secret, hidden

listen to the pronunciation of secret, hidden
Englisch - Türkisch
gizli, saklanmış
hafi
covert
gizli kapaklı
covert
üstü kapalı
covert
(Tekstil) çatı
covert
gizli

Biz gizli bir göreve gönderiliyoruz. - We are sent on a covert mission.

Sami'nin gizli bir kötü mizacı vardı. - Sami had a covert evil nature.

covert
örtülü
covert
saklı
covert
{i} sığınak
covert
çalılık
covert
{i} kalın bir tür kumaş
covert
covertly gizli olarak
covert
kuşlarda kanat örtü tüyleri
covert
zevcin himayesi altında
covert
{i} saklanılan yer
covert
kaplama
Englisch - Englisch
{s} covert
secret, hidden
Favoriten