tower

listen to the pronunciation of tower
Englisch - Türkisch
kule

Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi ile aynı şehirdedir. - The Eiffel Tower is in the same city as the Louvre Museum.

Turnalar yuvalarını kilisenin çan kulelerine yapmaya eğilimliler. - The cranes tend to make their nests in the bell towers of churches.

{i} kale

Kalenin resminin odak ayarı bozuktu. - The picture of the tower was out of focus.

çeker
(Askeri) şilep
(Askeri) römorkör
(Bilgisayar) büyük kasa
çok yüksek/uzun olmak
{f} yüksel

Ağaç o kadar yüksekti ki bahçe duvarının üzerinde yükseldi. - The tree was so tall that it towered over the garden wall.

Kule mavi gökyüzüne doğru yükseldi. - The tower rose up against the blue sky.

(above/over ile) yükselmek
burç
{i} hisar
{f} kale gibi yükselmek
{f} (up) yükselmek
{f} over/above -in üstünden yükselmek
{i} sığınak
{f} yükselmek
çekici
dikey şasi
tower block
yüksek büro binası
tower block
yüksek apartman
tower up
yükselmek
tower block
apartman
tower block
yüksek bina
tower clock
kule saati
tower drier
kule kurutucu
tower mustard
tere
tower silo
kule silo
tower telescope
kule teleskopu
Tower of Independence
İstiklal Kulesi
Tower of Leandros
Kız Kulesi
tower bridge
kule köprü
tower case
kule durumda
tower crane
(İnşaat) Kule vinç
tower hoisting
kuleyle çıkarma
tower of david
david kule
tower of london
london kule
tower over
kule üzerinde
tower telescope
kule teleskopu, kule irakgörürü
tower wagon
kule vagon
tower above
geçmek
tower above
üstün olmak
tower above
(Fiili Deyim ) 1- -im üstünde yükselmek 2- -den çok üstün olmak
tower block
{i} gökdelen
tower block
(isim) gökdelen
tower block
İng. yüksek apartman; yüksek büro binası
tower control
(Havacılık) meydan kontrol
tower cooling
kuleli soğutma
tower drier
dikey kurutucu
tower extension
vinç yükseltilmesi
tower filter
kule filtre
tower of strength
(deyim) guvenilen veya dayanilan kimse,insana manevi kuvvet veren kimse
tower of the winds
(Meteoroloji) rüzgarlar kulesi
tower operator
kule operatörü
tower saddle
pilon kablo semeri
tower span
kule açıklığı
tower telescope
(Astronomi) kule ırakgörürü
bell tower
(Mimarlık) çankulesi
concrete tower
beton kulesi
mini tower
(Bilgisayar) küçük kasa
observation tower
(Askeri) gözlem kulesi
shift tower
(Otomotiv) vites kulesi
shift tower
(Otomotiv) vites kolu kulesi
signal tower
manevra kulesi
towering
aşırı
towering
yükselme
towering
yükselerek
watch tower
gözcü kulesi
acid tower
asit kulesi
aerial tower
anten kulesi
aerodrome control tower
alan kontrol kulesi
bell tower
çan kulesi
boring tower
delme kulesi
clock tower
saat kulesi

Tom saat kulesine baktı. - Tom looked at the clock tower.

coke quenching tower
kok söndürme kulesi
conning tower
kumanda kulesi
conning tower
kaptan köşkü
control tower
kontrol kulesi

Pilot, kontrol kulesi ile olan iletişimi onarmaya çalışıyor. - The pilot is trying to restore communication with the control tower.

distributor wire tower
distribütör kulesi
drying tower
kurutma kulesi
fire tower
yangın kulesi
ivory tower
fildişi kule
observation tower
gözetleme kulesi
office tower
gökdelen işhanı
signal tower
kumanda kulesi
spray tower
püskürtme kulesi
television tower
sınalgı kulesi
towering
{i} yükselen
towering
{f} yüksel
towering
şiddetli
towering
son derece
water tower
su kulesi

Oraya bakarsanız, artık kullanılmayan bir su kulesi görebilirsiniz. - If you look over there, you can see a defunct water tower.

Bu su kulesi üç günlük tedariki tutar. - That water tower holds a three-day supply.

Leandros Tower
Kız Kulesi
Malden Tower
Chicago'da bir binanın adı
absorption tower
soğurma kulesi, emme kulesi
anchor tower
tespit kulesi
church tower
kilise kulesi
communication tower
haberleşme kulesi
concrete cooling tower
beton soğutma kulesi
control tower
KONTROL KULESİ: Hava meydanları civarında bulunan ve hava trafiğini idare edecek personel ve teçhizatı ihtiva eden bir bina
controlled tower
kontrol kulesi
counterweight tower
(İnşaat) Karşı ağırlık kulesi
drill tower
matkap kulesi
drilling tower
sondaj kulesi
forced draft cooling tower
cebri itişli soğutma kulesihava kulenin alt kısmında yer alan fan vasıtasıyla dolgu bölgesine itilir ve üst kısmından atmosfere atılır
fortified tower
müstahkem kule
galata tower
Galata kulesi
human tower
İnsanların birbirlerinin omuzlarına çıkarak oluşturdukları kule
induced draft cooling tower
(Mühendislik) cebri çekişli soğutma kulesi.Soğutma kulesi faninin havayı kulenin alt kısmından alarak kulenin üst kısmından atmosfere attığı soğutma prosesi .Cebri çekişli kulelerde fan (bir veya daha fazla sayıda) kulenin üst kısmında yer alır ve sıcak su dolgu bölgesinde yukarıdan aşağı doğru akarken havayı yukarı doğru çekerler.Hava akışı su akışına zıt olduğundan dolayı işi transfer verimini artar
lieutenant of the tower
Kulenin teğmen
maiden tower
(Tarih) Kız Kulesi

You should visit the maiden tower when you go to Istanbul.

maiden's tower
Kız Kulesi

This is the most famous symbol of Istanbul City come from Byzantine.

natural draft cooling tower
(Mühendislik) doğal çekişli soğutma kulesi
quenching tower
söndürme kulesi
supporting tower
kule destek
towering
büyük
towering
şiddetli, aşırı: "He flew into a towering rage. - Çok öfkelendi."
towering
çok yüksek
watch tower
gözetleme kulesi
absorption tower
(Kimya) emme kulesi
absorption tower
(Kimya) soğurma kulesi
airport traffic control tower
(Askeri) HAVA LİMANI TRAFİK KONTROL KULESİ: Havaalanı civarındaki hava trafiğini idareye imkan verecek bir yerde bulunan ve bu maksada göre teçhiz edilen bir kule
apron real tower
apron makara kulesi
caustic extraction tower
(Matbaacılık, Basımcılık) kostik ekstraksiyon kulesi
coal tower
(Endüstri) kömür kulesi
concreting tower
(İnşaat) beton pompası kulesi
concreting tower
(İnşaat) betonlama kulesi
controlled parachute tower
(Askeri) kontrollü paraşüt kulesi
controlled parachute tower
(Askeri) KONTROLLU PARAŞÜT KULESİ: Bir paraşütün kablolar arasında inişine imkan veren tertibat ve teçhizata sahip kule. Paraşütle atlama eğitiminde kullanılır
controlled tower
(Askeri) KONTROLLU PARAŞÜT KULESİ: Bak. "controlled parachute tower
crane tower
(İnşaat) vinç kulesi
derrick tower
(İnşaat) derik vinç ana pilonu
distributor wire tower
(Otomotiv) dağıtıcı kulesi
diving tower
atlama kulesi
diving tower
(Askeri) serbest çıkış kulesi
diving tower
(Askeri) dalış kulesi
drilling tower
kuyu açma kulesi
elevator tower
asansör kulesi
erection tower
(İnşaat) kurma kulesi
extraction tower
ekstraksiyon kulesi
extraction tower
çıkarma kulesi
free tower
(Askeri) SERBEST PARAŞÜT KULESİ: Açılmış bir paraşütün serbestçe inişini sağlayan tertibat ve teçhizata sahip kule. Bu kule paraşütle atlama eğitimi için kullanılır
gate tower
kapı kulesi
gate tower
kapı yanı kulesi
glover tower
(Endüstri) genleşme kulesi
hoisting tower
vinç kulesi
hoisting tower
kaldırma kulesi
hyperbolic cooling tower
hiperbolik soğutma kulesi
ignition coil tower
(Otomotiv) ateşleme bobini kulesi
ignition coil tower
(Otomotiv) endüksiyon bobini kulesi
intake tower
(Çevre) su alma kulesi
intake tower
giriş kulesi
ivory tower
hayâl alemi
ivory tower
hayâl dünyası
lattice tower
kafes kule
live in an ivory tower
hayâl aleminde yaşamak
live in an ivory tower
(deyim) hayaller aleminde yaşamak
martello tower
sahil koruma kulesi
mixing tower
karıştırma kulesi
observation post/tower
(Askeri) Gözetleme kulesi
observation tower
seyir kulesi
observing tower
rasat kulesi
one's ivory tower
(deyim) dunya gerceklerinden uzak hayal alemi
overhead line tower
hava hattı direği
packed tower
dolgulu kule
parachute tower
(Askeri) PARAŞÜT KULESİ: Paraşütle atlama eğitiminde kullanılan yüksek bir kule
pouring tower
(İnşaat) beton dökme kulesi
pouring tower
(İnşaat) beton pompası kulesi
signal tower
demiryolu işaret kulesi
signal tower
manevra kulesi (tren)
signal tower
d.y. manevra kulesi, kumanda kulesi
signal tower
işaret kulesi
sinking tower
kuyu açma kulesi
storm warning tower
(Meteoroloji) fırtına ihbar kuleleri
telescopic tower crane
teleskopik kule vinç
towered
{s} kuleli
towered
kule gibi yüksek
towering
{s} yüce
towering
yüksek
towering
şiddeti artan towering rage dehşetli öfke
towering
{s} çok yüksek: towering pines çok yüksek çamlar
towering
{s} şiddetli, aşırı: He flew into a
towering
{s} büyük: towering financial strength büyük mali güç
towering
büyük/yüksek
towering
çok şiddetli
travelling tower crane
yürür kule vinç
upright, tower
(deskside) dikey sasi
ventilation cooling tower
fanlı soğutma kulesi
Englisch - Englisch
Any item, such as a computer case, that is usually higher than it is wide
An interlocking tower
To be considerably taller than

The basketball players towered over their fans.

The sixteenth trump or Major Arcana card in many Tarot decks, deemed an ill omen
A structure, usually taller than it is wide, often used as a lookout, usually unsupported by guy-wires

From the top of the tower we could see far off into the distance.

One who tows
{v} to soar, mount, ascend, rise high
{n} a high building, citadel, high headdress
{f} rise higher, stand tall, be of great height
A tower is a tall box that contains the main parts of a computer, such as the hard disk and the drives. see also clock tower, control tower, ivory tower
A citadel; a fortress; hence, a defense
A structure that supports a wind generator, usually high in the air
A broad-base latticed steel support for line conductors (as differentiated from a wood or steel pole structure or line)
the part of your computer system that houses the drives; also called the case and sometime simply "the computer" because that is the part that actually does the work
A projection from a line of wall, as a fortification, for purposes of defense, as a flanker, either or the same height as the curtain wall or higher
A headdress of a high or towerlike form, fashionable about the end of the seventeenth century and until 1715; also, any high headdress
A tower is a tall, narrow building, that either stands alone or forms part of another building such as a church or castle. an eleventh century castle with 120-foot high towers. the Leaning Tower of Pisa
High flight; elevation
In some dealerships this is what salespeople call the sales manager's office
appear very large or occupy a commanding position; "The huge sculpture predominates over the fountain"; "Large shadows loomed on the canyon wall"
Steel mast used instead of a spar tree at the landing for cable yarding (22)
Someone or something that towers over surrounding people or things is a lot taller than they are. He stood up and towered over her
Contains offices on floors TG (ground), TM (mezzanine), TP (podium), and T[1-7]
To rise and overtop other objects; to be lofty or very high; hence, to soar
Structure supporting the lens and lantern room of the lighthouse
A structure, usually taller than it is wide, often used as a lookout
Any vertical projection which is significantly taller than it is wide Towers in church designs were intended to reach toward the heavens and are referred to as spires
The casing of the computer which is constructed to stand upright rather than flat This is purely a design feature and makes no difference to the type or power of computer you have It saves space on a desk (or can more easily be placed underneath the desk)
A structure appended to a larger edifice for a special purpose, as for a belfry, and then usually high in proportion to its width and to the height of the rest of the edifice; as, a church tower
Refers to a physical configuration of PC cases The tower case is taller than it is wide and is usually designed to sit on the floor, rather than on a desk Towers usually feature more bays for disk drives and slots for peripheral devices than other configurations
A mass of building standing alone and insulated, usually higher than its diameter, but when of great size not always of that proportion
anything tall and thin approximating the shape of a column or tower; "the test tube held a column of white powder"; "a tower of dust rose above the horizon"; "a thin pillar of smoke betrayed their campsite"
(Short for towering cumulus), a cloud element showing appreciable upward vertical development
{i} tall structure, turret
A "cage-like" aluminum attachment to a boat used for tying the rope to, placing boardracks, speakers, etc
a powerful small boat designed to pull or push larger ships
= Ensemble of all chambers in a common solid angle
A tower is the same as a tower block. his design for a new office tower in Frankfurt
a pier or frame supporting the catenary cables of a suspension bridge
Tall structures with arrays of antennae that allow us to use our wireless phones and connect with our networks
Loading Tower
To soar into
A tower is a tall structure that is used for sending radio or television signals. Troops are still in control of the television and radio tower
A pier or frame serving to support the cables of a bridge at the end of a span
Component of 10- and 8-jet BodySpa models which houses bodyjets The overhead waterfall and jets in the 10-jet BodySpa deliver up to 80 gallons of recirculated water per minute for a rejuvenating hydro-massage The tower is constructed of either extruded aluminum (8-Jet and 10-Jet models) or vitreous china (6-Jet model)
the computer case
a structure taller than its diameter; can stand alone or be attached to a larger building
Defensive towers were placed at strategic places along the curtain wall (corners, changes of direction, mid-wall) to provide flanking protection; at first mostly square, they were built round as time went on with a resulting better field of fire The D-shaped tower was even superior, with a defensive round side facing the field, and a square side (which allowed for more convenient rectangular rooms) facing the Ward
Vertical case for a personal computer
approval If you refer to someone as a tower of strength, you appreciate them because they give you a lot of help, support, and encouragement when you have problems or are in a difficult situation. Pat was a tower of strength to our whole family. a short form of the Tower of London. Any freestanding or attached structure that is relatively tall in proportion to its base. The Romans, Byzantines, and medieval Europeans built defensive towers as part of the fortifications of their city walls (e.g., the Tower of London). Indian temple architecture uses towers of various types (e.g., the sikhara). Towers were an important feature of churches and cathedrals built in the Romanesque and Gothic periods. Some Gothic church towers were designed to carry a spire; others had flat roofs. The Italian campanile could either be attached to a church or freestanding. The use of towers declined somewhat during the Renaissance but reappeared in Baroque architecture. The use of steel frames enabled buildings to reach unprecedented heights; the Eiffel Tower in Paris was the first structure to reveal the true vertical potential of steel construction. Babel Tower of Devils Tower National Monument Eiffel Tower Leaning Tower of Pisa Sears Tower Tower of London Tower Joan Petronas Towers
Tower of Babel
A visionary and impractical plan
Tower of Babel
A tower erected at Babel by the descendants of Noah's son Ham to reach the sky, and whose completion God thwarted by making the workers speak different languages so that they were unable to understand one another
Tower of Babel
Alternative spelling of tower of Babel
Tower of London
A riverside fortress in London, used as a palace, prison and now a museum housing the Crown Jewels
tower of Babel
A situation where the use of many different languages is a source of confusion
tower of silence
Open-topped tower where Parsees place their dead
tower of strength
Person who supplies strong and reliable support, especially in difficult times
tower over
to loom over
tower over
to be much taller or higher than something
Tower Bridge
a bridge which crosses the River Thames in London, just to the east of the Tower of London. The part of the bridge which carries the road divides in the middle into two separate parts, which can be pulled up so that tall ships can pass under it. Tower Bridge is one of London's best-known buildings, and is often used as a symbol representing London
Tower of Babel
a tower in a story in the Old Testament of the Bible. According to the story, everyone originally spoke the same language, but when the people of Babel tried to build a tower that would reach to Heaven, God prevented them by making them all speak different languages. The people could not understand each other, and were unable to finish building the tower. People sometimes use the word "babel" to talk about a situation in which many people are talking at the same time and it is impossible to understand anyone. In the Hebrew scriptures, a high tower built in Shinar (Babylonia). According to Genesis 11: 1-9, the Babylonians wanted to build a tower "with its top in the heavens." Angry at their presumption, God disrupted the enterprise by confusing the languages of the workers so that they could no longer understand each other. The tower was left unfinished and the people dispersed over the face of the earth. The myth may have been inspired by a tower temple located north of the Marduk temple and known as Bab-ilu ("Gate of God")
Tower of Babel
(Biblical) tower built by the descendants of Noah in an attempt to reach heaven (as a punishment, God created many different languages so they could not understand one another)
Tower of David
fortress on the wall of the Old City of Jerusalem whose construction is attributed to David
Tower of London
a fortress (=protected group of buildings including a castle) in London next to the River Thames, built in the 11th century but originally built in Roman times. The kings and queens of England lived there in the past, and many important people were kept as prisoners there. It is now a museum. Royal fortress on the northern bank of the River Thames. The central keep, or donjon, known as the White Tower because of its limestone, was begun 1078 by William I the Conqueror inside the Roman city wall. In the 12th-13th century the fortifications were extended beyond the wall, the White Tower becoming the nucleus of a series of concentric defenses. The only entrance from the land is at the southwestern corner; when the river was still a major highway, the 13th-century water gate was much used. Its nickname, Traitors' Gate, derives from the prisoners brought through it to the Tower, long used as a state prison; many were murdered or executed there
tower block
{i} (British) high-rise building
tower block
A tower block is a tall building divided into flats or offices. a 23-storey tower block. a tall building containing apartments or offices American Equivalent: high-rise
tower block
tower consisting of a multistoried building of offices or apartments; "`tower block' is the British term for `high-rise'"
tower case
vertical computer case which usually rests on the floor
tower cress
European cress having stiff erect stems; sometimes placed in genus Turritis
tower mustard
or genus Arabis: erect cress widely distributed throughout Europe
tower of babel
(Genesis 11: 1-11) a tower built by Noah's descendants (probably in Babylon) who intended it to reach up to heaven; God foiled them by confusing their language so they could no longer understand one another
tower of london
a fortress in London on the Thames; used as a palace and a state prison and now as a museum containing the crown jewels
tower of strength
a person who can be relied on to give a great deal of support and comfort
Eiffel Tower
An iron tower built on the Champ de Mars beside the Seine River in Paris, a global icon of France; one of the most recognizable structures in the world
Leaning Tower of Pisa
A famous bell tower in the Italian town of Pisa, known for its irregular lean
Maiden's Tower
a tower sits on a small islet located in the Bosphorus in Istanbul, Turkey
Martello tower
A short sturdy round masonry tower, constructed at various coastal points in the British Empire
Swiss Re Tower
30 St Mary Axe
bell tower
A tower in which a bell (or set of bells) is hung; a belfry
chain tower
Either of a pair of structures built on each side of a river or harbour mouth from which defensive chains were raised or lowered
clock tower
A tower, usually in a prominent position, having a large clock in a high position, often with several faces
conning tower
A connecting structure between the bridge and pressure hull of a submarine; in larger, modern submarines it contains the captain's cabin and is known as the sail

I waited until half an hour after Benson had gone on duty, and then I went on deck, passing through the conning-tower where Benson sat, and looking at the compass. It showed that our course was north by west--that is, one point west of north, which was, for our assumed position, about right.

conning tower
The armoured control tower of an early iron warship from which the ship was navigated in battle
cooling tower
A large device, in the form of a tower-shaped building, in which warm water is cooled by evaporation caused by circulating currents of air
cooling-tower
Attributive form of cooling tower

cooling-tower design.

interlocking tower
A building or room that houses controls for switches
ivory tower
A sheltered, overly-academic existence or perspective, implying a disconnection or lack of awareness of reality or practical considerations

Hamilton College is an ivory tower with an open bar, and so I - who work and play equally hard - have come to love this place, and have been dead-set against leaving it.

prilling tower
the device used for producing prill agglomerates
radio tower
A tower or mast containing one or more antennas to transmit radio signals
sent to the Tower
imprisoned; punished
sent to the Tower
Simple past tense and past participle of send to the tower
shot tower
A tall building in which droplets of molten lead fall into a pool of water in order to form lead shot
towering
Very tall or high, particularly used to denote something that is taller than anything around it
towering
Present participle of tower
wakeboard tower
A structure made of bars on a motorboat to which a wakeboard can be attached
water tower
A large tank of water, in an elevated position, acting as a local reservoir; water is pumped into the tank and fed by gravity to the consumers
towered
{a} adorned with or guarded by towers
maiden tower
(Tarih) The Maiden Tower is a tower in Old City, old town Baku, originally on the shore of the Caspian Sea. Due to land reclamation in the early 20th century the tower is now separated from the Caspian by a busy main road and public gardens. It was constructed in the 12th century, or possibly earlier - its architectural style and construction sequence is obscure, and estimates for its age go back to an unlikely 2,500 years. It was built by the 12th century architect Masud ibn Davud, who was probably the father of the architect of Mardakan Round Tower (not to confuse with Mardakan castle)
A tower
tour
Bloody Tower
a part of the Tower of London. It became known as the Bloody Tower after two young princes, the nephews of Richard III, were believed to be murdered there in 1483
Devils Tower National Monument
National preserve, northeastern Wyoming, U.S. The first U.S. national monument, it was established in 1906 near the Belle Fourche River. It includes 1,347 acres (545 hectares) and features a natural rock tower, the remnant of a volcanic intrusion now exposed by erosion. The tower has a flat top and is 865 ft (264 m) high
Eiffel Tower
a 300 metre-high metal tower in Paris, completed in 1889. It is often used as a symbol representing Paris or France. Parisian landmark built for the Centennial Exposition of 1889. Conceived by the bridge engineer Gustave Eiffel (1832-1923), the 984-ft (300-m) tower of open-lattice wrought iron was a technological masterpiece. Making use of advanced knowledge of the behavior of metal arch and truss forms under loading, the structure presaged a revolution in civil engineering and architectural design. The tower was the world's tallest building until completion of the Chrysler Building in 1930
Eiffel Tower
large metal tower in Paris (France) built for the 1889 Centennial Exposition
Joan Tower
born Sept. 6, 1938, New Rochelle, N.Y., U.S. U.S. composer. She studied piano as a child, attended Bennington College, and completed her music studies at Columbia University. In 1969 she formed the Da Capo Chamber Players, for which she played piano and wrote many pieces; she left the group in 1984. She is chiefly known for her colourful and often whimsical orchestral compositions, including Sequoia (1981), Fanfare for the Uncommon Woman (1987), and Silver Ladder (1987). Since 1972 she has taught at Bard College
Leaning Tower of Pisa
{i} bell tower of Pisa Cathedral in Italy which leans to its side (the Tower started to tilt during its construction, which started in August 1173 and continued for about two hundred years -completed in 1350)
Leaning Tower of Pisa
5 degrees (about 15 ft [4.5 m]) from the perpendicular. Begun in 1173 as the third and final structure of the city's cathedral complex, it was designed to stand 185 ft (56 m) high. Work was suspended several times as engineers sought solutions; the tower, still leaning, was completed in the 14th century. Subsiding at the rate of 0.03 in (1.2 mm) a year, the structure was in danger of collapse, and in 1990 it was closed as engineers undertook a strengthening project that decreased the lean by 17 in (44 cm) to about 13.5 ft (4.1 m). The work was completed in May 2001
Leaning Tower of Pisa
a tall round tower in Pisa, Italy, which does not stand straight, but leans to one side. It was built in the 12th century and is popular with tourists. White marble campanile in Pisa, Italy, famous for the uneven settling of its foundation, which caused it to lean
Pisa tower
tower in Pisa (Italy) constructed in the 12th century but now leaning dramatically due to a sunken foundation
Post Office Tower
a former name for the Telecom Tower
Princes in the Tower
the English boy king Edward V and his brother Richard, who in 1483 were put in prison in the Tower of London by their uncle, who later became King Richard III. Many people believe that Richard ordered the two boys to be murdered
Sears Tower
Skyscraper office building in Chicago. With 110 floors and a height of 1,450 ft (442 m), it became the world's tallest building at its completion in 1974. Its architect, Fazlur Khan (1928-1982), designed it as a bundled-tube (see skyscraper) structure to resist lateral forces. It is modular in plan, with nine 75-ft-(23-m-) square, column-free units. The exterior is sheathed in black aluminum and bronze-tinted glass. Louvers clad the four floors devoted to the building's mechanical operations. It was the world's tallest building until 1996, when it was surpassed by the Petronas Towers (1,483 ft [452 m]) in Kuala Lumpur, Malaysia
Telecom Tower
the Telecom Tower a very tall, narrow, circular building in central London which was built in the 1960s and used to be called the Post Office Tower. It is used for sending and receiving electronic signals for radio, telephones, and television
Texas tower
An offshore radar tower
a tower of strength
person who can be leaned upon and count on to give much support and comfort
bell tower
tall narrow tower in which a church bell is located
bell tower
a tower that supports or shelters a bell
bell tower
A tower in which a bell or a set of bells is hung
church tower
the tower of a church
clock tower
{i} tower in a church or civic building or town hall that displays a large clock
clock tower
A clock tower is a tall, narrow building with a clock at the top
clock tower
a tower with a large clock high up on an outside face
conning tower
the structure on top of a submarine (=underwater ship) (con (15-19 centuries), from cunnan; CAN)
conning tower
a raised bridge on a submarine; often used for entering and exiting an armored pilothouse on a warship
conning tower
elevated observation tower in a submarine that forms the main entrance and which contains the periscope; pilothouse on a warship that is protected by armor
conning tower
The shot-proof pilot house of a war vessel
control tower
a tower with an elevated workspace enclosed in glass for the visual observation of aircraft around an airport
control tower
supervision tower, tower from which one can observe and inspect
control tower
A control tower is a building at an airport from which instructions are given to aircraft when they are taking off or landing. You can also refer to the people who work in a control tower as the control tower. The pilot told the control tower that he'd run into technical trouble. A tower at an airfield from which air traffic is controlled by radio and observed physically and by radar. a tall building at an airport from which people direct the movement of aircraft on the ground and in the air
cooling tower
A structure that helps remove heat from water used as a coolant; e g , in electric power generating plants
cooling tower
A large device mounted on roofs, consisting of many baffles over which water is pumped in order to reduce its temperature
cooling tower
A device which cools water by evaporating a portion of it in the air Water is cooled to the wet bulb temperature of the air ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ottawa - Tel: (613) 836-2748 / Fax: (613) 836-1063 Across Canada - Tel: 1-800-265-4303 / Fax: 1-800-611-2511
cooling tower
A temperature-decreasing operation in which the heat of vaporization required to evaporate part of a liquid is obtained from the sensible heat of the bulk of the liquid
cooling tower
Water-conserving cooling device in which cooling water loses heat when a portion of it is evaporated (Brown and Caldwell, 1990)
cooling tower
A cooling tower is a very large, round, high building which is used to cool water from factories or power stations. landscapes dominated by cooling towers and factory chimneys
cooling tower
A structure in which heat is removed from hot condensate
cooling tower
a cooling system used in industry to cool hot water (by partial evaporation) before reusing it as a coolant
cooling tower
{i} large tower through which hot water is moved around to reduce its temperature by partial evaporation (used in industries to cool hot water before reutilizing it as a cooling agent)
cooling tower
Device which cools water by water evaporation in air Water is cooled to wet bulb temperature of air
cooling tower
Device for reducing the temperature of a liquid, usually water, by bringing it into contact with an airstream where a small portion of the liquid is evaporated and the major portion is cooled Cooling towers are used for large-scale air-conditioning installations, in the chemical industry, for cooling steam condensers of inland power plants if sufficient lake or river water is not available and in a number of other industrial applications
cooling tower
A cooling water supply system There are two different types - Open and closed loop systems (099)
cooling tower
Device that cools by water evaporation in air Water is cooled to wet bulb temperature of air
cooling tower
a device for cooling water through a combination of sensing and evaporative heat transfer Water passes over a number a wooden or plastic racks known as “fill”, that act as a heat-transfer surface
cooling tower
A piece of equipment which is used to cool water which has been heated in an air conditioning or other system The cooling is done by letting the warm water fall through the air or by spraying it through air Cooling water is recirculated over and over, and water treatments are added in the cooling tower
cooling tower
a heat transfer device, which cools warm water using outside air
eiffel tower
a wrought iron tower 300 meters high that was constructed in Paris in 1889; for many years it was the tallest man-made structure
fire tower
A tower in which a lookout for fires is posted
fire tower
a watchtower where a lookout is posted to watch for fires
ivory tower
a state of mind that is discussed as if it were a place; "he lived in the ivory tower of speculation"; "they viewed universities as ivory towers
ivory tower
disapproval If you describe someone as living in an ivory tower, you mean that they have no knowledge or experience of the practical problems of everyday life. They don't really, in their ivory towers, understand how pernicious drug crime is. A place or attitude of retreat, especially preoccupation with lofty, remote, or intellectual considerations rather than practical everyday life. a place or situation where you are separated from the difficulties of ordinary life and so are unable to understand them, used especially to describe a college or university
ivory tower
place withdrawn from the troubles and pressures of everyday life, attitude of aloofness
leaning tower
a tall round marble campanile in Pisa that is not perpendicular; construction was begun in 1174
martello tower
a circular masonry fort for coastal defence
martello tower
A building of masonry, generally circular, usually erected on the seacoast, with a gun on the summit mounted on a traversing platform, so as to be fired in any direction
mooring tower
{i} tower for mooring airships
mooring tower
a tower for mooring airships
observation tower
a tall structure built so that you can see a long way, used to watch prisoners, look for forest fires etc
shot tower
tower of a kind once used to make shot; molten lead was poured through a sieve and dropped into water
supporting tower
a tower that serves to support something
towered
Adorned or defended by towers
towered
past of tower
towering
emphasis If you describe someone or something as towering, you are emphasizing that they are impressive because of their importance, skill, or intensity. He remains a towering figure in modern British politics
towering
If you describe something such as a mountain or cliff as towering, you mean that it is very tall and therefore impressive. towering cliffs of black granite which rise straight out of the sea
towering
of imposing height; especially standing out above others; "an eminent peak"; "lofty mountains"; "the soaring spires of the cathedral"; "towering iceburgs"
towering
Very high; elevated; rising aloft; as, a towering height
towering
Hence, extreme; violent; surpassing
towering
{s} high, rising
towering
very tall, particularly used to denote something that is taller than anything around it
towers
plural of tower
towers
third-person singular of tower
watch tower
high tower from which watch is kept, lookout post
water tower
A tower or standpipe used as a reservoir to deliver water at a required head, as to a fountain
water tower
water reservoir that supplies water to an entire area
water tower
A water tower is a large tank of water which is placed on a high metal structure so that water can be supplied at a steady pressure to surrounding buildings. a tall building supporting a large container of water that supplies the buildings near it
water tower
A large metal pipe made to be extended vertically by sections, and used for discharging water upon burning buildings
water tower
a large reservoir for water
tower
Favoriten