provides information objects to the consumer

listen to the pronunciation of provides information objects to the consumer
Englisch - Türkisch

Definition von provides information objects to the consumer im Englisch Türkisch wörterbuch

dissemination
dağıtım

Bilimsel bilginin dağıtımı önemlidir. - The dissemination of scientific knowledge is essential.

dissemination
(Askeri) yayımlama
dissemination
(Askeri) yayım
dissemination
yayılım
dissemination
(Tıp) diseminasyon
dissemination
dağılma
dissemination
(Tıp) saçılma
dissemination
(Ticaret) yaygınlaştırma
dissemination
saçma
dissemination
yayma
dissemination
sirayet
dissemination
Yayılma, dağılma, serpilme, hastalığın vücutta çeşitli organ veya dokulara yayılması
dissemination
being yayma
dissemination
(Sosyoloji, Toplumbilim) dağılma (derrida)
dissemination
{i} geçme
dissemination
(Askeri) YAYIM: bak. "intelligence cycle"
Englisch - Englisch
dissemination
provides information objects to the consumer

  Silbentrennung

  provides in·for·ma·tion objects to the con·sum·er

  Türkische aussprache

  prıvaydz înfôrmeyşın ıbceks tı dhi kınsumır

  Aussprache

  /prəˈvīdz ənˈfôrˈmāsʜən əbˈʤeks tə ᴛʜē kənˈso͞omər/ /prəˈvaɪdz ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən əbˈʤɛks tə ðiː kənˈsuːmɜr/

  Wort des Tages

  blimp
Favoriten