şükür

listen to the pronunciation of şükür
Türkisch - Englisch
thanks

Hallelujah is an expression of praise or thanks to God. - Şükürler olsun bir övgü ifadesi ya da Allaha şükürdür.

gratitude
halleluiah
gratitude, thankfulness
Thanks be to God that .../I thank God that ....: İyileştiğime bin şükür! I thank God a thousand times for allowing me to get well
glorification
Thank God!

Thank God, the worst is behind us. - Allah'a şükür en kötüsünü atlattık.

Thank God this week is over! - Tanrı'ya şükür bu hafta bitti!

hosanna
thanks, gratitude; Thank God!
hallelujah

Hallelujah! I've found my dog. - Şükürler olsun! Köpeğimi buldum.

Hallelujah is an expression of praise or thanks to God. - Şükürler olsun bir övgü ifadesi ya da Allaha şükürdür.

thanksgiving
{f} thank God

Thank God that day's over. - Tanrı'ya şükür, gün sona erdi.

Thank God, the worst is behind us. - Allah'a şükür en kötüsünü atlattık.

halleluja
şükür ki
fortunately

Fortunately, the older part of the city was spared from the Allies' bombs. - Çok şükür ki, şehrin daha eski kısımları müttefiklerin bombalarından korundu.

şükür etmek
to thank
şükür allaha
thank goodness
şükür duası
doxology
hele şükür
thank god
hele şükür
That's the goods!
hele şükür
Thanks God!
tanrıya şükür
thank god
şükür etmek
to thank god
şükürler
Thank

Hallelujah is an expression of praise or thanks to God. - Şükürler olsun bir övgü ifadesi ya da Allaha şükürdür.

Thank God, they finally arrived. - Allaha şükürler olsun, sonunda vardılar.

Allaha bin şükür
Thank God
Allaha şükür
thank God, thank goodness, thank Heaven
allah'a şükür
alleluia
allah'a şükür
Thank God!
allah'a şükür
thank heaven
allah'a şükür
thank goodness
hele şükür
Thank goodness!
herkese şapur şupur da bize gelince ya Rabbi şükür mü?
colloq . Why are you so nice to everybody but me?
çok şükür
thank goodness
çok şükür
Thank God!

Thank God that nobody was hurt. - Tanrıya çok şükür kimse yaralanmadı.

çok şükür
thank heaven
çok şükür
a) Thank God!, Thank goodness!, Thank heaven! b) luckily
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Allah'ın verdiği nimetlere karşı memnunluk göstererek, teşekkür etmek
Tanrı'ya duyulan minneti dile getirme
Mutlu bir olay veya durumdan, yapılan bir iyilikten duyulan hoşnutluğu bildirme: "Hava kapanık geçti ama yağış olmadı şükür Allaha!"- R. Enis
Mutlu bir olay veya durumdan, yapılan bir iyilikten duyulan hoşnutluğu bildirme
(Osmanlı Dönemi) NAMAZ
(Osmanlı Dönemi) AZADÎ
aynı şükür
(Osmanlı Dönemi) şükrün bir ifâdesi
Şükür etmek
(Osmanlı Dönemi) TEŞEKKÜR
şükür
Favoriten