unconstrained

listen to the pronunciation of unconstrained
Englisch - Türkisch
teklifsiz
açık
serbest
{s} rahat
{s} zorlanmamış, serbest
free
bağımsız

Hiç kimse gerçekten özgür değildir, çünkü bağımsızlıklarının kölesi olan insanlar var. - Nobody is truly free, because there are people who are slaves of their independence.

Apartmanında tek başına olduğunda, bağımsız hissedersin. Odanda tek başına olduğunda, özgür hissedersin. Yatağında tek başına olduğunda, yalnız hissedersin. - When you're alone in your apartment, you feel independent. When you're alone in your room, you feel free. When you're alone in your bed, you feel lonely.

free
{s} bedava

Yanında iki kutu bedava ayakkabı cilası ile birlikte onlar sadece 50 dolar. - They're only $50 with two cans of shoe polish free of charge.

Bu sandalyeyi bedavaya aldık. - We got this chair free.

free
beleş

Ve biz beleş bir pizza aldık. - And we got a free pizza.

Bu beleş bir gazetedir. - This is a free newspaper.

free
{s} muaf

Bu eşyalar vergiden muaf. - These goods are free of tax.

Batı Berlin Sovyet kontrolünden muaf kalacaktı. - West Berlin would remain free of Soviet control.

free
{s} doğal
free
(Bilgisayar) kullanıma açık
free
azat
free
bağsız
free
izin vermek
free
hür
free
cömert
free
özgür biçimde
free
laubali
free
serbestçe

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Bu, onları bir ders kitabı için, bir uygulama için, bir araştırma projesi için, her şey için yeniden serbestçe kullanabileceğin anlamına gelir. - This means you can reuse them freely for a textbook, for an application, for a research project, for anything!

free
{s} laubali, saygısız. z. bedava, parasız
free
sabit olmayan
free
{s} samimi
free
{s} masrafsız
free
{s} meşgul olmayan, boş
Englisch - Englisch
{a} free from compulsion
{s} not constrained, at liberty, not under any type of constraint
not under constraint of any kind; "sailors at liberty while their ship is in port"; "you are at liberty to go"
Not constrained
unlimited
free
unconstrainedly
{a} without restraint or force
unconstrained

  Silbentrennung

  un·con·strained

  Türkische aussprache

  ʌnkınstreynd

  Aussprache

  /ˌənkənˈstrānd/ /ˌʌnkənˈstreɪnd/

  Etymologie

  (prefix.) Middle English, from Old English un-, on-, alteration of and- against; more at ANTE-.

  Wort des Tages

  spoonerism
Favoriten