distasteful

listen to the pronunciation of distasteful
İngilizce - Türkçe
tatsız
nahoş
makbul olmayan
{s} tatsız, nahoş, hoşa gitmeyen
{s} antipatik
{s} iğrenç
diststefully tatsız bir şekilde
sevilmeyen
offensive
{s} saldırgan

Saygısız, saldırgan ve nefret dolu cümleler yazmaktan kaçınmamız gerekir. - We should avoid writing sentences that are disrespectful, offensive or hateful.

Cesur şövalye saldırganın üzerine gitmek için o anda tereddüt etmedi. - The bold knight didn't hesitate at the time to go onto the offensive.

distaste
hoşlanmama
offensive
{i} saldırı

Biz düşman saldırısı nedeniyle geri çekildik. - We recoiled from the enemy's offensive.

Onlar ilk yarıda saldırıya geçti. - They went on the offensive in the first half.

offensive
{s} hakaret edici
distaste
nefret
offensive
{i} hücum

Biz iyi bir hücum takımı değildik. - We weren't a good offensive team.

offensive
{s} saldıran
distaste
sevmeme
offensive
hatır kırıcı
offensive
çok nahoş
distastefulness
tatsızlık
offensive
saldırıyla ilgili
offensive
iğrenç

Tom'un fıkraları iğrenç. - Your jokes were offensive.

Tom'un esprileri iğrenç. - Tom's jokes are offensive.

offensive
sürekli saldırı
distaste
tadını beğenmemek
distaste
hoşnutsuzluk
distaste
{i} beğenmeme, hoşlanmama
distaste
{i} tiksinme
distaste
hazzetmemek
distaste
sevmeyiş
distaste
zevk almamak
offensive
{s} kötü

Zenci kötü bir kelimedir. - Nigger is an offensive word.

offensive
çirkin
offensive
taarruz
offensive
{s} hakaret eden
offensive
offensiveness tiksindiricilik
offensive
hücuma ait
offensive
{s} saldırıya özgü, hücuma ait
İngilizce - İngilizce
unpleasant

Scrubbing the floors was a distasteful duty to perform.

offensive

distasteful language.

Having a bad or foul taste
Manifesting distaste or dislike; repulsive
Offensive; displeasing to the feelings; disagreeable; as, a distasteful truth
If something is distasteful to you, you think it is unpleasant, disgusting, or immoral. He found it distasteful to be offered drinks before witnessing the execution. unpleasant or morally offensive
not pleasing in odor or taste
{s} offensive, unpleasant, repugnant; unsavory, having an unpleasant taste
highly offensive; arousing aversion or disgust; "a disgusting smell"; "distasteful language"; "a loathsome disease"; "the idea of eating meat is repellent to me"; "revolting food"; "a wicked stench"
Unpleasant or disgusting to the taste; nauseous; loathsome
distaste
a feeling of dislike, aversion or antipathy
distaste
to be distasteful; to taste bad

Dangerous conceits are, in their natures, poisons. / Which at the first are scarce found to distaste,.

distaste
To dislike

the Romans distasted them so much, that they were often banished out of their city, as Pliny and Celsus relate, for 600 yeers not admitted.

distaste
Alienation of affection; displeasure; anger
distaste
To be distasteful; to taste ill or disagreeable
distaste
To offend; to disgust; to displease
distaste
Aversion of the taste; dislike, as of food or drink; disrelish
distaste
{i} dislike, disgust, loathing
distaste
Discomfort; uneasiness
distaste
To deprive of taste or relish; to make unsavory or distasteful
distaste
Not to have relish or taste for; to disrelish; to loathe; to dislike
distaste
a feeling of intense dislike
distaste
If you feel distaste for someone or something, you dislike them and consider them to be unpleasant, disgusting, or immoral. He professed a distaste for everything related to money. = aversion. a feeling that something or someone is unpleasant or morally offensive distaste for
distastefulness
The state or quality of being distasteful or objectionable; causing averseness; unpleasantness
distastefulness
{i} unpleasantness, disagreeableness; quality of having an unpleasant taste
distasteful