anlamlandırma

listen to the pronunciation of anlamlandırma
Turkish - English
signification
giving meaning (to)
explanation, interpretation
explanation
interpretation
anlam
sense

What you are saying does not make sense. - Söylediğinin anlamı yok.

It doesn't make sense to me. - Bana göre bir anlamı yok.

anlam
meaning

Her words were completely meaningless. - Onun sözleri tamamen anlamsızdı.

Everyone listened and was very happy, thinking this wedding was both original and meaningful. - Herkes dinledi ve çok mutluydu, düğünün özgün ve anlamlı olduğunu düşündüler.

anlam
meaning, sense
anlam
{i} content

Where a painting's general sense seems clear, moreover, the exact decoding of its content remains in doubt. - Bir resmin genel anlamı açık görünse de, buna rağmen, onun içeriğinin tam çözümü şüpheli kalır.

anlam
{i} inference
anlam
{i} denotation
anlamlandırmak
make sense of
anlam
effect

Some people find it easier to grasp the short-term effects of smoking. - Bazı insanlar sigaranın kısa vadeli etkilerini anlamayı daha kolay buluyor.

anlam
construction
anlam
intention

I don't understand what his intentions are. - Onun niyetlerinin ne olduğunu anlamıyorum.

You have to read between the lines to know the true intention of the author. - Yazarın gerçek niyetini bilmek için yazının gerçek anlamını bulmalısınız.

anlam
drift
anlamlandırmak
explain the meaning
anlam
sound

I tried to sound out his views. - Onun görüşlerini anlamaya çalıştım.

anlam
{i} mean

Amnesia means loss of memory. - Amnezi, hafıza kaybı anlamına gelir.

YouTube videos are very meaningless. - YouTube videoları çok anlamsız.

anlam
rhyme or reason
anlam
implication
anlam
significance

Your thoughts are of no significance at all. - Düşüncelerinizin hiçbir anlamı yok.

anlam
point

I think you've missed the point. - Sanırım konuyu anlamadın.

He seems to have missed the point. - Konuyu anlamamış gibi görünüyor.

anlam
semantics

You're arguing semantics. - Anlambilim tartışıyorsunuz.

anlam
meaning to
anlam
{i} acceptation
anlam
purport
anlam
{i} explanation

Don't hesitate to ask questions if you don't understand my explanation. - Açıklamamı anlamazsan sorular sormaktan çekinme.

Tom didn't seem to understand your explanation. - Tom açıklamanı anlamış gibi görünmüyordu.

anlam
tenor
anlam
significancy
anlam
{i} hang

I don't understand. Why do you hang out with her all the time? - Anlamıyorum. Niye hep onunla takılıyorsun?

I don't understand why you hang out with her all the time. - Her zaman onunla niye takılıyorsun anlamıyorum.

anlam
{i} strain
anlam
{i} signification
anlam
{i} purview
anlam
{i} import

Believing in your heart is more important than understanding with your mind. - Kalbinden inanmak zihninle anlamaktan daha önemlidir.

Some day you will come to realize the importance of saving. - Bir gün tasarrufun önemini anlamak için geleceksin.

anlam
meaning, sense mana
anlamlandırmak
to explain the meaning; to give the meaning
anlamlandırmak
to explain, interpret; to construe
anlamlandırmak
to give meaning (to)
Turkish - Turkish
Anlamlandırmak işi
Anlam
meal
Anlam
deme
Anlam
valör
Anlam
mana

Bu kelimenin manası nedir? - Bu sözcüğün anlamı nedir?

Kelimelerin manası kontekste göre değişir. - Kelimelerin anlamı içeriğe göre değişir.

Anlam
medlül
Anlam
fehva
Anlam
medlûl
Anlam
fevha
anlam
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
anlam
Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey
anlam
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör
anlamlandırmak
Anlamını açıklamak
anlamlandırmak
Anlam vermek, anlam kazandırmak
anlamlandırmak
Anlamını açıklamak; anlam vermek, anlam kazandırmak
anlamlandırma
Favorites