hayali

listen to the pronunciation of hayali
Türkisch - Englisch
imaginary

All the characters in this book are imaginary. - Bu kitaptaki tüm karakterler hayalidir.

Mary has an imaginary friend. - Mary'nin hayali bir arkadaşı var.

visionary
faerie
fictitious

Centrifugal force is a fictitious force. - Santrifüj kuvveti hayali bir kuvvettir.

Come on, how often do you think a fictitious character needs to change clothes? - Hadi, hayali bir karakterin ne sıklıkta giysileri değiştirmesi gerektiğini düşünüyorsun?

imaginative
aerial
airy
illusive
romantic
fictive
fantastic, imaginary
imaginary, fantastic
unreal
illusory
cardboard box
ham impossible scheme, wild idea
delusive
fantastical
faery
fanciful
fictional
phantom
fantastic
puppeteer (of a shadow show)
phantasmal
insubstantial
ideal
chimerical
chimeric
fabulous
fabled
notional
dreamlike
spectral
fıctıonal
imaginery
assume
aeriform
{s} unsubstantial
assumed
delusion
myth
utopian
{s} subjective
hayalî
visionary
hayali karate
karate dream
Hayali bir avrupa ülkesi
Ruritania
hayali altın şehir
El Dorado
hayali cennet
Shangri-la
hayali görüntü
phantasm
hayali görüntü
phantasmata
hayali görüntü
phantom
hayali hikâyeler yazan kimse
fabulist
hayali işlerle meşgul
otherworldly
hayali oyuncu
(iskambil) dummy
hayali plan
castles in spain
hayali plan
castles in the air
hayali yer
cloud cuckooland
hayali çek
(Ticaret) bogus check
hayali şey
bubble
hayali şey
myth
düş ile ilgili, hayalî
about falling, dream
bir toptan hedefe uzanan hayali düz hat
(Askeri) gun-target line
favori hayali karakter
favorite fictional character
kısmen hayali
semifictional
kısmen hayali olarak
semifictionally
çocukluktan kalma ana ve baba hayali
imago
Türkisch - Türkisch
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
Karagöz oynatan kimse, hayalci, karagözcü
(Osmanlı Dönemi) hayale âit, hayalle ilgili
HAYALÎ
(Osmanlı Dönemi) Hayal, yahut halk dili ile "Karagöz" oynatanlar
HAYALÎ
(Osmanlı Dönemi) Hayale âit. Hayale mensub ve müteallik
hayali ihracat
Mal ihraç ediyormuş gibi göstererek alınan fatura karşılığının vergi iadesini haksız olarak devletten tahsil etme
Englisch - Türkisch

Definition von hayali im Englisch Türkisch wörterbuch

visionary ileriyi gören, görüs gücü olan; düssel, hayali
hayalci, hayalperest
hayali
Favoriten