en önemli

listen to the pronunciation of en önemli
Türkisch - Englisch
paramount
prime

The coral reef is the region's prime attraction. - Mercan kayalığı, bölgenin en önemli cazibesidir.

most important

Terrorism is the most important factor for the division of a country and the creation of autonomous regions. - Terörizm, bir ülkenin bölünmesi ve ayrılıkçı bölgelerin oluşumu için en önemli faktördür.

That men do not learn very much from the lessons of history is the most important of all the lessons that history has to teach. - İnsanoğlunun tarih derslerinden çok şey öğrenmemesi tarihin öğretmek zorunda olduğu tüm derslerin en önemlisidir.

{s} foremost

First and foremost, you need to figure out why you're here. - Birincisi ve en önemlisi, neden burada olduğunu anlaman gerekiyor.

Customer service is one of our foremost priorities. - Müşteri hizmetleri bizim en önemli önceliğimizden biridir.

key

Paying attention to what you are doing is one of the most important keys to success. - Ne yaptığına dikkat etmek başarmak için en önemli anahtarlardan biridir.

master
(Tıp) potent
(Bilgisayar) most significant
primary
chief
cardinal
grand
pivotal
main

The main thing I'm worried about is that I'm not worried. - Endişelendiğim en önemli şey endişeli olmadığımdır.

ruling
principal
leading
in chief
number one
of primary importance
foremost, chief, cardinal
{s} supreme
en önemli
Favoriten