tanımlayıcı

listen to the pronunciation of tanımlayıcı
Türkçe - İngilizce
restrictive
illustrator
illustrative
definitive
definer
(Bilgisayar) identifier

Pantone classifies thousands of colors with unique numerical identifiers. - Pantone benzersiz sayısal tanımlayıcılar ile binlerce renk sınıflandırır.

descriptor
descriptive
appellative
tanımlayıcı istatistik
Descriptive statistics
tanımlayıcı cümlecik
restrictive clause
tanımlayıcı olmak
be descriptive of
tanımlayıcı özellik
(Kimya) defining characteristics
tanımla
describing
tanımla
{f} defined

From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined. - Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır.

Schopenhauer defined architecture as frozen music. - Schopenhauer mimariyi donmuş müzik olarak tanımladı.

tanımla
(Bilgisayar) identify on
tanımla
(Bilgisayar) identify

Can you identify that? - Onu tanımlayabilir misin?

Chemical symbols are used to identify chemical elements. - Kimyasal semboller kimyasal elementleri tanımlamak için kullanılır.

tanımla
{f} identified

In most cases, modernization is identified with Westernization. - Çoğu durumda, modernizasyon batılılaşma ile tanımlanır.

The author of the phrase prefers not to be identified. - Bu yazının yazarı tanımlanmayı tercih etmiyor.

tanımla
define

There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive. - Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır.

Can you clearly define this word? - Bu sözcüğü açıkça tanımlayabilir misiniz?

tanımla
{f} defining

Curiosity is a defining trait of human beings. - Merak insanoğlunun tanımlayıcı bir özelliğidir.

tanımla
{f} described

He described his own experience. - O, kendi deneyimini tanımladı.

She described him as handsome. - O, onu yakışıklı olarak tanımladı.

tanımla
declare
tanımla
{f} declaring
tanımla
declared
birlik tanımlayıcı kodu
(Askeri) unit descriptor code
evrensel kaynak tanımlayıcı
(Bilgisayar) universal resource identifier
tanımla
characterize
tanımlayıcı