staging

listen to the pronunciation of staging
Englisch - Türkisch
{i} gösterim
sahneye koyma
{f} sahneye koy
iskele
sahneleme
sahnele
(Biyoloji) evreleme

Mary bir ev evreleme uzmanıdır. - Mary is a home staging expert.

iskele/sahneleme
{i} mola vere vere gitme
menzil arabasıyla yolculuk
(Askeri) SAFHALI SEVKİYAT, GENEL HAZIRLIK BİNDİRME SAFHASI
evreleme,n.sahneleme: v.sahneye koy: prep.sahneleyer
(Tıp) Kötü huylu (malign) tümörleri, tedaviye yön verme amacıyla klinik belirtileri ve yayılma derecelerine göre devrelere ayırma
{i} yapı iskelesi
stage
(Hukuk) aşama

İşte böylesine kritik bir aşamadayız. - We are at such a critical stage.

Birinci aşama tamamlandı. - The first stage is complete.

stage
(Hukuk) evre
stage
sahne

Sahnede dans eden adam benim amcam. - The man dancing on the stage is my uncle.

Aktör oyunun büyük bölümünde sahnedeydi. - The actor was on the stage for most of the play.

stage
(Hukuk) kademe
stage
sahneye koymak
staging area
(Askeri) HAREKAT TOPLANMA BÖLGESİ: 1. Bir amfibi veya hava indirme kuvvetinin bindirme bölgesi ile hedefi arasında, bu kuvvet veya kısımlarının, bindirmeyi müteakip yeniden akaryakıt ikmali, gemilerin yeniden gruplanması, kıtaların tatbikatı, denetlemesi ve yeniden bölünmesi için, içinden geçtikleri genel bir saha. 2. Askeri birliklerle transit durumdaki personelin intikal yolları üzerinde yaptıkları intikaller arasında toplanmaları için tesis edilmiş ve kıtalar için barınacak yerleri bulunan genel bir mevki. Bak. "marshalling", "stage"
staging area company
(Askeri) HAREKAT TOPLANMA BÖLGESİ BÖLÜĞÜ, KONAKLAMA BÖLGESİ BÖLÜĞÜ, KONAK BÖLGESİ BÖLÜĞÜ
staging base
(Askeri) İLERİ DENİZ İKMAL ÜSSÜ: 1. Nakliye veya yük gemilerinin demirlemelerine, yakıt ikmali yapmalarına, yeniden teçhiz edilmelerine ve seyyar hizmet filotillalarının bütünleme ikmali yapmalarına yarayan ileri deniz üssü. 2. Askeri uçakların bir yerden başka bir yere intikalleri sırasında geçici olarak kalmaları, iniş kalkış yapmaları için asgari bakım, ikmal ve barınma tesislerine sahip bir saha
staging field
(Askeri) KONAKLAMA MEYDANI: Bak. "staging base"
staging path
Sahneleme Yolu
staging regulations
(Askeri) HAREKAT TOPLANMA BÖLGESİ YÖNETMELİĞİ, KONAKLAMA BÖLGESİ YÖNETMELİĞİ, KONAK YÖNETMELİĞİ: Bir harekat toplanma bölgesi veya konaklama bölgesi komutanı tarafından, bu bölgenin idare ve çalışması ile ilgili olarak çıkarılan yönetmelik. Bu yönetmelik; genel sıhhi muayene, sınıflandırma, teçhiz ve silahlandırma gibi hususları da içine almak üzere, kıtaları deniz aşırı sevkıyata hazırlamada yapılması gerekli işlerin nasıl yapılacağını gösterir
staging station
(Askeri) KONAK, KONMA YERİ: Denizaşırı intikalden önce veya böyle bir intikale hazırlık mahiyetinde, bir yerden başka bir yere gitmekte olan kıtaların, hareket ve intikal kontrolu bakımından, geçici olarak alıkonmaları için barınak temini maksadıyla kurulmuş bir tesis veya faaliyet merkezi
stage
{i} ortam
stage
hazırlamak
stage
derece
stage
{f} düzenlemek
stage
iskele
stage
mikroskopta bakılacak cismin konulduğu raf
stage
{f} sahnelemek
stage
erim
stage
(Tıp) stad
stage
nokta
stage
saha
stage
konak
stage
(Tıp) staj
stage
şano
stage
tertip etmek
stage
dönem

Tüm dünya bir sahnedir, insanlar da yalnızca birer oyuncu. Sahneye girer, çıkarlar ve zamanları boyunca yedi dönemden oluşan birçok oyun sergilerler. - All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages.

stage
(Biyokimya,Gıda) basamak
stage
faz
anticipatory staging
beklentili taşıma
demand staging
istemle taşıma
stage
menzil
stage
tiyatro sahnesi
stage
sahne yaşamı
stage
sahneye konmaya elverişli olmak
stage
tiyatro

Yakında büyük tiyatroda ışıklar söndürülecek ve boş sahne hayaletlere terk edilecek. - Soon, in the great theatre, the lights will be put out, and the empty stage will be left to ghosts.

stage
{i} etap
stage
sahn
stage
merhale
stage
aşamak
stage
aşaması
stage
(Mikroskop) tabla, numune tablası
stage
1. Sahneye koymak2. Temsil etmek3. Yürütmek, idare etmek
stage
etapn
stage
safhada
aeromedical staging facility
(Askeri) hava sağlık ocağı
aeromedical staging squadron
(Askeri) hava sağlık filosu
aeromedical staging unit
(Askeri) TIBBİ HAVA KADEME BİRLİĞİ: Havadan tıbbi tahliye sistemine giren veya çıkan hastaların kabulünü, idaresini, işlemlerini, karadan naklini, beslenmelerini ve sınırlı tıbbi bakımını sağlayan indirme veya bindirme yapılan hava üsleri veya küçük hava alanları içinde veya yakınında bulunan geçici hasta yatakları işleten tıbbi birlik
air staging unit
(Askeri) HAVA TOPLANMA BİRLİĞİ: Bir hava sahasında yer alan ve uçağın gidişi için alınmasıyla, işlem görmesiyle, hizmetinin görülmesiyle ve hazırlanmasıyla ve personelin ve yükün kontroluyla ilgili faaliyet gösteren bir birlik
bracket staging
çıkma iskele
builder's staging
(İnşaat) inşaatçı iskelesi
builder's staging
(İnşaat) duvarcı iskelesi
casualty staging unit
(Askeri) zayiat toplama birliği
casualty staging unit
(Askeri) ZAYİAT TOPLAMA BİRLİĞİ: Bak. "aeromedical staging unit"
intermediate staging base
(Askeri) ara toplanma üssü
joint reception, staging, onward movement, and integration
(Askeri) müşterek kabul, toplanma, ileri intikal ve bütünleşme
mobile aeromedical staging facility
(Askeri) seyyar hava-sıhhi toplanma tesisi
overseas staging area
(Askeri) DENİZAŞIRI HAREKAT ARA TOPLANMA BÖLGESİ: Bak. " staging area"
reception, staging, onward movement, and integration
(Askeri) celp ve sevk, genel hazırlık bindirme safhası, ön intikal ve birleştirme
stage
suyun yükseliş derecesi
stage
{i} tabaka
stage
tiyatroculuk
stage
{i} aşama, safha, mertebe, evre, basamak, merhale
stage
katman
stage
{i} mikroskop lâmı
stage
aşama,v.sahneye koy: n.aşama
stage
bir günlük mesafe
stage
uzay roke
stage
(Hukuk) safha
stage
yönlendirmek
stage
zemin

Booth sahne zeminine çarptığında bacağını kırdı. - Booth broke his leg when he hit the stage floor.

stage
(Tıp) Devre (hasatlık, v.s.), safha, muayene, müddet
stage
sahne hayatı
stage
(Askeri) TOPLANMAK, KADEME: 1. Bir yerden başka bir yere gitmekte olan kıtaları belirli bir bölgede işleme tabi tutmak. Ayrıca bakınız: "marshalling", "staging area". 2. Füze veya tepki sisteminin, genel olarak yakıt tükenme veya yakıt kesme safhasından sonra ayrılan. kısmı. Kademeler, yanış sırasına göre numaralanır. 3. Bir hava toplanma bölgesindeki bir hava rotasından diğerine geçiş
stage
(Tıp) Mikroskopta muayene edilecek cismin konulduğu yer
stage
yolculuğun bir kısmı
Englisch - Englisch
Present participle of stage
A performance of a play
Laying out the physical elements in a given space to fulfill a given purpose
A series of tests to determine whether a cancer has spread from its original site to another part of the body
Determining the distinct phase or periods in the course of a disease
The process of finding out whether cancer has spread and if so, how far
a method for determining how far and to where a cancer has spread
Determining the stage or extent to which a cancer has advanced
Film - TV - Convention - Set Construction - Theater Stage - Trade Show - Convention Staging / Platforms / Wagons / STEEL DECKS / Risers (variable height), Carts, Custom Wagon & Platform Manufacturing, Custom Railings, Drapery / Pipe & Drape / Breakout Rooms / Portable Dressing Rooms, Portable Dressing Tables / Make-up Tables / Make-up Mirrors / Directors Chairs
An organized process of determining how far a cancer has spread For more on Staging, enter HERE
Doing exams and tests to learn the extent of the cancer within the body, especially whether the disease has spread from the original site to other parts of the body
a system of scaffolds
The process of selecting, desiging, adapting to, or modifying the performance space for a given purpose This includes the use or absence of stagecraft elements as well as the structure of the stage and its components (e g , proscenium stage with arch, curtain, wings, legs, and apron; theatre-in-the-round, park, alleyway) (See also environment )
Doing exams and tests to learn the extent of the cancer, especially whether it has spread from its original site to other parts of the body
getting rid of a stage of a multistage rocket
theprocess of determining whether cancer has spread and, if so, how far There is more than one system for staging
{i} scaffolding; process of producing a play; in-flight detachment of a section from a multi-stage rocket
The accuracy with which an audio system conveys audible information about the size, shape, and acoustical characteristics of the original recording space and the placement of the artists within it
the production of a drama on the stage
The process of moving data from one storage medium to another, for example, to move backed-up, archived, or migrated save sets from a disk file to a tape
A way of setting up intermediate depots that are local to each group of targets on local area networks This can reduce the amount of network traffic
An evaluation of the extent of disease, such as cancer A classification based on stage at diagnosis helps determine appropriate treatment and prognosis
as in building
A formal assessment of the spread of disease through the body It is especially useful in assessing the lymphomas It may be important in determining the type of treatment selected It is also useful in cooperative clinical trials so that assessment of treatment results can be examined by the stage of disease of the patient treated
the process of determining whether cancer has spread and, if so, how far There is more than one system for staging
The business of running stagecoaches; also, the act of journeying in stagecoaches
A series of tests to determine the extent of the cancer and if it has spread to other parts of the body
Determining the extent of cancer in an individual, using strict measures It helps doctors decide on the best treatment
The process of keeping two copies of an on-line catalog A Live Catalog is seen by users on the Internet A Staging Catalog is used to make changes to prices, products, etc When the changes are complete, they are transferred in bulk to the live catalog
An evaluation of the extent of cancer which provides the basis for making treatment recommendations
(Ticaret) Picking material for a production or sales order and moving to a separate area for purposes of consolidation or identifying shortages. Staged material is normally handled as a location transfer and not as an issue to the destination production or sales order
A structure of posts and boards for supporting workmen, etc
travel by stagecoach
Refers to the allocation of categories (0, I, II, III, IV) to groupings of tumours defined by internationally-agreed criteria Staging helps determine treatment and prognosis
getting rid of a stage of a multistage rocket travel by stagecoach
Picking material for a production or sales order and moving to a separate area for purposes of consolidation or identifying shortages Staged material is normally handled as a location transfer and not as an issue to the destination production or sales order
Doing exams and tests to learn the extent of the cancer in the body
staging area
A prearranged, strategically located area where personnel, apparatus, and other equipment can be held in readiness for use during an emergency
staging area
an area where troops and equipment in transit are assembled before a military operation
staging area
place where people line up
staging area
Locations set up at an incident where resources can be placed while awaiting a tactical assignment on a three-minute available basis Staging areas are managed by the operations section
staging area
An area where resources are kept while awaiting assignment See also Incident Command System
staging area
A collection of data extracted from OLTP systems and provided for population into DSS systems (back to top)
staging area
A file, operational data store, or series of relational database server tables that contains the data to be moved to the ware-house
staging area
A designated area within the outer perimeter to which responding members and agencies will report with rescue and other equipment when ready for assignments
staging area
Employer involvement in arranging areas where alternate mode users meet to facilitate alternate mode usage; i e , dropoff/pickup area for alternate mode users
staging area
A temporary on-incident location where incident personnel and equipment are assigned on a (3) minute available status
staging area
That location where incident personnel and equipment are assigned awaiting tactical assignment
staging area
JP 1-02
staging area
Buffer area used to accumulate data from multiple data sources prior to processing the data with an ETL tool
staging area
Staging Areas are locations set up at an incident where resources can be placed while awaiting a tactical assignment Staging Areas are managed by the Operations Section
staging area
A place where troops or equipment in transit are assembled and processed, as before a military operation. a place where soldiers meet and where military equipment is gathered before it is moved to another place
staging area
Either the holding area or some area near the waste transfer airlock where containerized asbestos waste has been placed prior to removal from the work area
staging post
A staging post on a long journey is a place where people who are making that journey usually stop, for example to rest or to get new supplies. The island is a staging-post for many visiting yachts on their way south
staging post
If you describe an action or achievement as a staging post, you mean that it helps you reach a particular goal that you have. Privatisation is a necessary staging post to an open market. a place where people, planes, ships etc stop on a long journey, for example to rest or get supplies
stage
To pause or wait at a designated location

We staged the cars to be ready for the start, then waited for the starter to drop the flag.

stage
The area, in any theatre, generally raised, upon which an audience watches plays or other public ceremonies

The band returned to the stage to play an encore.

stage
the number of an electronic circuit’s block, such as a filter, an amplifier, etc

a 3-stage cascade of a 2nd-order bandpass Butterworth filter.

stage
To produce on a stage, to perform a play

The local theater group will stage Pride and Prejudice.

stage
To carry out
stage
{n} a theater, place for public transactions or a rest on a journey, floor, step, course, life, a carriage running regularly for passengers
stage
{v} to exhibit publicly, display, show, act
stage
a determination of the extent of a newly diagnosed cancer
stage
Any portion or portions of the model airframe containing one or more model rocket motors designed to produce distinct thrusting phases during flight An unpowered portion of the model is not considered a stage
stage
The height of a water surface above an established datum plane; also gage height
stage
any scene regarded as a setting for exhibiting or doing something; "All the world's a stage"--Shakespeare; "it set the stage for peaceful negotiations"
stage
A floor elevated for the convenience of mechanical work, or the like; a scaffold; a staging
stage
Extent of a cancer, especially whether the disease has spread from the original site to other parts of the body
stage
a small platform on a microscope where the specimen is mounted for examination the theater as a profession (usually `the stage'); "an early movie simply showed a long kiss by two actors of the contemporary stage"
stage
This defines each section of a an event A 10k run will only have one stage, but a biathlon will have two stages and a triathlon will have three stages The swim, bike and running sections are stages Set these up in the order they will be performed in the race so race participants will know which order they will be performed in The set-up order does not effect searching -->
stage
A place where anything is publicly exhibited; the scene of any noted action or carrer; the spot where any remarkable affair occurs
stage
Short for stagecoach, an enclosed horsedrawn carriage used to carry passengers
stage
The floor for scenic performances; hence, the theater; the playhouse; hence, also, the profession of representing dramatic compositions; the drama, as acted or exhibited
stage
a section or portion of a journey or course; "then we embarked on the second stage of our Caribbean cruise"
stage
The height of the water surface above an established datum plane, such as in a river above a predetermined point that may (or may not) be near the channel floor
stage
any distinct time period in a sequence of events; "we are in a transitional stage in which many former ideas must be revised or rejected"
stage
The place on a microscope where the slide is placed
stage
{f} perform, present; carry out, execute
stage
To produce on a stage
stage
the theater as a profession (usually `the stage'); "an early movie simply showed a long kiss by two actors of the contemporary stage"
stage
You can refer to acting and the production of plays in a theatre as the stage. He was the first comedian I ever saw on the stage
stage
If someone stages a play or other show, they organize and present a performance of it. Maya Angelou first staged the play `And I Still Rise' in the late 1970s. = put on
stage
One of several marked phases or periods in the development and growth of many animals and plants; as, the larval stage; pupa stage; zœa stage
stage
The level of the water surface above a given datum at a given location
stage
a section or portion of a journey or course; "then we embarked on the second stage of our Caribbean cruise" a large platform on which people can stand and can be seen by an audience; "he clambered up onto the stage and got the actors to help him into the box" a small platform on a microscope where the specimen is mounted for examination the theater as a profession (usually `the stage'); "an early movie simply showed a long kiss by two actors of the contemporary stage" any scene regarded as a setting for exhibiting or doing something; "All the world's a stage"--Shakespeare; "it set the stage for peaceful negotiations" plan, organize, and carry out (an event) perform (a play), especially on a stage; "we are going to stage `Othello'
stage
1) The part of the theatre on which the actor performs 2) The acting profession - an actor is said to be 'On The Stage'
stage
perform (a play), especially on a stage; "we are going to stage `Othello'"
stage
A stage of an activity, process, or period is one part of it. The way children talk about or express their feelings depends on their age and stage of development Mr Cook has arrived in Greece on the final stage of a tour which also included Egypt and Israel
stage
The platform of a microscope, upon which an object is placed to be viewed
stage
n The extent to which cancer has spread from its original site to other parts of the body Stage is usually denoted by a number from stage 0 or I (less severe) to stage IV (more advanced)
stage
to position the front wheels right on the starting line so the small yellow lights below the pre-stage lights are glowing Once both drivers are staged, the calibrated countdown (see Christmas Tree) may begin
stage
You can refer to a particular area of activity as a particular stage, especially when you are talking about politics. He was finally forced off the political stage last year by the deterioration of his physical condition = arena
stage
The extent of a cancer within the body, including whether the disease has spread from the original site to other parts of the body Staging refers to the determination of the extent of cancer
stage
A platform, often floating, serving as a kind of wharf
stage
That part of a programme at the completion of which a decision is taken on progression to the next stage or on award of the qualification for undergraduate programmes, each stage consists of 120 credits, except stage 3 of undergraduate Masters programmes which consists of 240 credits
stage
A description of cancer that assesses the size of the tumor and the extent of spread, if any, to lymph nodes or to other parts of the body from the original site
stage
to set the stage: see set
stage
of Microscope
stage
An option to globus-job-run Will stage your executable file, which resides on your home machine, over to a remote machine, execute it, and automatically remove the staged copy after the program has finished
stage
the extent of a cancer, whether the disease has spread from the original site to other parts of the body
stage
A large vehicle running from station to station for the accomodation of the public; a stagecoach; an omnibus
stage
inspection access equipment consisting of a flat platform supported by horizontal wire-rope cables; the stage is then slid along the cables to the desired position; a stage is typically 20 inches wide, with a variety of lengths available
stage
In western (not Orthodox) churches where worship is theatrical and the congregation functions as mainly as audience, the architect often enlarges the chancel to accommodate performances and calls it a ‘stage,’ as in a theater
stage
To demonstrate in a deceptive manner
stage
the number of an electronic circuit's block, such as a filter, an amplifier, etc
stage
the measurement of the extent of the cancer
stage
{i} raised platform; resting place on a journey; distance traveled between two resting places; phase, stage in development; stagecoach
stage
plan, organize, and carry out (an event) perform (a play), especially on a stage; "we are going to stage `Othello'
stage
plan, organize, and carry out (an event)
stage
A place of rest on a regularly traveled road; a stage house; a station; a place appointed for a relay of horses
stage
Identifies whether the example is a documented "Success," a new "Experiment" of which the results are not yet known, or a "Failed Experiment," which is an example of a practice that didn't work
stage
How far advanced the cancer is in terms of the size of the primary tumor, spread to nearby lymph nodes, and spread to distant sites in the body Every type of cancer has its own staging system See the CancerGuide article on Understanding Cancer Types and Staging for more detailed information on staging
stage
The area where actors, musicians or other entertainers perform, including the side and rear areas used for handling equipment
stage
If you stage an event or ceremony, you organize it and usually take part in it. Russian workers have staged a number of strikes in protest at the republic's declaration of independence = hold
stage
The elevation of the water surface in a stream channel
stage
To exhibit upon a stage, or as upon a stage; to display publicly
stage
a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process; "a remarkable degree of frankness"; "at what stage are the social sciences?"
stage
A degree of advancement in any pursuit, or of progress toward an end or result
stage
The registry records are staged using the SEER Site Specific Staging Guide (in situ, localized, regional, distant or unstaged) and the TNM (Tumor, Node, Metastasis) staging system from the American Joint Committee on Cancer
stage
In a theatre, the stage is an area where actors or other entertainers perform. I went on stage and did my show
stage
a small platform on a microscope where the specimen is mounted for examination
stage
An elevated platform on the shore with working tables, sheds, etc, where fish are landed and processed for salting and drying, and supplies are stored
stage
a phase
stage
A measure of how far a cancer has spread throughout the body Stages range from Stage I, which is a localized tumor that has not spread, to Stage IV, in which the cancer has spread to parts of the body far away from the original tumor Stage I cancers have a better outlook than do Stage IV cancers
stage
a large coach-and-four formerly used to carry passengers and mail on regular routes between towns; "we went out of town together by stage about ten or twelve miles"
stage
A floor or story of a house
stage
A degree of advancement in a journey; one of several portions into which a road or course is marked off; the distance between two places of rest on a road; as, a stage of ten miles
stage
a large platform on which people can stand and can be seen by an audience; "he clambered up onto the stage and got the actors to help him into the box"
stage
An elevated platform on which an orator may speak, a play be performed, an exhibition be presented, or the like
staging
Favoriten