tek lif

listen to the pronunciation of tek lif
Türkisch - Englisch
individual fibre
teklif
proposal

After the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here. - Teklifimle ilgili patronumun yaptığı ağır eleştiriden sonra, burada çalışmayı ne kadar süre sürdürmek istediğimden emin değilim.

He didn't agree to my proposal. - Teklifimi kabul etmedi.

teklif
offer

She refused his offer. - Onun teklifini reddetti.

To my surprise, he refused my offer. - Benim için sürpriz oldu, o benim teklifimi reddetti.

teklif
{i} suggestion

Tom seems to be unwilling to listen to suggestions. - Tom teklifleri dinlemek için isteksiz görünüyor.

Your suggestion came up at the meeting. - Teklifiniz toplantıda ele alındı.

teklif
bid

Is anyone else bidding? - başka biri var mı teklif veren?

The corporation invited bids for the construction project. - yolsuzluk, inşaat-yapı projesi için fiyat teklifine davet etti

teklif
offering

How much are they offering? - Ne kadar teklif ediyorlar?

I'm offering Tom a job. - Tom'a bir iş teklif ediyorum.

teklif
proposition

I am in favor of the proposition. - Teklifi destekliyorum.

He was in favor of the proposition. - O, teklifin lehindeydi.

teklif
recommendation
teklif
submission
teklif
formality
teklif
advance
teklif
(Ticaret) tendering
teklif
etiquette
teklif
resolution
teklif
cotation
teklif
{i} bidding

Is anyone else bidding? - başka biri var mı teklif veren?

Most analysts expected that Tom's offer would set off a new round of bidding for Mary. - Araştırmacıların çoğu, Tom'un teklifinin Mary'ye bir dizi yeni teklifler gelmesine neden olacağı kanısında.

teklif
estimate
teklif
tender

Have you already heard that your firm has won the tender? - Şirketinizin teklifi kazandığını duydunuz mu?

Teklif
proposals for
teklif
b.i.d
teklif
questlon
teklif
proffer
teklif
formality, formal behavior, ceremony
teklif
proposal; offer; suggestion
teklif
motion

Tom made a motion that the class should have a party. - Tom sınıfta bir parti olması için teklifte bulundu.

teklif
overture
teklif
bargain
teklif
offer, proposal, suggestion; motion, proposal; tender, bid; etiquette, formality, ceremony
teklif
motion, proposal (before an assembly)
Türkisch - Türkisch

Definition von tek lif im Türkisch Türkisch wörterbuch

teklif
Birinden yapılması zor, eziyetli bir iş isteme. İncelenmek veya kabul edilmek için bir şey sunma, önerme, öneri: "Elbise değiştirmek teklifini bir kere de ben tekrar ettim."- R. N. Güntekin. İncelenmek için ileri sürülen şey, öneri. İçten olmayan, resmî davranış
TEKLİF
(Osmanlı Dönemi) Sıkılgan ve resmi davranış. İçli dışlı olmayan çekingen muâmele
TEKLİF
(Osmanlı Dönemi) Fık: Şeriat-ı İslâmiyenin, ehliyet ve salâhiyet sahibi olan insanlara bir takım vazifeler yapmalarını ve bir kısım şeyleri de terketmelerini emir ve ilzam buyurmasıdır. Bunlar ile öylece dinen me'mur ve vazifeli olan bir insana mükellef denir. Çoğulu: Mükellefîn'dir. Bak
TEKLİF
(Osmanlı Dönemi) Vazife vermek
TEKLİF
(Osmanlı Dönemi) Zor birşey istemek. Bir vazife ileri sürmek
TEKLİF
(Osmanlı Dönemi) Cenab-ı Hakk'ın, insanları, emir ve nehiyleri üzerine hareket etmeğe vazifelendirmesi
TEKLİF
(Osmanlı Dönemi) Vergi yüklemek
Teklif
öneri
teklif
Birinden yapılması zor, eziyetli bir iş isteme
teklif
(Osmanlı Dönemi) Allah'ın insanları, emir ve yasakları üzerine hareket etmeye vazifelendirmesi
teklif
İncelenmek için ileri sürülen şey, öneri
teklif
İncelenmek veya kabul edilmek için bir şey sunma, önerme, öneri
teklif
İçten olmayan, resmî davranış
tek lif
Favoriten