eklenti

listen to the pronunciation of eklenti
Turkish - English
(Bilgisayar) add-on

Do you want to install this free browser add-on? - Bu ücretsiz tarayıcı eklentisini yüklemek ister misiniz?

addition
interpolation
annexe
(Dilbilim) tag
insertion
attachment

I have installed Microsoft Office on my personal computer, so please use its file format when you send me the attachment. - Benim kişisel bilgisayarıma Microsoft Office yükledim, bu yüzden bana eklenti gönderdiğinde lütfen onun dosya formatını kullan.

(Jeoloji) accessory mineral
(Bilgisayar) add-in
annex
extension

With Windows, you have to have extensions or it won't read your files. - Windows ile eklentilere sahip olmak zorundasın,yoksa o dosyalarını okumaz.

(Bilgisayar) plug-in
(Biyokimya) adduct
(Bilgisayar) addin
annex, addition (to a building)
addition, appendage
accessory aksesuar
accessory
accessory (of a machine)
plugin

In the future, Firefox will upgrade plugins for you. - Gelecekte Firefox sizin için eklentileri artırır.

{i} add on
appurtenance
add in
(Nükleer Bilimler) appendage
eklenti hatası
(Bilgisayar) plugin error
eklenti yöneticisi
(Bilgisayar) add-in manager
eklenti adı
(Bilgisayar) add-in name
eklenti bezi
(Tıp) accessory gland
eklenti büyüme
(Biyoloji) cellular growth
eklenti düzenle
(Bilgisayar) annotation edit
eklenti ekle
(Bilgisayar) add add-in
eklenti kaldır
(Bilgisayar) remove snap-in
eklenti kaydır
(Bilgisayar) annotation move
eklenti oluştur
(Bilgisayar) make add-in
eklenti soru
(Dilbilim) tag question
eklenti yolu
(Bilgisayar) add-in path
eklenti yüklü
(Bilgisayar) add-in loaded
eklentiler
(Ticaret) outbuilding
eklentiler
(Bilgisayar) accessories
Eklentiler
add ons
eklentiler
plugins

In the future, Firefox will upgrade plugins for you. - Gelecekte Firefox sizin için eklentileri artırır.

Turkish - Turkish
Bir şeye eklenmiş olan, ek durumunda bulunan parça, aksesuar
Aksesuar
(Hukuk) MÜŞTEMİLAT
Eklentiler
(Osmanlı Dönemi) MÜŞTEMELAT
Eklentiler
müştemilat
eklentiler
Herhangi bir yapıya göre ayrı bir işlevi bulunan bölümler veya yapılar, müştemilât
eklenti
Favorites