sinirlendirme

listen to the pronunciation of sinirlendirme
Türkisch - Englisch
harassment
exacerbation
vexing
{i} irritating
{i} annoying
{i} irritation
sinirlendirmek
irritate
sinirlendirmek
annoy
sinirlendirmek
{f} fret
sinirlendirmek
irk
sinirlendirmek
aggravate
sinirlendirmek
make angry
sinirlendirmek
{f} anger
sinirlendirmek
{f} incense
sinirlendirmek
jar on
sinirlendirmek
roil
sinirlendirmek
fuss
sinirlendirmek
irritating
sinirlendirmek
(Konuşma Dili) peeve
sinirlendirmek
give offense
sinirlendirmek
get
sinirlendirmek
edge
sinirlendirmek
rub
sinirlendirmek
displease
sinirlendirmek
stimulate
sinirlen
get sore
sinirlen
got angry
sinirlen
got sore
sinirlen
gotten sore
sinirlen
get angry

John tends to get angry when he doesn't have his own way. - John kendi tarzıyla yapmazsa, sinirlenme eğilimindedir.

Something you should know about me is that when I get angry, I get quiet. - Benimle ilgili olarak, sinirlenince sessizliğe büründüğümü bilmelisin.

sinirlen
{f} peeved
sinirlen
peeve
sinirlendirmek
ruffle
sinirlendirmek
steam up
sinirlendirmek
rile
sinirlendirmek
acerbate
sinirlendirmek
rasp
sinirlendirmek
set on edge
sinirlendirmek
put out of temper
sinirlendirmek
grate on
sinirlen
jitters
sinirlen
annoyed

Tom was visibly annoyed. - Tom gözle görülür şekilde sinirlenmişti.

The child annoyed her with questions. - Çocuk soruları ile onu sinirlendirmişti.

sinirlen
jitter
sinirlen
gall
sinirlendirmek
exasperate
sinirlendirmek
discompose
sinirlendirmek
put smb. out of temper
sinirlendirmek
{f} chafe
sinirlendirmek
string up
sinirlendirmek
exacerbate
sinirlendirmek
disconcert
sinirlendirmek
needle
sinirlendirmek
give the willies
sinirlendirmek
ruffle smb.'s temper
sinirlendirmek
get smb.'s shirt out
sinirlendirmek
get smb.'s dander up
sinirlendirmek
{f} madden
sinirlendirmek
rough the wrong way
sinirlendirmek
gall
sinirlendirmek
flurry
sinirlendirmek
pother
sinirlendirmek
jar
sinirlendirmek
{f} unnerve
sinirlendirmek
{f} unstring
sinirlendirmek
grate
sinirlendirmek
bugger
sinirlendirmek
jangle smb.'s nerves
sinirlendirmek
to put (someone) in a temper, make (someone) mad; to irritate, annoy, grate on/upon, Brit. give (someone) the pip
sinirlendirmek
provoke
sinirlendirmek
to annoy, to make (sb) nervous, to rub sb the wrong way, to irritate, to nettle, to displease, to rile
Türkisch - Türkisch
Sinirlendirmek işi
Sinirlendirmek
uyuz etmek
sinirlendirmek
Sinirlenmesine sebep olmak
sinirlendirme
Favoriten