in gratitude towards, because of

listen to the pronunciation of in gratitude towards, because of
Englisch - Türkisch

Definition von in gratitude towards, because of im Englisch Türkisch wörterbuch

thanks to
sayesinde

Güzel hava sayesinde, tüm ürünleri bir gün içinde hasat edebildik. - Thanks to the nice weather, we were able to harvest all of the crops in a day.

Yardımın sayesinde, kitabı oldukça iyi anlayabildim. - Thanks to your help, I could understand the book quite well.

thanks to
in sayesinde
thanks to
-in yüzünden
thanks to
müteşekkür

türkçeden farklı olarak tam anlamıyla bizdeki gibi "sayesinde" anlamından çok teşekkürlü, müteşekir anlamında kullanılır örn: "thanks to my father I was able to buy a new car".

thanks to
sayesinde: Thanks to you we've gotten this done. Sayende bunu bitirdik
Englisch - Englisch
thanks to
in gratitude towards, because of
Favoriten