take note of

listen to the pronunciation of take note of
Englisch - Türkisch
önem vermek
dikkat etmek
-e önem vermek
(Fiili Deyim ) -e dikkat etmek
mark
damgasını vurmak
mark
nişane
mark
belirteç

Ben gerçekten şimdiye kadar bunun hakkında hiç düşünmedim ama otobandaki şerit belirteçleri şaşırtıcı biçimde uzun. - I never really thought about this until now, but the lane markers on the freeway are surprisingly long.

mark
{f} işaretle

Doğru cevabı işaretleyin. - Mark the right answer.

Öğretmen kağıtları işaretlemekle meşgul. - The teacher is busy marking papers.

mark
mark
mark
göstermek

Öğretmen onun yok olduğunu göstermek için onun adının yanına bir işaret koydu. - The teacher put a mark next to his name to show that he was absent.

mark
nişan

Tom mükemmel bir nişancıdır. - Tom is an excellent marksman.

Tom uzman bir keskin nişancıdır. - Tom is a proficient marksman.

mark
not

O, bütün dersi ezberleyerek tam not aldı. - She got full marks by memorizing the whole lesson.

Arkadaşım, İngilizce sınavında iyi notlar aldı. - My friend got good marks in the English examination.

mark
lekelemek
mark
damgalamak
mark
{f} işaretlemek

Öğretmen kağıtları işaretlemekle meşgul. - The teacher is busy marking papers.

Askerin mezarını işaretlemek için yalnızca basit bir beyaz haç vardı. - There was only a simple white cross to mark the soldier's tomb.

take note
not almak

Ben not almak istiyorum. - I want to take notes.

mark
{i} norm, standart
mark
{i} im
mark
(Askeri) PARLAK NOKTA: Kara ve deniz topçu desteğinde, hedef üzerindeki optimum aydınlatma anını belirlemek için gözlemci/belirleyici tarafından aydınlatma fişeklerini ateşlemede yapılan rapor
mark
not beside the mark konu dışı
mark
{i} leke; çizik. 9
mark
kâfi derece
mark
{f} damga vurmak, damgalamak
mark
mevzudan dışarı
mark
a bad mark kırık not
take of
(deyim) take advantage of someone birinin zafından yararlanmak take advantage of sth. fırsattan yararlanmak take leave of one's senses delirmek
Englisch - Englisch
observe, pay attention to -
take note
To pay attention; to take notice; to note
To take note of
mark
take note
observe with care or pay close attention to; "Take note of this chemical reaction"
take note of

  Türkische aussprache

  teyk nōt ıv

  Aussprache

  /ˈtāk ˈnōt əv/ /ˈteɪk ˈnoʊt əv/

  Etymologie

  [ 'tAk ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English tacan, from Old Norse taka; akin to Middle Dutch taken to take.

  Wort des Tages

  pollywog
Favoriten