gösterim

listen to the pronunciation of gösterim
Türkisch - Englisch
presentation
staging
projection
projection; variety show
notation , representation
run
cin. projection
(a) showing (of a movie); (a) performance (of a play)
(Dilbilim) deixis
demonstration
showing

The movie K-9 is showing. - K -9 film gösterimde.

Do you think they will invite us to the film showing? - Sence bizi film gösterimine davet edecekler mi?

designation
illustration
screening

There's a good movie screening today. - Bugün iyi bir film gösterimi var.

{i} display

His pictures are on display in various European and American museums. - Fotoğrafları çeşitli Avrupa ve Amerika müzelerinde gösterimdedir.

gösterim birimi
display unit
gösterim odası
projection room
gösterim penceresi
projection port
gösterim süresi
running time, screen time
yeniden gösterim
rerun
geriden gösterim
(Sinema) rear projection
gösterimler
impressions
analog gösterim
analog representation
ayrık gösterim
discrete representation
bu ilk gösterim mi
Is this show a first run
devamlı gösterim
continuous performance
değişken noktalı gösterim
variable point representation
doğrudan gösterim
direct display
etkileşimli gösterim
interactive display
gala öncesi özel gösterim
preview

Can you give us a preview? - Bize gala öncesi özel gösterim verir misiniz?

geriden gösterim ekranı
(Sinema,Teknik) back projection screen
grafik gösterim
graphic display
grafik gösterim
(Bilgisayar) graphical representation
ilk gösterim
gala performance
kesikli gösterim
discrete representation
kimyasal gösterim
chemical notation
kodlu gösterim
coded representation
konsol gösterim yazmacı
console display register
konumsal gösterim
positional notation
onaltılı gösterim
hexadecimal notation
ondalık gösterim
decimal notation
sayısal gösterim
digital representation
sembolik gösterim
symbolic representation
sesli gösterim
sound projection
sorgulama gösterim terminali
(Bilgisayar,Teknik) inquiry display terminal
önden gösterim
front projection
örneksel gösterim
analog representation
Türkisch - Türkisch
Sinema salonlarında filmin gösterilmekte olma durumu
Sinema, tiyatro, konser gibi sanat dallarında verilen gösterilerden her biri, seans
Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi, projeksiyon
vizyon
gösterim
Favoriten