to have some success, to succeed

listen to the pronunciation of to have some success, to succeed
Englisch - Türkisch

Definition von to have some success, to succeed im Englisch Türkisch wörterbuch

come off
kopmak
come off
açığa çıkmak
come off
(deyim) dusmek
come off
başarılı olmak
come off
kop

Ceketimden bir düğme koptu. - A button has come off my coat.

Düğmelerden biri paltomdan koptu. - One of the buttons has come off my coat.

come off
(deyim) basarmak
come off
düşmek
come off
başarıya ulaşmak
come off
boşalmak
come off
başarmak
come off
gerçekleşmek
come off
(Fiili Deyim ) 1- (sap vs.) çıkmak 2-olmak , vuku bulmak
come off
olmak, meydana gelmek
come off
olmak
come off
dökülmek
come off
elde etmek
come off
çıkmak

Kapak çıkmak istemiyor. - The lid doesn't want to come off.

Englisch - Englisch
come off

He tried his Chaplin impression, but it didn't really come off.

to have some success, to succeed
Favoriten