run into the ground

listen to the pronunciation of run into the ground
Englisch - Türkisch
aşırı çalışmaktan yorulmak
aşırı çalışmaktan yorulmak/yormak
exaggerate
{f} abartmak

Onun şeyleri abartmak için bir eğilimi var gibi görünüyor. - She seems to have a tendency to exaggerate things.

Erken kalkma alışkanlığının önemini abartmak imkansızdır. - It is impossible to exaggerate the importance of the habit of early rising.

exaggerate
{f} ileri gitmek
exaggerate
{f} abartılı konuşmak
exaggerate
(Tıp) Büyültmek, bir şeyi olduğundan büyük veya fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek
exaggerate
abart

Tom oldukça sık abartır. - Tom quite often exaggerates.

Onu harfi harfine almayın. O abartma eğilimindedir. - Don't take it literally. He is inclined to exaggerate.

exaggerate
{f} aşırıya kaçmak
exaggerate
büyütme
exaggerate
(Tıp) egzajere
exaggerate
ballandırmak
exaggerate
(Argo) bokunu çıkarmak
exaggerate
abartma

Gerçekleri abartmayalım. - Let's not exaggerate the facts.

Tahrikçi önemsiz konuları abartma eğilimindedir. - The agitator is inclined to exaggerate trivial matters.

exaggerate
mübalağa
exaggerate
aşırılık
exaggerate
{f} şişirmek
exaggerate
{f} büyütmek
exaggerate
artırmak
exaggerate
{f} abartmak, mübalağa etmek
Englisch - Englisch
To discuss ad nauseam

You've run the upcoming election into the ground and I simply won't listen to another word about it.

To wear out, especially through excessive use

I figure this car has a few more years left in it and I intend to run it into the ground before purchasing another.

To mismanage to the point of ruin

Although he has an MBA from Harvard, he still ran the company into the ground.

exaggerate
run into the ground

  Silbentrennung

  run in·to the ground

  Türkische aussprache

  rʌn întı dhi graund

  Aussprache

  /ˈrən əntə ᴛʜē ˈground/ /ˈrʌn ɪntə ðiː ˈɡraʊnd/

  Wort des Tages

  glower
Favoriten