sermaye

listen to the pronunciation of sermaye
Türkisch - Englisch
fund

We couldn't carry out our project because of a lack of funds. - Sermaye yetersizliği nedeniyle projemizi gerçekleştiremedik.

Our future will be full of difficulties because of lack of funds. - Sermaye yetersizliği nedeniyle geleceğimiz zorluklarla dolu olacak.

(Hukuk) capital

He needed capital to start a new business. - Yeni bir işe başlamak için sermayeye ihtiyacı vardı.

Mr. Morita started a business by using borrowed money as capital. - Bay Morita sermaye olarak borç para kullanarak bir işe başladı.

(Ticaret) share capital
riches
(Ticaret) paid-in capital
prostitute
stock-in-trade
corpus

The Russian corpus is growing quickly. - Rusça sermayesi hızla büyüyor.

stock
outlay; cost price; production cost
slang prostitute, whore
capital (money or property used for the production of more wealth)
principal
capital " anamal, kapital; riches, wealth" " varlık, servet; prostitute
stock in trade
(Ticaret) contribution
capital stock
monetary fund
capital cost
sermaye hesabı
capital account
sermaye değeri
(Ticaret) capitalization
sermaye değeri
(Ticaret) capitalized value
sermaye fonu
(Ticaret) working capital fund
sermaye girişi
(Ticaret) capital inflow
sermaye masrafı
capital expenditure
sermaye riski
(Ticaret) capital risk
sermaye sahibi
capitalist
sermaye sahibi
capital owner
sermaye sahibi
financier
sermaye sahibi
investor
sermaye stoku
(Ticaret) capital stock
sermaye tabanı
(Ticaret) capital base
Sermaye piyasası işlemleri
Capital market transactions
sermaye benzeri kredi
(Finans) Subordinated loan
sermaye piyasası kurulu
Capital Markets Board
Sermaye Piyasası Kurulu
(Hukuk) (SPK) Capital Market Board (CMB)
sermaye artırımı
capital expenditure
sermaye artırımı
(Hukuk) capital increase
sermaye artışı
(Ticaret) increase of capital
sermaye bulma
(Ticaret) raising of capital
sermaye devri
(Ticaret) capital turnover
sermaye faizi
(Ticaret) loan fund
sermaye faizi
(Ticaret) interest on capital
sermaye faizi
(Ticaret) capitalised interest
sermaye fazlası
surplus
sermaye geliri
(Ticaret) return of capital
sermaye hareketi
(Hukuk) capital movement
sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi
(Hukuk) liberalisation of capital movements
sermaye hesabı
(Ticaret) share account
sermaye ihracı
(Ticaret) capital outflow
sermaye ihracı
(Hukuk) capital export
sermaye ihracı
(Ticaret) outflow of capital
sermaye ikrazı
(Ticaret) capital loan
sermaye ile ilgili
capital
sermaye ithali
(Ticaret) capital import
sermaye işlemi
(Ticaret) capital transaction
sermaye karı
capital dividend
sermaye kaybı
(Ticaret) capital loss
sermaye kazancı vergisi
capital gains tax
sermaye kaçışı
flight of capital
sermaye koymak
invest capital
sermaye koymak
to invest capital
sermaye koşulu
(Ticaret) capital requirement
sermaye malları
capital goods
sermaye miktarı
capitalization
sermaye olarak kullanmak
capitalize
sermaye paketi
(Ticaret) package of capital
sermaye payı
share
sermaye piyasası
share market
sermaye piyasası yasası
(Hukuk) capital market law
sermaye talebi
(Ticaret) cali
sermaye temini
(Ticaret) flotation
sermaye vergisi
capital levy
sermaye yatırımı
capital investment
sermaye yeterliliği kanunları
(Hukuk) capital adequacy rules
sermaye yoğun
(Askeri) capital-incentive
sermaye zararı
(Ticaret) capital loss
sermaye şirketi
stock corporation
bedelsiz sermaye artırımı
(Ticaret) bonus issue
nominal sermaye
(Ticaret) authorized capital stock
öz sermaye
(Ticaret) stockholders' equity
öz sermaye
(Ticaret) shareholders’ equity
artan sermaye
increasing capital
azalan sermaye
decreasing capital
beşerî sermaye
Human capital
entelektüel sermaye
(İdari Yönetim) Intellectual capital
sabit sermaye
Fixed capital
yabancı sermaye
Foreign capital
yabancı sermaye çekmek
to attract foreing capital
yerli sermaye
local capital
örtülü sermaye
(Finans) Camouflaged capital
öz sermaye
Capital stock
özel sermaye
Private equity
Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu
(Hukuk) United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
Hava Kuvvetleri işletme sermaye fonu
(Askeri) Air Force working capital fund
aktif sermaye
active capital
ana sermaye
original capital
atıl sermaye
unproductive capital
atıl sermaye
dead capital
atıl sermaye
unemployed capital
aşırı sermaye ihraç eden
top heavy
bedelsiz sermaye artışı
(Ticaret) capitalization issue
bedelsiz sermaye artışı
(Ticaret) scrip issue
bildirilen sermaye
(Ticaret) declared capital
birincil sermaye benzeri borç
(Ticaret) primary subordinated debt
döner sermaye
floating capital
döner sermaye
trading capital
döner sermaye
working capital
döner sermaye
float
döner sermaye
revolving fund
döner sermaye
circulating capital
döner sermaye projesi
(Hukuk) revolving fund scheme
döner sermaye sağlamak
habilitate
dış kaynaklı sermaye
outside capital
dış kaynaklı sermaye
hot money
emek sermaye oranı
(Ticaret) labor capital ratio
emek/sermaye oranları
(Ticaret) labour capital proportions
emek/sermaye oranları
(Ticaret) labor capital proportions
fazla sermaye yatırmak
overcapitalize
fiziki sermaye
(Ticaret) real capital
gayrimenkul sermaye iradı
(Kanun) income from immovable property
karma sermaye
(Ticaret) mixed capital
kayıtlı sermaye
(Hukuk) registered capital
kazancı sermaye yapmak
plough back
kazancı sermaye yapmak
plow back
kaçak sermaye
flight capital
kendi sermaye paylarına düşen miktarına kadar
(Hukuk) up to the amount of their share of capital
konsolide döner sermaye
(Ticaret) consolidated working fund
kuvvetli sermaye
(Ticaret) capital leverage
menkul sermaye
(Ticaret) property capital
menkul sermaye
(Ticaret) security income
menkul sermaye geliri
(Ticaret) securities income
menkul sermaye geliri
(Ticaret) security income
menkul sermaye iradı
(Ticaret) earning on movable assets
menkul sermaye iradı
(Ticaret) security income
menkul sermaye iratları
(Ticaret) income from moveable capitals
optimum sermaye yapısı
(Ticaret) optimal capital structure
para ve sermaye sektörü
(Hukuk) financial sector
tescil edilmiş sermaye
(Ticaret) stated capital
ulaştırma işletme Sermaye Fonu
(Askeri) transportation working Capital Fund
uluslar arası sermaye akımları
(Hukuk) international capital flows
yabancı sermaye
(Hukuk) foreign investment
yabancı sermaye
outside capital
yabancı sermaye teşviki kanunu
(Hukuk) law on the promotion of foreign capital investment
yatırımlara konulan sermaye vergileri
(Hukuk) capital taxes on investments
yeniden sermaye sağlamak
refund
yerli sermaye
(Ticaret) domestic capital
yerli sermaye
(Ticaret) national capital
yeterli derecede sermaye temin etmek
(Hukuk) provide sufficient funding
yurt içi sermaye birikimi
(Ticaret) domestic capital formation
ödenmemiş sermaye
trading capital
ödenmiş sermaye
(Hukuk) paid-up capital
ödenmiş sermaye
paid in capital
ölü sermaye
unapplied funds
ölü sermaye
unproductive capital
ölü sermaye
dormant capital
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) f. Ana mal. Esas para. İlk elde mevcut olan para
(Osmanlı Dönemi) Kazanılmış ilim
(Osmanlı Dönemi) Hayat. Ömür
Konu
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital: "Komisyoncu demek, metelik sermayesi olmayan tüccar demektir."- A. Gündüz
Konu: "Bu lakırtı, bir hafta havuzlu kahvenin sermayesi oldu."- R. H. Karay
(Osmanlı Dönemi) ana para, mal
Genel ev kadını
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital
Varlık, servet
(Osmanlı Dönemi) BIDAA
(Osmanlı Dönemi) BEZAAT
(Hukuk) KAPİTAL
SERMAYE İKRAZI
(Hukuk) Paranın uzun vadeli sabit tesislere yatırılması
sermaye mal
Bir ticarî kuruluşun para, mal ve malzeme varlığının tümü
sermaye piyasası
Kanunla düzenlenmiş hisse ve tahvil alım satımının yapıldığı ticaret merkezi
ticari sermaye
Commercial capital
öz sermaye
Kuruluş sermayesini ve işletme sahibine verilmeyip işletmede bırakılan kârları ve değer yükselmelerinin neden olduğu artışları da kapsayan ve işletme sahibinin haklarını ifade eden kavram
AYIN SERMAYE
(Hukuk) Bir işe para olarak değilde menkul veya gayrimenkul mal olarak konulan sermaye
MÜTEDAVİL SERMAYE
(Hukuk) Döner sermaye
döner sermaye
Kamu maliyesi alanında belirli ve sürekli bir amacın elde edilmesi için genel veya katma bütçeden bir miktar paranın, azaltılmamak şartı ile kuruluşa veya bu kuruluşla ilgili işletmelere verilmesi, mütedavil sermaye
kayıtlı sermaye
Anonim şirketlerin ticaret siciline kaydedilmiş sermayeleri
sermaye
Favoriten