merry christmas and a happy new year

listen to the pronunciation of merry christmas and a happy new year
Englisch - Englisch
A traditional greeting for the Christmas and the new year
merry christmas and a happy new year

  Silbentrennung

  mer·ry Christ·mas and a Hap·py new year

  Türkische aussprache

  meri krîsmıs ınd ı häpi nyu yîr

  Aussprache

  /ˈmerē ˈkrəsməs ənd ə ˈhapē ˈnyo͞o ˈyər/ /ˈmɛriː ˈkrɪsməs ənd ə ˈhæpiː ˈnjuː ˈjɪr/

  Wort des Tages

  pod
Favoriten