are you

listen to the pronunciation of are you
Englisch - Türkisch
var misin
sen

Sen bir Japon öğrenci misin? - Are you a Japanese student?

Birdebire su aygırlarını bana niçin anlatıyorsun? O ve senin on iki kırmızı akvaryum balığının arasındaki bağlantıyı anlamıyorum. - Why are you telling me about hippos all of the sudden? I don't see the connection between that and your twelve red goldfishes.

are you sure
emin misin
are you there
ordamısın
to are you
sen are
Englisch - Englisch
Really? , Indeed?
are you
Favoriten