to undertake, as by a promise

listen to the pronunciation of to undertake, as by a promise
Englisch - Türkisch

Definition von to undertake, as by a promise im Englisch Türkisch wörterbuch

assume
farzetmek
assume
varsaymak

Sanırım Tom'un yarın burada olmayacağını varsaymak güvenlidir. - I think it's safe to assume Tom won't be here tomorrow.

assume
üstlenmek
assume
{f} saymak

Tatoeba külliyatındaki tüm cümleleri, dil eğitimi için doğru ve uygun saymak tehlikelidir. - It's dangerous to assume that all of the sentences in the Tatoeba Corpus are correct and suitable for language study.

assume
{f} sanmak
assume
(Askeri) Üstüne almak, yüklenmek
assume
{f} üstüne almak
assume
gerçek saymak
assume
ele geçirmek
assume
hayali
assume
farzet,varsay
assume
{f} takınmak
assume
takma

Tom takma bir isim altında seyahat etti. - Tom traveled under an assumed name.

assume
yetkisi olmadan bir vazifeyi üstüne almak
assume
var olduğunu kabul etmek
assume
yakıştırmak
assume
{f} 1. farzetmek, varsaymak: You're assuming too much where Eralp's concerned. Eralp'in öyle yapacağını farzetmekle pekâlâ yanılmış
assume
{f} hükmetmek
assume
üzerine almak
assume
sormak

Sanırım bana Tom hakkında soru sormak için buradasın. - I assume you're here to ask me about Tom.

Englisch - Englisch
assume
to undertake, as by a promise
Favoriten