sheltered; not open or exposed; retired; protected; as, a covert nook

listen to the pronunciation of sheltered; not open or exposed; retired; protected; as, a covert nook
Englisch - Türkisch

Definition von sheltered; not open or exposed; retired; protected; as, a covert nook im Englisch Türkisch wörterbuch

covert
gizli kapaklı
covert
üstü kapalı
covert
(Tekstil) çatı
covert
örtülü
covert
gizli

Biz gizli bir göreve gönderiliyoruz. - We are sent on a covert mission.

Sami'nin gizli bir kötü mizacı vardı. - Sami had a covert evil nature.

covert
saklı
covert
{i} sığınak
covert
çalılık
covert
{i} kalın bir tür kumaş
covert
covertly gizli olarak
covert
kuşlarda kanat örtü tüyleri
covert
zevcin himayesi altında
covert
{i} saklanılan yer
covert
kaplama
Englisch - Englisch
covert
sheltered; not open or exposed; retired; protected; as, a covert nook
Favoriten