uşaklar

listen to the pronunciation of uşaklar
Türkisch - Englisch
butlers
uşak
butler

Tom has a butler and a cook. - Tom'un uşak ve aşçısı var.

The butler announced Mr. and Mrs. Smith. - Uşak Bay va Bayan Smith'i haber verdi.

uşak
waiter
uşak
{i} henchman
uşak
{i} page

Every marquis wants to have pageboys. - Her markiz uşak sahibi olmak ister.

uşak
servant

The mind is a good servant, but a poor master. - Akıl iyi bir uşak fakat kötü bir efendidir.

Even his servants despised him. - Onun uşakları bile onu küçümsedi.

uşak
boy
uşak
male servant
uşak
youth
uşak
pageboy
uşak
help
uşak
retainer
uşak
servitor
uşak
manservant

A manservant is a man who works as a servant in a private house. - Bir uşak özel bir evde bir hizmetçi olarak çalışan adamdır.

uşak
myrmidon
uşak
{i} varlet
uşak
{i} flunkey
uşak
{i} man

A manservant is a man who works as a servant in a private house. - Bir uşak özel bir evde bir hizmetçi olarak çalışan adamdır.

uşak
{i} pursuivant
uşak
{i} flunky
uşak
{i} factotum
uşak
houseboy
uşak
do all
uşak
{i} footman
uşak
{i} helper
uşak
domestic help
uşak
body servant
uşak
lackey

If you behave like a lackey, you'll be treated like a lackey. - Bir uşak gibi davranırsan bir uşak gibi davranılırsın.

uşak
do-all
uşak
boy; youth
uşak
man (from a stated region): Karadeniz uşağı a man from the Black Sea region
uşak
valet
uşak
male servant; boy, youth; lackey
uşak
garcon
uşak
servant boy
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) TEVABİ'
uşak
Tayfa: "Bir haykırma duyuldu. Uşakları koşturdum. Simit attırdım denize, ama deniz geri vermedi."- Z. Selimoğlu
uşak
Erkek hizmetçi: "...kapının eşiğinde fraklı, beyaz eldivenli bir uşak duruyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu
uşak
Çocuk: "Doksan yaşına kadar yaşamış, yokluk yüzü görmemiş, oğul uşak toplansa koca bir mahalle olacak kadar bereketlenmiş."- M. Ş. Esendal
uşak
İsim tamlamalarında belirtilen durumunda, herhangi bir bölgenin halkından olan erkek: "Kim bilir, bu Anadolu uşaklarının her birinde ne cevherler vardır."- C. S. Tarancı
uşak
Erkek hizmetçi
uşak
Çocuk
uşak
İsim tamlamalarında belirtilen durumunda, herhangi bir bölgenin halkından olan erkek
uşak
Tayfa
uşak
Erkek çocuk, delikanlı
uşaklar
Favoriten