to deprive of commonable quality, as lands, by inclosing or appropriating

listen to the pronunciation of to deprive of commonable quality, as lands, by inclosing or appropriating
Englisch - Türkisch

Definition von to deprive of commonable quality, as lands, by inclosing or appropriating im Englisch Türkisch wörterbuch

discontent
{i} memnuniyetsizlik

Dilek memnuniyetsizlikten kaynaklanır. Bunu kontrol etmeye çalışın. - Desire is a source of discontent. Try to control it.

discontent
hoşnutsuz

Güçsüz bir prens olan Eric Danimarkalılar arasında büyük hoşnutsuzluğa sebep olan kötü bir para sistemi çıkardı. - Eric who was a weak prince issued a bad coinage which excited great discontent among the Danes.

Tom'un hoşnutsuz olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is discontented.

discontent
dargın
discontent
sızıltı
discontent
hoşnut olmayan
discontent
{f} hoşnutsuzluk ver
discontent
hoşnutsuzluk

Başkaları ile hoşnutsuzluk içinde yaşamaktansa dünya malından vazgeçmek daha iyi. - Better to give up possessions than to live in discontent with others.

discontinuation
ara
discontinuation
sona erme
discontent
memnun olmayan
discontent
dargınlık
discontent
hoşnutsuzluk,v.hoşnutsuzluk ver: n.hoşnutsuzluk
discontent
istemeyerek
discontent
discontentedness discontentment hoşnutsuzlu
discontent
{i} üzücü şey
discontent
discontentedly hoşnutsuz olarak
discontent
memnuniyetsizliğe sebep olmak
discontent
memnuniyetsizlikle
to deprive of commonable quality, as lands, by inclosing or appropriating
Favoriten