en önemli

listen to the pronunciation of en önemli
Türkçe - İngilizce
paramount
prime

The coral reef is the region's prime attraction. - Mercan kayalığı, bölgenin en önemli cazibesidir.

most important

The beginning is the most important part of the work. - Başlangıç işin en önemli kısmıdır.

What is most important in life differs from person to person. - Hayatta neyin en önemli olduğu kişiden kişiye değişir.

{s} foremost

First and foremost, you need to figure out why you're here. - Birincisi ve en önemlisi, neden burada olduğunu anlaman gerekiyor.

Customer service is one of our foremost priorities. - Müşteri hizmetleri bizim en önemli önceliğimizden biridir.

key

Paying attention to what you are doing is one of the most important keys to success. - Ne yaptığına dikkat etmek başarmak için en önemli anahtarlardan biridir.

master
(Tıp) potent
(Bilgisayar) most significant
primary
chief
cardinal
grand
pivotal
main

The main thing I'm worried about is that I'm not worried. - Endişelendiğim en önemli şey endişeli olmadığımdır.

ruling
principal
leading
in chief
number one
of primary importance
foremost, chief, cardinal
{s} supreme
en önemli