklemek
add it all up
bütün bunları birbirine eklehepsini birbirine eklehepsini bir araya topla
add on sales
satış eklemek
add on to
için eklemek
add ons
Eklentiler
add to the cost
maliyete eklemek
add user
kullanıcı ekle
add word
kelime eklemek
add#on
{i} ek
add#on
{f} ekle
add-in
(Bilgisayar) Bir yazılım ürününe eklenen ve onu etkinleştirmeye yarayan, ancak tek başına çalışamayan yazılım, tamamlayıcı yazılım
add-in software
(Bilgisayar) Tamamlayıcı yazılım, eklenti yazılım
add-on
yapısını değiştirmek ve çalışmasını geliştirmek amacıyla alete veya yazılıma eklenen akşam veya ek yazılım. "İ have installed new seslisozluk Firefox add-on" "Firefox a yeni seslisozluk eklentisini kurdum"
add-on card
Ek kredi kartı: Ana hesaba bağlı ek kredi kartı
add-on card
(Bilgisayar) Ek kart
add-on software
(Bilgisayar) Tamamlayıcı yazılım, ek yazılım
add-on unit
Yazılımda, endüstriyel ürünlerde, ev eşyalarında vb. eklendiği zaman işlev farklılığı ya da üstünlüğü yaratan birim, tamamlayıcı birim, ek birim
add-ons for
eklentiler için
Add Web
Addwebb 3.15 Sitenizi arama sitelerine kaydettirmek için başvuracağınız en iyi yazılım. Programın kayıtlı kullanıcısı olmasanız bile sitenizi en önemli arama motorlarına göndermenizi sağlıyor. Eğer kayıtlı kullanıcı olursanız yaklaşık 350 arama sitesine kayıt yaptırabiliyorsunuz.(1355 KB)
add authority
ekleme yetkisi
add choice
(Bilgisayar) seçenek ekle
add exit effect
(Bilgisayar) çıkış efekti ekle
add fonts
Yazıtipi ekle
add fuel to the flames
{k} yangına körükle gitmek
add halp text
yardım ekle, belgenin sayısının yazılması isteniyor olabilir
add insult to injury
(Konuşma Dili) üstüne üstlük yapmak
add insult to injury
(deyim) tuz biber ekmek
add ip address
(Bilgisayar) ip adresi ekle
add ip filter
(Bilgisayar) ip süzgeci ekle
add it on my tab
hesabıma yaz
add it on one's tab
hesaba yazmak
add left border
Sol Kenar Çizgisi Ekle
add list item
(Bilgisayar) ekle liste öğesi
add motion path
(Bilgisayar) hareket yolu ekle
add new icon
(Bilgisayar) yeni simge ekle
add new instrument
(Bilgisayar) yeni gereç ekle
add new item
(Bilgisayar) yeni öğe ekle
add on
(Askeri) EKLEME BİLGİ (HV.): Hava Kuvvetlerine ait sabit bir otomatik bilgi sisteminde bilgi tabanı (database) ek giren bilgiler veya genişletme unsurları (extensions) olarak kullanılan standart bilgi unsurları veya kodlar
add on
{f} üzerine ekle
add printer driver
Yazıcı sürücüsü ekle
add queue driver
Kuyruk sürücüsü ekle
add record
eklenen tutanak
add revision marks
Değişiklik İmleri Ekle
add right border
Sağ Kenar Çizgisi Ekle
add section
(Bilgisayar) bölüm ekle
add spice to
{k} -i canlandırmak, -i ilginçleştirmek
add subtract time
toplama-çıkarma süresi
add title
(Bilgisayar) başlık ekle
add to dictionary
Sözlüğe Ekle / Kat
add to template
Pablona Ekle / Kat
add together
toplamak
add transaction
ekleme hareketi
add up
(deyim) anlasilmak,belli olmak
add up
toplama yapmak
add up to
(Fiili Deyim ) -e varmak , yekün tutmak 2- analam ifade etmek
add up to
demek olmak
add up to
tutmak
add up to
anlamına gelmek
add up to
etmek
add up to
demeye gelmek
add up to
-e varmak, (bir yekûn) tutmak
add up to
k.dili. ... anlamına gelmek: What it adds up to is that you're not coming. Gelmeyeceksin anlamına
add up to sth
(deyim) onem tasimak,anlami olmak
add view
(Bilgisayar) görünüm ekle
add water
su katmak
add weight to
ağırlık koymak
add with
ile birleştirmek
add zest to
lezzet katmak
add zest to
tat vermek
add to
ilave etmek

Az önce söylediklerime ilave etmek istediğin bir şey var mı? - Is there anything you want to add to what I just said?

add to
(Bilgisayar) ekle

Ona ekleyecek bir şeyim yok. - I have nothing to add to that.

Lütfen Tom'un adını listeye ekleyin. - Please add Tom's name to the list.

add to
(Bilgisayar) ekleme yeri
add up
yekun çıkarmak
add up
belli olmak
add up
toplamak
add up to
eklemek
added
toplanmak
added
katılmak

Tom adını dansa katılmak isteyenlerin listesine ekledi. - Tom added his name to the list of people who wanted to attend the dance.

added
binmek
would you please add some water to the radiator
radyatöre biraz su ekler misiniz
added
{f} ekle

Onu adliye binasında alabilirsin, katip ekledi. - You can get it at the courthouse, the clerk added.

Bu ID ile geçen cümleler Tatoeba Projesine katkıda bulunanlar tarafından eklenen cümlelerdir. - Sentences past this ID are sentences added by contributors of Tatoeba Project.

adding
{f} ekle

Yorum eklemek kodu okumayı daha kolay hale getirir. - Adding comments makes it easier to read the code.

Yorum eklemek şifreyi okumayı daha kolay hale getirir. - Adding comments makes reading the code easier.

added
(Bilgisayar) eklendi
Added
ekile
added
eklenmiş
adding
ilave etmek toplamak
adding
ekliyor

Bu web sitesine niçin cümle ekliyorsunuz? - Why are you adding sentences to this website?

Örnek bir cümle ekliyorum. - I am adding an example sentence.

adding
katarak
adds
eklemeler
adds
katan
increase, enlarge, add to, augment
artış, büyütmek, çoğaltmak ekle
logical add
mantıksal eklemek
the add
eklemek
added
{s} katılmış
added
{s} katma
added
(İnşaat) ilave edilmiş
added
{s} ekli
adding
katma
cannot add file
(Bilgisayar) dosya eklenemiyor
components to add
(Bilgisayar) eklenecek bileşenler
could you add some color
biraz renk katabilir misiniz
not to add
katmamak
one hundred add
takriben yüz
pivot add data
(Bilgisayar) özet veri ekle
spelling add
(Bilgisayar) yazım ekle
static add
(Bilgisayar) statik ekleme
undo add
(Bilgisayar) eklemeyi geri al
workbook add
(Bilgisayar) çalışmakitabına ekle
Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) Hesablamak. Saymak. Sayılmak. İtibar etmek
(Osmanlı Dönemi) Kuvvet, salâbet
English - English
A designation on prerecorded compact discs indicating that the contents were recorded in analog but mixed and mastered in digital; compare AAD, DAD, DDD
Attention deficit disorder
Accidental death and dismemberment
An additional enemy that joined the fight after the primary target

After engaging the boss for one minute, two adds will arrive from the back and must be dealt with.

To append, as a statement; to say further

He added that he would willingly consent to the entire abolition of the tax. - William Macaulay.

To make an addition. To add to, to augment; to increase; as, it adds to our anxiety

I will add to your yoke. - 1 Kings 12:14.

To join or unite, as one thing to another, or as several particulars, so as to increase the number, augment the quantity, enlarge the magnitude, or so as to form into one aggregate. Hence: To sum up; to put together mentally; as, to add numbers; to add up a column

As easily as he can add together the ideas of two days or two years. - John Locke.

To give by way of increased possession (to any one); to bestow (on)

The Lord shall add to me another son. - Genesis, 30:24.

To perform the arithmetical operation of addition; as, he adds rapidly
{v} to join or put to, increase, number up
term describing the digital process of creating an audio CD
condition in which one is unable to use an apostrophe
If one thing adds to another, it makes the other thing greater in degree or amount. This latest incident will add to the pressure on the government
To add a particular quality to something means to cause it to have that quality. The generous amount of garlic adds flavour Pictures add interest to plain painted walls
If you add something when you are speaking, you say something more. `You can tell that he is extremely embarrassed,' Mr Brigden added The President agreed, adding that he hoped for a peaceful solution
If you add one thing to another, you put it in or on the other thing, to increase, complete, or improve it. Add the grated cheese to the sauce Since 1908, chlorine has been added to drinking water He wants to add a huge sports complex to Binfield Manor
to add insult to injury: see insult. attention deficit disorder. the abbreviation of attention deficit disorder
ADD is an abbreviation for attention deficit disorder
If you add numbers or amounts together, you calculate their total. Banks add all the interest and other charges together Two and three added together are five. subtract Add up means the same as add. More than a quarter of seven year-olds cannot add up properly We just added all the numbers up and divided one by the other He said the numbers simply did not add up
neurological disorder characterized by lack of attention and inability to control behavior as a result of difficulty in processing stimuli and sometimes characterized by hyperactivity (often diagnosed in children)
(Agriculture and forensic anthropology) figure calculated by summer temperature
to do addition -- "Add twelve and six " (24)
A medical term used to describe students with inappropriate degrees of attention and impulsiveness
1) To incorporate one or more additional entities into a collection of like entities 2) Style Manager: Color dialog box: To incorporate an item into a list of palettes
additional
students may sign up for another class after their initial registration
Accidental Death and Dismemberment This is insurance that provides additional funds in the event of a fatal accident or an accident that results in the loss of a limb or eyesight For benefits to be paid under FEGLI's ADD, the death or loss must occur within 90 days after the accident and be a direct result of bodily injury sustained from that accident, independent of all other causes
Indicates the value of presbyopia, the addition for good close-up vision The value, for example +2 dptr , is added to the spherical correction of close-up vision Further Information
a condition (mostly in boys) characterized by behavioral and learning disorders
Antidumping duties which are assessed when merchandise is sold to purchases in the US at less than fair value resulting in material injury to a US industry [ITDS]
During any single semester, to enroll in additional course(s) after registration
unpacking, installation of a pre-configured and software loaded desktop/laptop, and testing to ensure the complete desktop/laptop is functional and physically connected to the network
Attention Deficit Disorder Now replaced by AD/HD
To load an original bibliographic record into the database after batchloading routines cannot find a match for it
determine the sum of; "Add all the people in this town to those of the neighboring town"
(Value As Variant, [Key As String]) As Long Adds an item to this dictionary, optionally associating a key with it, and returning the index of the newly added item If no key is specified, the added item is unkeyed If a key is specified, then it must be unique or this method will fail (Put to the Item property to circumvent this restriction ) The item is always added to the end of the collection Avoid using strings which can be converted into numbers when associating keys with items Calling this method could cause the OnAdd event if the key matches one of the patterns given in this dictionary's Subscriptions
Called out when additional mobs add to a battle Tanks have a responsibility to call them out as the enchanter is often extremely occupied with targetting, memming spells, and casting during battle "add" called out in group alerts the enchanter to get it under control
constitute an addition; "This paper will add to her reputation"
To "add a class" means to enroll in that class or to "add" it to your schedule Generally, classes are added using "Regline" or "WebLine," the Office of the Registrar's automated enrollment systems After formal registration is closed (the Wednesday before classes begin), you may continue to add classes to your schedule for the first 15 weekdays (Mon-Fri) of classes You need the instructor's permission and a special "add" code given to you by the instructor
To increase a position by either purchasing additional shares/units, also called "buying more," or by selling additional shares/units (if short), also called "selling more "
to join or to combine, as in: Please add my site to your bookmark list
bestow a quality on; "Her presence lends a certain cachet to the company"; "The music added a lot to the play"; "She brings a special atmosphere to our meetings"; "This adds a light note to the program"
(Attention Deficit Disorder)
(also join and subscribe) The act of adding a newsgroup to your personal list of newsgroups These are the groups that you see when you start up your newsreader See also: remove
1 To incorporate one or more additional entities into a collection of like entities
Term used for Attention Deficit Disorder, can be used to describe the disorder with or without hyperactivity See Frequently Asked Questions for more information
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, often abbreviated ADD, is most commonly diagnosed in children, but often continues into adulthood Present in up to 5% of school-age American children, it is distinguished by difficulty with organization, failure to complete tasks, and impulsivity It responds to stimulant medications
Attention Deficit Disorder **
To join or unite, as one thing to another, or as several particulars, so as to increase the number, augment the quantity, enlarge the magnitude, or so as to form into one aggregate
An additional enemy not the primary target in a fight
To add to, to augment; to increase; as, it adds to our anxiety
constitute an addition; "This paper will add to her reputation
To make an addition
make an addition (to); join or combine or unite with others; increase the quality, quantity, zise or scope of; "We added two students to that dorm room"; "She added a personal note to her letter"; "Add insult to injury"; "Add some extra plates to the dinner table"
{f} supplement; sum, add numbers together; conclude, summarize
make an addition by combining numbers; "Add 27 and 49, please!"
Hence: To sum up; to put together mentally; as, to add numbers; to add up a column
state or say further; "`It doesn't matter,' he supplied"
add fuel to fire
To inflame a situation, to make a situation worse

and that he ſhould never ceaſe to lament the loſs of me, they, to add fuel to fire, under a feigned ſolicitude to alleviate his majeſty's diſquiet, began to praiſe with the utmoſt ardour, my great abilities.

add fuel to the fire
To worsen a conflict between people; to inflame an already tense situation

The first consul continued to add fuel to the fire.

add insult to injury
To further a loss with mockery or indignity

As if the hostile takeover weren't enough, to add insult to injury they scrapped ninety percent of our products and replaced them with their own.

add on
Alternative form of add-on

The secretary offered a full typing and copying service for theses with the option of binding as an add on.

add on
To make an addition to something
add one's twopenn'orth
To offer one's opinion
add up
To make sense; to be reasonable or consistent

His story just doesn't add up. Why would he have been at the restaurant the day before the event?.

add up
To accumulate; to amount to

If you can save even a couple of dollars per day, it will add up to a lot over a year.

add up
To take a sum

Add up the prices and find out how much it will cost.

add value
To make a product or service more desirable

The new Web site will really add value for our customers.

add-in
A plug-in
add-on
Something which can be appended to something else
add-on
A software extension that provides additional functions or customization for a core application
add-on
One thing added as a supplement to another
add-on
(Computer Science) A hardware device, such as an expansion card, that is added to a computer to increase its capabilities
add-on
An additional amount or charge
add-on card
As the term suggests, an add-on card is a privilege offered to the spouse, parents or children of the primary credit card holder. The fee for an add-on card varies between Rs. 125 to Rs. 1,000 depending on the type of card and all expenses incurred on an add-on card are billed to the primary cardholder
add fuel to the fire
make a bad situation worse, make a problem greater
add fuel to the flame
make a bad situation worse, make a problem greater
add fuel to the flames
worsen a problem, exacerbate a problem, "fan the fire
add in
If you add in something, you include it as a part of something else. Once the vegetables start to cook add in a couple of tablespoons of water
add in
small program added to another program in order to expand the program's options
add insult to injury
hit someone when he is already down, hurt someone even more than he is already hurt
add on
{s} being added as an extra
add on
If one thing is added on to another, it is attached to the other thing, or is made a part of it. Holidaymakers can also add on a week in Majorca before or after the cruise To the rear is a large dining room -- added on early this century
add on
If you add on an extra amount or item to a list or total, you include it. Many loan application forms automatically add on insurance
add on
Term used to describe purchasing a second cellular phone on the same contract, each having its own airtime package and billing
add on
make an addition; "Let's add on to this
add on
{i} addition, supplement, something added on; (Computers) component added to a computer in order to improve performance; accessory, thing added as an extra to another; extra charge, additional charge
add on
make an addition; "Let's add on to this"
add on
add to the very end; "He appended a glossary to his novel where he used an invented language"
add on
Add component installed in or connected to a computer that expands the capabilities of the entire system This is also applies to multimedia applications that are installed to expand the capabilities of the web browsers
add on
{f} append, add as a supplement, affix
add on
We will bond one or more new brackets on teeth that previously had none
add on card
electronic card inserted in a special slot in a computer and provides it with improved capability
add to
{f} supplement, augment; raise the quantity of; include; have an increased effect
add to
have an increased effect; "This adds to my worries"
add to
have an increased effect; "This adds to my worries
add together
determine the sum of; "Add all the people in this town to those of the neighboring town"
add together
make an addition by combining numbers; "Add 27 and 49, please!"
add together
make an addition by joining numbers; decide the sum of
add up
add up in number or quantity; "The bills amounted to $2,000"; "The bill came to $2,000"
add up
If small amounts of something add up, they gradually increase. Even small savings can add up
add up
If facts or events do not add up, they make you confused about a situation because they do not seem to be consistent. If something that someone has said or done adds up, it is reasonable and sensible. Police said they arrested Olivia because her statements did not add up
add up
be reasonable or logical or comprehensible
add up
have a sum of, sum up; make sense, form an understandable conclusion
add up
see add 2
add up
develop into; "This idea will never amount to anything"; "nothing came of his grandiose plans"
add up
determine the sum of; "Add all the people in this town to those of the neighboring town"
add up to
be rational or logical, be understandable; develop into; add up in number add up in quantity
add up to
If amounts add up to a particular total, they result in that total when they are put together. For a hit show, profits can add up to millions of dollars. = amount to
add-in
A specialized feature of Excel that not everyone uses on a regular basis
add-in
A custom extension, written in any language that supports the component object model (COM), usually Microsoft Visual Basic, that interacts with the OLAP Manager and provides specific functionality Add-ins are registered with the online analytical processing (OLAP) Add-In Manager They are called by the OLAP Add-In Manager in response to user actions in the user interface
add-in
A program that runs in conjunction with a web browser or other application The add-in enhances functionality of the application with which it runs
add-in
A program that adds features to Excel, and in some cases, must be loaded in Excel
add-in
The Add-in files allow you to integrate EndNote with your word processor (Word and WordPerfect) to allow for more powerful and functional formatting abilities than when you use the EndNote program alone When installed, the Add-ins appear under the Tools menu of the word processing application
add-in
A mini program that runs in conjunction with a web browser or other application that enhances the functionality of that program In order for the add-in to run, the main application must be running as well
add-in
A software utility or other program that can be added to a primary program
add-in
An extra component added to a computer to expand its capabilities such as a RAM chip or network card
add-in
A software component that extends Visual Basic's capability Some add-ins, such as the Visual Basic Class Builder Utility add-in, are included with Visual Basic; many more are available from third-party sources Within the IDE, you use the Add-In Manager to install and remove add-ins
add-in
A mini program which runs in conjunction with a web browser or other application to enhance the functionality of that program In order for the add-in to run, the main application must be running
add-in
A mini program, which runs in conjunction with a web browser or other application that enhances the functionality of that program In order for the add-in to run, the main application must be running as well
add-in
A mini program which runs in conjunction with a web browser or other application that enhances the functionality of that program In order for the add-in to run, the main application must be running as well
add-on
Software that is designed to enhance or expand the capabilities of other software For example, iQfx would be considered an add-on to RealPlayer because it enhances audio quality Agent Client or robot programs, often able to act autonomously or intelligently Alias An alternative name for an object, such as a variable, file, or device Alt An image (img) attribute specifying that text can be displayed by a browser as an alternative to the image
add-on
This is a program that adds a small change to an already existing program, makes improvements, and new features This usually won't overwrite any files and only make minor changes
add-on
An item, either hardware or software, not in the main application designed to enhance an existing product
add-on
An add-on is an extra piece of equipment, especially computer equipment, that can be added to a larger one which you already own in order to improve its performance or its usefulness. Speakers are sold as add-ons for personal stereos
add-on
– Any component installed in or connected to a computer that expands the capabilities of the entire system This also applies to multimedia applications that are installed to expand the capabilities of Web browsers
add-on
Some tournaments allow players the opportunity at a certain point to buy additional chips, called an add-on This is different from a re-buy, because usually anyone still in the tournament can add on, and the opportunity to add-on usually marks the end of the re-buy period I was in such bad chip position, I decided it wasn't worth paying for the add-on
add-on
Equipment added to an existing lease, resulting in an increased monthly lease payment, for the remaining term of the lease
add-on
this rate times the principal times the term in years produces the total interest cost to the borrower
add-on
Any option added to a car, especially those with high profit margins and little actual value to the customer
add-on
The opportunity to buy additional chips in some tournaments
add-on
A transaction to add related equipment to an existing lease Typically, this term is used when the new equipment is financed using the same lease structure (i e, Fair Market Value, $1 00 Purchase Option, Fixed Purchase Option, etc ) as was used in the underlying transaction except that the lease term for the add-on is set so that it expires coterminously with (on the same date as) the original transaction
add-on
A QRK file which consists of usefull data, typically new entities and/or textures
add-on
a supplementary component that improves capability
add-on
A program which provides extra facilities for a WWW browser Add-ons are also sometimes known as helper applications, especially when dealing with Macintosh computers Netscape has popularized the alternate term "plug-ins" for helper applications which actually work within a browser rather than alongside it
add-on
An accessory or utility program that extends the capabilities of an application program See also plug-in
add-on
Microsofts term for a plug-in - an application that makes enhancements to your browser
add-on
Trampoline Game Every player has to repeat all skills of those that went before in the correct order and append an additional skill at the end; also known as "Tag" (Variants: Add-Before, Add-Between)
add-on
Anything optional purchased by a passenger, as in tour arrangements
add-on
Part of a message added AFTER it was originally taken and "locked in"
add-on
A purchase of more chips (optional) at the end of the re-buy period in a tournament
add-on
a component that is added to something to improve it; "the addition of a bathroom was a major improvement"; "the addition of cinammon improved the flavor"
add-on interest loan
loan in which the sum of its interest is paid at the time of repayment
add-ons
Products or services sold by dealerships that can be added on to the boat
add-ons
additional coverage to your basic policy
add-ons
Also known as options These are features added on to the car often by the dealer such as a CD stereo, anti-theft system, detailing and undercoating Some items are purely decorative, known as "mop and glow," and do not add any value to the car
add-ons
A partial hair piece - not a full wig see Partials
add-ons
Add-ons are additional modules that can be added to enhance you site We group add-ons into two categories, simple and complex Examples of simple add-ons would be a calendar, calculator, guest book, postcard creation, site search, etc The more complex add-ons would be a shopping cart, database, catalog, chat room etc
add-ons
viewers, players, and other multimedia additions to Web client software Extension
add-ons
Products or services sold by dealerships that can be added on to the vehicle Some examples include rustproofing, upholstery treatments, alarm systems, and extended warranties Remember that these add-ons will increase the price of the vehicle, and your monthly payment
value-add
Something that adds value; a benefit or enhancement
adding
{a} eking
to add insult to injury
(deyim) Said when you feel that someone has made a bad situation worse by doing something else to upset you

They told me I was too old for the job, and then to add insult to injury, they refused to pay my expenses!.

added
past of add
added
combined or joined to increase in size or quantity or scope; "takes on added significance"; "an added attraction
added
You use added to say that something has more of a particular thing or quality. For added protection choose a lipstick with a sun screen. = extra. in addition to what is usual or expected = extra
added
{s} supplemented
adding
{i} act or process of combining one thing with another
adding
present participle of add
adds
Army Data Distribution System
adds
guidebook of data related to the Antarctic
adds
third-person singular of add
adds
plural of add
adds
system of distribution in the US army
adds
Applications Developmental Data System NASA System at Goddard Space Flight Center for processing thematic mapper data at high throughput rates
adds
New names added to the circulation file
adds
Affixes or attaches; performs mathematical addition of figures
adds
system of airborne delivery
no add-ons
without additions, with no extra fees
what does it all add up to
what is the bottom line; what is the total (as in an invoice)
add
History
Favorites