a mental representation of the meaning or significance of something

listen to the pronunciation of a mental representation of the meaning or significance of something
English - Turkish

Definition of a mental representation of the meaning or significance of something in English Turkish dictionary

interpretation
yorum

Dinsiz, piskoposun yorumuyla alay etti. - The irreligious scoffed at the bishop's interpretation.

Belirsiz ifadeler sık sık komik yorumlar yaratırlar. - Ambiguous phrases often beget funny interpretations.

interpretation
(Dilbilim) çevirme

Cümleyi birbiriyle zıt iki farklı biçimde çevirmek mümkün. - The sentence is capable of two interpretations, of which the first is the exact opposite of the other.

interpretation
(Ticaret) açıklama biçimi
interpretation
tabir
interpretation
sözlü tercüme
interpretation
anlamlandırma
reading
(Bilgisayar) okunuyor
interpretation
tefsir
interpretation
{i} çeviri

Bu cümle, çevrilmeye çalışıldığında göz önünde bulundurmam gereken birden fazla çeviriye imkan tanıyor. - This sentence allows for multiple interpretations that I had to consider when translating.

Bir çeviri aynı zamanda her zaman bir yorumdur. - A translation is always also an interpretation.

interpretation
açıklama
reading
{i} değer

Bu kitap okumaya değer. - This is a book worth reading.

Bu kitabın okumaya değer olacağını düşünüyor musun? - Do you think this book is worth reading?

interpretation
(Askeri) YORUM, YORUMLAMA: Sözlü tercüme. 1. İstihbarat çarkında, bilginin öneminin cari bilgi bünyesine göre değerlendirildiği safha. 2. Askeri bakımdan değerli bilgi elde etmek için harita, hava fotoğrafı vesairenin etüt, tahlil ve mukayesesi
interpretation
{i} tercüme
interpretation
{i} yorumlama
interpretation
{i} canlandırma
reading
çalışma

Diğer bazı kitapları okumaya çalışmayı planlıyorum. - I plan to try reading some other books.

reading
{i} göstergenin kaydettiği ölçüm
English - English
interpretation
version
reading
a mental representation of the meaning or significance of something

  Hyphenation

  a men·tal rep·re·sen·ta·tion of the mean·ing or sig·ni·fi·cance of some·thing

  Turkish pronunciation

  ı mentıl reprızenteyşın ıv dhi minîng ır sıgnîfîkıns ıv sʌmthîng

  Pronunciation

  /ə ˈmentəl ˌreprəzenˈtāsʜən əv ᴛʜē ˈmēnəɴɢ ər səgˈnəfəkəns əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ə ˈmɛntəl ˌrɛprəzɛnˈteɪʃən əv ðiː ˈmiːnɪŋ ɜr səɡˈnɪfɪkəns əv ˈsʌmθɪŋ/

  Word of the day

  covey
Favorites