to be suitable or applicable, to fit

listen to the pronunciation of to be suitable or applicable, to fit
Englisch - Türkisch

Definition von to be suitable or applicable, to fit im Englisch Türkisch wörterbuch

lend
ödünç vermek

Kirasını ödeyebilsin diye Tom'a parayı ödünç vermek zorunda kaldım. - I had to lend Tom money so he could pay his rent.

Tom bana biraz para ödünç vermek için yeterince kibardı. - Tom was kind enough to lend me some money.

lend
{f} vermek

Öğrencilerden herhangi birine kitaplarımı ödünç vermek istemiyorum. - I don't lend my books to any of the students.

Kirasını ödeyebilsin diye Tom'a parayı ödünç vermek zorunda kaldım. - I had to lend Tom money so he could pay his rent.

lend
dinlemek
lend
ödünç verme

Arabasını bana ödünç vermesi için annemi ikna ettim. - I persuaded my mother to lend me her car.

Tom'un Mary'den video kamerasını ona ödünç vermesi için isteme cesareti yok. - Tom doesn't have the courage to ask Mary to lend him her video camera.

lend
{f} (lent)
lend
{f} katkıda bulunmak
to be suitable
gitmek
lend
lend a hand yardım etmek
lend
iğreti vermek
to be suitable
denk gelmek
lend
eklemek
lend
katmak
lend
ödünç ver

Bana bir zımba ödünç verebilir misiniz? - Can you lend me a stapler?

Defterimi sana ödünç vereceğim. - I'll lend you my notebook.

lend
bu usule göre vermek
lend
borç vermek
lend
lendlease i
lend
lend itself veya oneself to yardım etm
lend
eğreti olarak vermek
to be suitable
uygun olmak
to be suitable
yakışık almak
Englisch - Englisch
lend

The long history of the past does not lend itself to a simple black and white interpretation.

to be suitable or applicable, to fit
Favoriten