determinate; positive; final; conclusive; unconditional; express

listen to the pronunciation of determinate; positive; final; conclusive; unconditional; express
İngilizce - Türkçe

determinate; positive; final; conclusive; unconditional; express teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

definitive
tam ve eksiksiz
definitive
tanımlayıcı
definitive
(Tıp) definitif
definitive
eksiksiz
definitive
kusursuz
definitive
nihaî
definitive
tam/kesin
definitive
mukarrer
definitive
{s} son
definitive
tahdit eden
definitive
{s} açık
definitive
(Mukavele) kesin, kati, son, nihai
definitive
definitively kesinlikle
definitive
{s} kesin, son, tam
definitive
nihai olarak
definitive
{s} kesin

Kesin cevap hayırdır. - The definitive answer is no.

definitive
{s} koşulsuz
İngilizce - İngilizce
definitive
determinate; positive; final; conclusive; unconditional; express