safra

listen to the pronunciation of safra
Türkisch - Englisch
{i} gall

The gallbladder produces bile. - Safra kesesi safra üretir.

The gallbladder is found adjacent to the liver. - Safra kesesi karaciğere bitişik bulunur.

bile

The gallbladder produces bile. - Safra kesesi safra üretir.

After the botched gallbladder surgery, the patient was filled with bile, both figuratively and literally. - Berbat safra kesesi ameliyatından sonra, hasta hem mecazi olarak hem de kelimenin tam anlamıyla, safra ile doluydu.

ballast
bile, gall öd
choler
(Askeri) ballast water
(Denizbilim) wight
(Anatomi) bile juice
(Anatomi) bilis
safra kesesi
Gallbladder

The gallbladder produces bile. - Safra kesesi safra üretir.

The gallbladder is found adjacent to the liver. - Safra kesesi karaciğere bitişik bulunur.

safra asidi
bile acid
safra atma
jettison
safra atmak
jettison
safra atmak
to get rid of troublesome or useless people or things
safra atmak
to get rid of
safra ile ilgili
bilious
safra ile ilgili olma
biliousness
safra kanalı
gall duct
safra koymak
ballast
safra suyu
water ballast
safra taşı
gallstone
Safra kesesi
(Tıp, İlaç) Gall bladder
demir safra
iron ballast
kirli safra
dirty ballast
konsantre safra
(Tarım) contentrated gall
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Karaciğere bağlı öd kesesi içindeki yeşilimsi sarı ve acı su ki, yağların hazmına hizmet eder
(Hukuk) Fazlalık
(Osmanlı Dönemi) Sarı
Balonlarda bulunan pilotların, yükselmek veya inişi yavaşlatmak istediklerinde attıkları ağırlık
Balonlarda bulunan pilotların, yükselmek veya inişi yavaşlatmak istediklerinde attıkları ağırlık. Öd
Bazı balık ağlarının alt tarafına takılan, ağın su içinde kalmasını sağlayan ağırlık
Bir teknede denge sağlanması için sintinesine konan ağırlık
Öd
Sıkıntı, tedirginlik, rahatsızlık veren kimse
Karaciğerden salgılanan, tadı acı, altın sarısı renkli koyu sıvı
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
balast
(Osmanlı Dönemi) ZERDAB
safra kesesi
Öd kesesi
safra yeşili
Siyaha çalan yeşil renk
safra
Favoriten