the act of contributing, a gift

listen to the pronunciation of the act of contributing, a gift
Englisch - Türkisch

Definition von the act of contributing, a gift im Englisch Türkisch wörterbuch

contribution
katkı

Katkınız için teşekkürler. - Thank you for your contribution.

Bir insan ne kadar çok yetenek öğrenirse, topluma o kadar daha çok katkıda bulunur. - The more skills one masters, the greater contribution one can make to society.

contribution
{i} yardım
contribution
pay
contribution
(Ticaret) sermaye
contribution
katılım

Katılımlar teşvik edilmektedir. - Contributions are encouraged.

contribution
(Ticaret) aport
contribution
(Sigorta,Ticaret) katkı payı
contribution
(Arılık) yardımlaşma
contribution
yazı
contribution
kalıtım
the act of
eyleminin
contribution
{i} makale
contribution
(isim) yardım, bağış, iştirak, katkı, yazı, makale, destek
contribution
müştereken mesul olanlardan birinin hissesini vermesi hali
contribution
{i} destek
contribution
{i} iştirak
contribution
muavenet
Englisch - Englisch
{n} contribution
the act of contributing, a gift
Favoriten